Beleko

-

Livres
334 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

B�l�ko is a small village in the West African state of Mali. In the book�s twenty-five chapters we meet Dutch development workers, French missionaries and Malian public service workers, health workers, farmers, village women and their children. All of these characters strive in their different ways to give meaning to their lives as their paths cross in the daily village life of Africa at the end of the 1980s. As each character tells his or her own story, we learn of their backgrounds, their passions and their struggles � and how they influence each other in decisive ways.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 23 novembre 2018
Nombre de visites sur la page 6
EAN13 9789996066214

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
De auTeur Jacqueline Gondwe is Malawische van Nederlandse akomsT, geboren in 1959. Sinds heT jaar 2000 woonT zij in Malawi, in ZuidoosTelijK AfriKa, samen meT haar echTgenooT John Fox. BéléKo heet zij in 1993 geschreven na jarenlang in WesT-AfriKa Te hebben gewoond en gewerKT.
BéléKo is een Klein plaelandsdorp in heT WesT-AfriKaanse land Mali. In de vijfenTwinîg op zichzelf sTaande hoofdsTuKKen onT moeTen we Nederlandse onTwiKKelingssamenwerKers, Franse missionarissen en Malinese ambTenaren, gezondheidswerKers, landbouwers, dorpsvrouwen en hun Kinderen. Allen proberen op hun eigen manier zin Te geven aan hun leven Terwijl hun paden elKaar Kruisen in heT dagelijKse AfriKaanse dorpsbesTaan in de eind Tachîger jaren van de TwinîgsTe eeuw. We lezen, vanuiT de verschillende personages beschreven, over hun ach Tergronden, hun harTsTochTen en sTrijd - en hoe zij elKaar op zeer beslissende wijze beïnvloeden.

     


Press, which offers a range of booKs on religion, culTure and socieTy from an African perspecîve.
Béléko
Béléko
Jacqueline Gondwe
Jacqueline Gondwe
Béléko
Copyright Jacqueline Gondwe 2018 Uitgever: Luviri Press, P/Bag 201, Mzuzu, Malawi ISBN 978-99960-66-20-7 eISBN 978-99960-66-21-4 Omslag: De caïlcédrat boom in Béléko “Waarom zou het hiernamaals zich niet in de caïlcédrat bevinden?”(Hoofstuk XVI) Omslag: John Fox en Daniel Neumann Foto’s: John Fox Luviri Press wordt buiten Malawi vertegenwoordigd door: African Books Collective Oxford (order@africanbookscollective.com) www.luviripress.blogspot.com www.africanbookscollective.com Plaatsnamen, instellingen, politieke ontwikkelingen en geografische beschrijvingen zijn op waarheid gebaseerd. Het verhaal zelf, evenals de personen en de organisatie NO, is fictie. Met dank aan Klaus Fiedler Gedrukt door Lightning Source
Béléko Jacqueline Gondwe Luviri Press
Mzuzu
2018
Voor Jake, Fatou, Yaya en Fanta
INHOUD I HET SCHILDERIJ II AANKOMST III BAMAKO IV JEAN BOMBA V HET HUIS VI ANJA EN SOLEY VII PROJECT ACHTERGRONDEN VIII PAULINE IX DE PONT X CHISLAINE VERTELT XI KARIM KEITA XII SAFIATOU XIII KRACHTEN XIV ANJA’S GEEST XV BEZOEK XVI OVERDENKINGEN XVII ALIMA BAGAYOGO XVIII VRIENDINNEN XIX DE DROOM XX ROGIER XXI DE BLUE MOON XXII DE NÉRÉTAK XXIII DE SLANGEBEET XIV HET OFFER XXV DIEUDONNÉ VERKLARENDE WOORDENLIJST APPENDIX
7
9 19 32 40 48 58 66 82 91 102 114 122 146 174 187 193 206 217 231 234 254 268 287 305 316 325 329
8
I HET SCHILDERIJ Bij het wakker worden zag Hanne dat het al licht was en in de jonge neembomen kwetterden lustig enkele kleurrijke wevers. Iedere ochtend opnieuw was het voor de Nederlandse een belevenis om buiten op de veranda, onder de klamboe, wakker te worden terwijl de bladeren lichtjes ruisten en de vogels vrolijk de morgenzon aanbaden. Op de achtergrond hoorde ze het aanhoudend geluid van graan stampende vrouwen als het eeuwig kloppend hart van Afrika.  Ondanks het vroege uur was het al warm en het zachte ochtendlicht was niets anders dan een waarschuwende voorbode van de ongenadige vuurzee die hen te wachten stond. Naakt, met niets anders dan een slipje aan, lag de jonge vrouw breeduit in het houten bed dat ze in Bamako gekocht hadden. In tegenstelling tot Hugo, die zodra hij wakker was opsprong en koffie ging zetten, had Hanne altijd even tijd nodig om bij te komen. Met moeite ° ontdeed ze zich van het lamme gevoel van haar slaap dat bij 35 C overeenkwam met het wegzinken in een diepe bewusteloosheid. Echt uitgerust was ze niet en vermoeid bedacht ze zich dat het zeker nog wel vier weken zou duren voordat het regenseizoen zou beginnen, en de intense warmte wat zou afnemen.  Het liefst bleef ze nog een tijdje liggen maar Amadou kon ieder moment komen. Langzaam zou hij het grote ijzeren hek openen, dat ondanks zijn voorzichtigheid toch altijd lichtjes piepte, en dan zijn oude fiets stallen tegen de stenen muur die hun huis omgaf. Iedere ochtend kwam hij voor de blanken water putten dat daarna met een handpomp de kleine watertoren ingepompt moest worden. Dit was een zwaar karwei; in het begin hadden Hugo en zij geprobeerd het zelf te doen maar al snel besloten ze dat ze hun krachten beter konden sparen en was Amadou, een jonge man van midden twintig bij hen komen werken.
9