Partition complète, Fiskerne / pour Fisherman, Syngespil, Hartmann, Johann Ernst
72 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition complète, Fiskerne / pour Fisherman, Syngespil, Hartmann, Johann Ernst

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
72 pages
Danish

Description

Visualisez la partition de la musique Fiskerne / pour Fisherman partition complète, jeux de chant, par Hartmann, Johann Ernst. La partition de musique classique dédiée aux instruments suivants:
  • solistes vocaux
  • chœur
  • orchestre

Cette partition propose plusieurs mouvements: 1 Act et est classifiée dans les genres Stage travaux, Danish langue, partitions pour orchestre, pour voix et chœur avec orchestre, partitions chœur mixte, partitions pour voix, pour voix, chœur mixte, orchestre, opéras, jeux de chant
Travaillez dans le même temps tout un choix de musique pour solistes vocaux, chœur, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique classique.
Edition: Copenhagen: Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 1886. Plate D. M. XXI.
Libbretiste: Johannes Ewald (1743-1781)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 28
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait

uy-/
'*
fi>
XXI."^^„Fiskerne" opførtes første Gang paa det kongelige Theater den 31te Januar 1780. (Se iøvrigt de
biografiske Notitser om Joh. Hartmann, som ledsage Musiken til „Balders Død" (Samf. til Udg. af dansk Musik, IX).)
Christian stod vedI nærværende Klaver-Udtog er Melodien til „Kong højen Mast" hentet fra det Udvalg
af Musiken til „Fiskerne", der endnu i Hartmanns Levetid og under hans Navn udkom i N. Schiørrings „Arier og
—Sange' Bind, denne musikalske Behandling af Digtet har man ment her at burde meddele istedetfor(2. 1789);
—en til dets sidste Vers komponeret „Cavatine", som findes i det kgl. Theaters Partitur, om den end nærmest
synes at være en Omarbejdelse af den i Schiørrings „Selskabssange" Bind,(1. 1785) trykte Melodi, der af
A. P. Berggreen tillægges D. L. Rogert. Ligeledes er Arien „Vel kan Sang og Sysler byde", som Hartmann flere
Gange har komponeret eller omarbejdet, her optaget i den Form, hvori den forefindes i det først nævnte Udvalg.
Ogsaa for et Par andre Sanges Vedkommende ere forskjellige af de sammesteds foretagne Ændringer, for saa vidt
de turde utvivlsoiumc indførte i denanses for Forbedringer, lier foreliggende Udgave.INDHOLD.
Side
1.
Indledning
3.
vildeTrodsige og1. Terzet:Nr.
16.
bydeog Sysler- Vel kan Sang2. Arie:
19.
ser fia Ploven- En Bonde3. Ariopo:
21.
Hjerte- Ha, foler et4. Arie:
. 24.
jeg hore- Endnu kan5. Sextet:
. 45.
hojen Mast .stod vedKong Christian- Orlogs-Vise:6.
. 46.
brænder ....MedynkIs, min- Min Angst erArie:7.
. 49.
BetvingerHavefs mægtige- Chor:8.
. 63.
i Kvældsom helstGunver vandrerLiden- Romance:9.
. 64.
i Klemme ....var haavdtEdderfugl. Arioso: En10.
. 66.
kvæleByrder ikkeDyd! hvorO- Slutnings-Chor;11.FISKERNE
af
HARTMANN.JOH.
INDLEDNING.
(Fragment.)
V.l.
Poco andante. >^^
^ ^
S
Viol. H ^
PIANO.
4^4^
'#— .P P
?yg^^ sa^^
««>• * * * '?«<).««<). -t^o. * *
V, 2.
-M- * ii £££^ te^r^ T^S ^^j^^
^. * teb. %^. *
>rrcfffi-S *^a: Sp« ^B ^-t?*|P=^STI/{'^'^y
't t ^
y ym L^ mfeo. * ted. * t«o. * ptitf
%d. * f«é. *
Allegi'o.
