Νέες ευκαιρίες για εκδότες στην αγορά υπηρεσιών πληροφόρησης

-

Россию
40 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

"-'t' "*·.·*' t ΕΠΙΤΡΟΠΗ TÍ1N ΕΥΡΟΠΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Γενική Διεύθυνση XIII Τεχνολογίες και βιομηχανία της πληροφορίας, και τηλεπικοινωνίες Νέες ευκαιρίες για εκδότες στην αγορά υπηρεσιών πληροφόρησης Περίληψη Ιανουάριος 1993 Εκθεση EUR 14925 EL Εκδοση υπ'αριθμ. 14925 EL της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Μονάδα διάδοσης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων Γενική διεύθυνση "Τεχνολογίες και βιομηχανία της πληροφορίας, και τηλεπικοινωνίες L-2920 Λουξεμβούργο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ούτε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ούτε οποιοδήποτε άτομο ενεργεί για λογαριασμό της Επιτροπής ευθύνεται για τυχόν χρησιμοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών ©ΕΚΑΧ-ΕΟΚ-ΕΚΑΕ, Βρυξέλλες-Λουξεμβούργο, 1993 Πίνακας περιεχομένων Μεθοδολογ ία Περ ί λήψη Συνολικές διαπιστώσε ι ς Επι λεγμένες συγκρ ίσε ι ς με τις ΗΠΑ κα ι την Ιαπων ία ΗΠΑ Ιαπων ία Συμπεράσματα Νέες ευκαιρίες στις ηλεκτρονικές εκδόσεις Δυναμικό αγοράς Τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς εκδόσεων το 1992 και 2000 και το δυναμικό τους για ηλεκτρονικές εκδόσεις το έτος 2000.... Τμήματα τηςς αγοράς βιβλίων το 1992 και 2000 και το δυναμικό τους γιας εκδόσεις το έτος.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 23
Langue Россию
Signaler un problème