Sociale zekerheid voor werknemers gedetacheerd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sociale Zeker voor werknemers gedetacheerd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein Een brochure voor werkgevers en iverknemers Werkgelegenheid & sociale zaken m¡L '.-.,,;■ jMfi ■ . ■ - . : . - .· Ρ Tekst en coördinatie BMT, Management and Marketing Adviseurs Utrecht (Nederland) Sociale Zekerheid voor werknemers gedetacheerd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein Een brochure voor werkgevers en werknemers Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1998 ISBN 92-828-2522-1 © Europese Gemeenschappen, 1998 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Germany GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER VOORWOORD In het Verdrag van Rome staat vermeld dat van de Europese Economische Ruimte zal dit de Raad de benodigde maatregelen zal nemen aantal alleen nog maar meer groeien. met betrekking tot de sociale zekerheid, ter bevordering van het vrij verkeer van Deze brochure handelt over een specifiek werknemers. Het is nu 25 jaar geleden dat aspect van het vrij verkeer namelijk het Verordening 1408/71 werd aangenomen. detacheren van werknemers zoals verwoord Deze verordening betreft de toepassing van in Verordening 1408/71.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 3 Mo
Signaler un problème