,^^, ^=^
ft
- ^^^ -r-ø ^^^a
crenc.JJ^Hji
mp }y ir^hh i^y i^y
-e-m
?Hil
t«o.*
rjD.M.XXI. 1
Stutiet af C.. Stange, KjuheDhaTn- ^^\ ^/v
o o
80404.7•=t: y^^ j=t y LÉ ^ I
Å
t II É
'^^ » r1 r,y »
^
* f7 *"
fe, *
fc!^
• nifnif mare.mare.
^^t^ ^^
É p1^ m
poco rit.r-
^m
=-f mf
$«). *
*
D.M.XXI.N91. T ERZET.
(1. Akt, 1. Scene.)
mollo.Allegro non
Ganild.
D.iW.XXl.^ .
Lise.
i-ji r é^4^ r \ \pmr r^ci ^^
Li _ vets ri _ ge Kil _ de, mo - der _ li _ ge Hav! skal da Kiv os
fed. *
'ied. *
-
^j^J^J ^^
i i i ^MrFrr;c; r^^'is^cL:;r
*
#^
Birthe.
'i 'p J' J ^ ^J^
I i r i N- i irr^T Ælj^t r[;r rT r
de ogHim-leiis Harm! O hold op at trættes,LadvortSuk for _ mil. . din
^»'J—iti-T^ 4, å^=t^^^ m mkiiST]^^^ijiT} s? *^VLi^ f)
poeof
# *m^t^=^ # ^r ^ i y^ hf mm mSt^ m
*&!<). * Sed. * &d.
F^^^
ij'»r rrc;^^pr c\ur
at vi trygt kan mættes ved diiielsk_te Barm, ved dinelsk_te Barm!
^v»/W /W
fc=5 mMfcli m ^0i
crese.
f/m^ jM
ZÉZZil m ^^i — ^^ ^
*
D.M.XXI.. —
Birthe.
ElU^-U
•^ Lad vort Suk for _ mil _ de din OK Hiin _ lens Harm'.
Lise.A 4
^ *^ #i^s 3^3i
f I !>H vnrtLad vort Suk for _ mil _ de din oof Him _ lens Harm! O hold op at
Ganild.
^^ T^# #^^
Lad vort Suk for _ mil _ de din 02 Him _ lens Harm!
^331 fW ^^É ^^^ ^^
p ^§^ffff^EfJ fffl^^^S
^
$«). *
**—*j^= i^11^^
iÉ # løi'-—r r r p
hold op at træt-tes, at vi trygt kan mæt _ tes at
*#J ^^ J -J)y f =f=^e ^^
at vi trygt mættrætJes, o hold op at træt_tes tes^ kan
=#=P=^ ^
\ té*m ^
hold op at at vi trygtO træt _ tes, ^
^5^5:
j;: ji d^s j^j >
Sffi æy - ?^1-p^% r
gceit _ rt'ry
'"/
-e- it3E ~T1T"S^ 3i: #=
311
i
trygt kan mættes ved dinelsk_te Barm,
** *
j-^ j^ ;^
tes ved din elsk _ te Barm,
tzT-19-
32; ^É ^ "^^^^ ^S'
dinelsk_te Barm,kan pt__ ___ __ tes ved
^
^^^^^^^^^^^ eresc
**^dim P ±åt ØT ØIJM
fe#^
^^ ^- =1^ti^ TttX] ^,i>^^"^%
D.m.xxi.; '
i^pBf i^r\ :sf
Barm!ved diii elsk_te
ÅV^"^ ^
*^ ved dia elsk. te Barm!
^p=^m ^^^^
ved din elsk _ te Barm!
f\ff^ø^øff^^
ø »#*»f#ff»*** mm^^to 5 ' ' ^^
mpmp f Ofi^^^iT? »//-± Æ 4
--^ »y
It^^a
^ r »M^
Lise.
^^i ^
Faa Bøl _ gen svæ .
yy ^1^ :*=P= J-^E5E
i i^^Tt^ ris> ^
,"&i
-#•-#• ^ fr^^
-© erese.p/ *
-0-^
22^^""^' ^ S
1
' rr ?^r
t«^. *
•--»—F^%^^S
i j.^ ^ mlff^r I t±=:±i P
si_s;e? Her_ ver mit Hjer _ _ tes Ven! Hvad vil du
Ganild.
I i.it
I -K!- JøÉ
^Frygt ej, min Pi_ge!
* ^> I _ ii»iL^^v P' Sn-»;</^.f l»?P^#^
« »
i* :£•/^, rr-
i ^i g
$«). * •ifd. *
y
^ *— ^^ i^^
Stor. men sti hvor jeg bæ _ - ver,Ak,
Å 'r^-é-P * • # i'J*>J->N^ i^m%^ ^=v^-=f "i^
': ^j j '*nJ i^j^?P?5?g I* y
-^i^*iJ^A '4*'ied. ^^^^ j-^i^'^^
n.M.xxi—
^-j-^-^ 1«=^
< t JJ \
jeg ar _ iiie Pi _ ge! jeg ar _ me Pi _ ge! Paa
imm^m^l^te 2 H i
--=r>f
"*4* * * r^ t
I I i g? [^^ S
7 r fi ^^~I
. i
j j^^ i^?i=
1^ i1^*
B«l gen mit Hjer _ tes ^'^"'
Gnnild.
^=gÉ L^
Frygt
^5^m-r.i .^J85^,.^i J?PJ^»^11 tt0—0-
ur
tf fj -6m s^^^^ S S
** fed. fed.* *$ed.
# » #. ^t=fp
r i^rirr fr^É "^^^c
Hvad vil du si _ ge? Her Straii _ _ den ko _ ge o^
" r^< jirr-[
ej, min Pi_ge!
^ ^ rj/jj/PJi^i^ t=tj^^^^
#-#—^s^I
^y^^i^
.^V- »,. j
it=t
^"^ rM*r
fed.3 *^*
fed. * *«<?. *
.b=^S^ É^^ ^
_ ler den Isprud le Taa _ ge, som skju
^i
Frygt
^^njTTj;]:JkJ. iiS # ^^i —^—, —«SJ*— ^/^
' ^^^4= s^>ir^-i ^^
i^ rr Jf^l. * ¥*d. *
** fed.^•t:€0. * t^xi. * D.M.XXI.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents