Partition complète, Heimkehr aus der Fremde, Op.89, Liederspiel in einem Akt
97 pages
Deutsch
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition complète, Heimkehr aus der Fremde, Op.89, Liederspiel in einem Akt

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
97 pages
Deutsch

Description

Visualisez la partition de Heimkehr aus der Fremde, Op. 89 partition complète, jeux de chant, par Mendelssohn, Felix , Op. 89, MWV L 6. La partition de musique romantique écrite pour les instruments suivants:
  • solistes vocaux
  • orchestre

Cette partition comprend une variété de mouvements: 1 Act et est classifiée dans les genres pour 2 musiciens, pour voix et chœur avec orchestre, pour 2 pianos 8 mains (arr), langue allemande, pour 4 musiciens, partitions pour orchestre, partitions chœur mixte, jeux de chant, pour piano 4 mains (arr), partitions pour piano 4 mains, Stage travaux, pour voix, chœur mixte, orchestre, partitions pour piano, opéras, partitions pour voix
Obtenez dans le même temps d'autres musique pour solistes vocaux, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Date composition: 1829 (completed 19 December)
Edition: Leipzig: Breitkopf und Härtel, n. d. [1851]. Plate 8275.
Libbretiste: Karl Klingemann (1798–1862)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 42
Langue Deutsch
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait

i
N?18.dernacligelassenenWerke.
pitoiiiife
(')i(U'utfiuiu (Vi "lei IVirci .
Clnrtrl.Ci'UijMlln'i CuiMthiH't &
('"
London, bei KwrnC
4
'/'/,/,:/'r.
EnHlf trit(/< n in f/ff-v Iirtlil-ynrrJiui1
Das im Jalne 1H29 in England eutstandeneWerk Mendelssohn s, welches hiermit der
Offentliehkeit iiberliefert wird, sollte zunaehst nur als eine aus der Freiude Lis Vaterhaus, uach
erster langerer Abweseuheit, mitgebrachte Festgabe zmn liinl'undzwanzigjahrigeu Hoehzeitstage
seiner Eltern dieneu.
das Linstan-Diese, in innerste Familieuleben eingreifende Bestimraung, verbunden rail dem
Liederspiel jeuesde, dass das zur Feier Tages von Gesehwisteru und Freunden Mendelssohn s
aufgefiihrt wurde, verlieh ihm in seineu Au^en eine stille Weihe, welche er dureh die Veriilleulli-
ehung des Werks zu zerstoreu befurcklete, und sie unterblieb daher. Die Heraus^eber seines
^Nachlasses glaubeu indesseu verpl'liehtet zu sein, der niusikalisehen Welt eiu Werk nieht vorzu-
eulhalten, welehes von der frischesten Bliite des Talents und von der dramatiseheu Kraft Men-
delssohn's Zeugniss giebt.
Dera Gediehte ist zuvor eine biihueugereehtere Fassunjf erlheilt, an die Musik aber uieht
geriihrt wordeu, weuu gleieh an eiuigen Stelleu derselben die Beziehuug aid' bestimmte Persoii-
liehkeiten und der Privatseherz deutlich hervortreteu, vvie zum Beispiel in der Behaudlungder
Parthie des Sehulzen im Terzett N9 welche eiuem IVichtsauger aul'erlegt war, der uiehr als7,
den eiuen von ihin gefoiderteu Ton nieht zu leisteu venuoehte.
, : : 7. ! ! ! ! ! t !! !
aus hextijtinikttyt £ttmbt.
(Sin cincm 51 cSieberfjml in
11 o n
g-eli? 3»ettfcel$Mn »<trt|jol&k
onen:9>erf
&d)itlj (Safj.) Dermantt (Tenor.)Per
jjrine Iran (5l(t.) £tauj, ein Jtr&ma (fflajj.)
(©oyran.) Oiadjtiuadjter. (©tagt nidjt.)fisbctl) ^tlnrtin, be*
cm imb SBauetinnen.23 an
S'djaupUtj bin funic 3ur js'rite its S'djuljcn §<xw.)(Per tft Porf,
Mutter.©tfter 9(nftrttt. SiSbett).
—bat)er(nnft£>ber an Jtructen Oicin, baS foU cS nictjt. SBiittanjcn fotien(SSor bcr S^ur btl 8'fifet ©djutjell vail am
—fie, bie ©otbaten ad) 3Hutter, fte tanjen©pinm-abc unb finijf.) CtS&ctf;.
gut ! ltnb ganj ).nadjtig roirb'S Wevben mor=
Oecin cincm unbWo. 1. auf grofjen Oicffe fi|t9Joman',c. (©.20.) —gen; gtattb'S nut, STOutter! 3)u unb bev
in bie erobertc Stabt etnjietft ! 3t)r68 Dot fangcr graucr 3cit fiotjfajj
SSater, 3()r mcrtt bod) nidjtS ? beiicibc nidjt!
(sine benft immer mir an ba3 SBBfe ! Senft, luiefteuigiu auf be[>em SEIjrorte,
3f)v fotit ja uSerrafcrjt ircvben. 'Jldjba^giebt
(Sic cr grc§ unb ftatttidj geroorben feiu muplicbt' Ben all' ibrcr ijperrlicljfeit felt —cine eiue 'S ale Ijiittegreube, Sufi! ift,
9?icr)t3 gteidj ifrrcm ci113ig.cn ©efjne, ben fecfjS 3af)ven
man 3Beif;nad)t im ©ommer
Sic grcift }U Sift unb 3au£'crci, m u 1 1 e v.
— JSo. S. Slictt. (©.23.)©omit cr net ©djaben fefuitet fei, 3a, unfcnntlict) iriib, immer mit gtudj=
©c-d) unite 8i86cttj.Qugenb wer (liit't tic! worten im 3)Junbe, trie alle ©otbaten
STtan geft nnb fciuiut unb fragt unb fringt,'
©amit cr niiniiicr an Srieg uub ©trcit 21bcr cr Ic6t n?ct)( gar nictjt met)v, ijl
igat iibcratt ju fergen,
Itni) 2Biiffciigcflirrc fief; lueibet, (angfl unigcfcmmen in ber Svcinbc braufen,
S)a§ Sides )ju(3t unb uub flingt,fdjafft
Sdjicft' —fie ibu auf cine ^Jnfcf weit, fonjl
Hub fcrlig ift fttr incrgcii!
Hub itatt' ifm a(S uctfSMagbtein (cibct Siatctfi.
Hub glct' ttnb ©ctgc
@ie (cibct mir SRc-cfcii 1111b ©ptttbet urn ifm,
3rf) faun mir bag t)ent nun cinmal gar
sprctirt malt fjicr,—Itub fa'fjt wic '11c 9?c>mte ifm aufcrjicfm
nictjt einbitbeit. 3rf) gtaude baS Seft ift Hub griiitc BtueigcSod) n>i(bc 3ugenb wet fuit't bie
baran @d)u(b. @3 gefni mir nicfjtS at3
53crf[ia)t man bert,
©a tommt ein alter ftriegSntann juiti STrt, Janjutelobicn burdj ben Jlopf, son tauter
ttnb loinbet ftranje,—ltnb flirrt niit ten ©ajmcrtcrunub ©djilbcru ftvanjen ijaV id) getraumt tegte Oiattjt unb Hub iit-t bie Saujc,
SBie cr ba Siecfcumirft imb ©piutcl fort, bag ganjc Serf roav rofenvott). gteut Sud)
SJlarfrfurt ilieilicnin
Uub nadj ben ©rfiirertcrugrcift imb ©djiibem ! bod) aud), 9flnttcrd)cn, (fie IleMofmti) cS i(i —3uiu SBIitmeuftrcuen
®r iietjt in ben Srieg imb irirb ein ajclb, ja 2l(fcg (5itd) unb bem •germ iBcimunb ju
3Rutter.—©ae5 im'rb ifjm jutejif gar titter fergallt (S^ren
2i?e mag cr ireiteu
©rum wilbe .Sugenb wet fjiit't bie! W 11 1 1 c r.
Sim fcrucn Crt!
Jtinb, toaS i3cv(tef)|l ©u nictjt ! 3»u§ id)
®ic buutcti ilraujc,Sweftet Sluftntt.
benn nictjt immer benfeu , iric 'JtUcS tjatte
SDie (jeffen Sianjc,
C t f) i|t ivaljrcnb irevben( 2 t § 6 ber lefjtm StiTpfie auS bem fonncn unb trie cS nun getnorben
Slc^ erneuciifie
Winter ben Sdicmcl ber morgen•Saufeunb 9}? u 1 1 e I" nerrctm.) ift^ SBenn an unfevem (Sljrentage Sen attcn Sifntterj
mcin Hermann ©id), tic cr Immer feine Sled) vex bem trcuctt Secbtcrfierj—
flcinc Slant nanntc
tri'itcr2Bie 2Hutterdjcn, tjabt 3f)t'c) ?.'Ittf; Summer frf)toctgen,fdjon ttueber
iidbctb. SBill fie mil bcimliif) fiijjent ©^eijmit ber altcn traurigen !©efdjidjte %m '^bent
—' ©id) (jelb unb liefcub jcigcit.our bem 3'efic SaS ttjat er au3 3d)crj unb Occdcvci
Setbe.3fl it 1SWutter. 1 e v.
2Bie ift ein beef) gar3a .ftint, eSett beSroegen. OJian rotrb nacf)-- gefi fo fiijj
©ct), get), ®u n-eift t$ fcjfer. 3)u roarfi
HJtit attcn feinen ©crgeutenffidj uric ti cinem atlerlet tin.fallt fo 14 3a()rc, er giug, ltnb metnatt babott
SBic badif! 2J3artcn fcttft fo fttfi,Hermann fjatte eiu treucg erScrj, fo toitbXiiicti).
©as Ben TjcutJJreu'n aufmorgen !
trar. ttnb jufl morgen tontmt roieber ein—Hnu 3tjr tadjtet iriebev an itiifven (Uniiivmutig.)
Cfjijier f)cr, jiutge 23urfd)e aii6ju()c6en, inu§
(Jurcn •fiievinaiin.
2 i 8 C t f) (jartlid) jurcbenb.)niir'o Sa nid)t ben ©inn foinineit ; lriein
aiJ nt tcr.
ii'iv bamatS in Berfc[)rtcn 3t)v fci)cn , aiiiiUcrdjen, id)uufrev SBeU^eit foKt be^atte
3a, iuo ber mm in ber jjtembe timbrr.- ben trtegStotten Suugcn 511m £)t)eim t)in= bod) Stedjt!
jiefct.
iibevfetjidten, bantit ev bcu SBerSern auS ben
QKutter (winbet (I<* fanft »on i^r to8.)£ i S 6 e 1
1) —Slugen tirmc i
3ugcnb©iiidtidje ! !Da§ (ebt fro^ in beultnb atS ein brabev ©olbat fdjieft unb SiStct^.
fjinein ! (8^t in'sSag (osfTajathlnb §amOf)aut unb flidjt.
3a unb irobuvd) er ifjncn eben red)t in
aflutter. bcu tarn.Sffiurf
©fitter Sdtftrttt.Itno octnninbet mirb. SKutter.
8i§bctf). 2iS6ettj (aUein).Jlommt morgen,ba3 aMititatr nun fo
9.1iit t)o()cm nmg id) mid) nictjt ucrbiv6t ©utc 2)iiitter, bie nur rucftrartS jiet)t.Sebetbufd), ©ctjnurrBart, gar freuen, c3
Spoven alie geinbe fid) tjcrjagt. iin3 ba6 ganjc Sejl. 3Ktr ift fo mfidjtig in meinen ©cbanteu, attsot
1! ! ! ! ! ! ! ! ! ;; ! ! !
fjerjaubern fonnen, trottf idj munter ja, ja.mufjte idj ifjn fo 511, S)a3 ifl nodj cin 6ra= SiSbetfj.
nuv vcdjt, unb ifjn bann morgen flier in'S be8 Q3otf, ba8 fcineOiirigfeit (iebt. (lietSeite.)
3ft benn baS nidjt genug?—«gau8 fdjenfcn. Stbet »va8 gcfjt cS mid) Jtauj, ba mufjt bu babci fein!
J?' auj.— arme tteine sonnut on? Sic Sis6ctfj SiS be ti).
©efjt 3tjr nun, mid) gar nidjtbafj 3f)r—bamatS, roa8 weifj cv irotjt nod) bon ber?
3a, ba I;at man benn u6crai( ju t^tm. enttjetjren fount? 3a trenn id) nidjt Ware
2(dj bvaufjen in ber SSJett wtrb SttleS grofjfo (mill gc$n.)
5lber nun —feib 3f)r geborgen, id) orbne
unb fie if, fo bergefjtidj Jlauj.
Gud), id) fommanbire Gud), id) Gudjlaffe
•gait mcin Gngei! S)u tucifjt nidjt tocn
fd)roenfen unb abfaden, formiren, mar=No. 3. 8ie». (6, 30.)
£11 Dot Dit Ijaft, GincnSWaun, bet Bud) fo fdjiwn, bcfiliren, maniis'rircn, attafircn,
SiSbetfj. notf'ig ift, mie bie Sufi, oljne ben mor=3fcr —cinfjauen
gen gar©o manner jiefjt in'S 233cite nidjt fevtig roevben fount. SiSbetfj.
SDciit fcrncn ©lucre nad), Si8bct(;. 9Bie! G3 ftinefoil ja (Sdjtadjt loeibcn !
Gr fucTjt in btmfto SBcitc,
!S)nS It'tire
Jlauj.
2Ba8 ifmi fo naljt fag jtauj.
3a ! 3d) bergafj mid). SKan fommtfo
Hub gkinjt aits flatter gernc Ten Sdjutjcn fetbft fount 3f)r cf)ct ents
tcid)t in'Sfo Ofeuer, wenn man fdjon fo oft—Surd; 9tadjt tin miibeS Sidjt benn$tf)xm, al$ midj. 5if.nof.'o8, too ift ber
b'rin gcivefen ift.
Scr t'ottc Static3ugenb QJtann ?brabc
SiSbctf) (toSHiM.KW)! ct crfcnnt nidjt!fie Si8betf;.
3t)r feib cin narvifdjer Jlauj
Hub IDofPn im Jraum erfdjciticn 3a er ijat aticrici SJJorgenfdjaffen.JU
otauj (Sri ©titc).—©efiaiten friifjer 3cif fommt cin in'8 JDovf, ber jungefo Offtjiet — nidjt— fjin,otauj baS foil bod) foGr Ircifj nidit loafl fie litcincn,
SERannfdjaft au8f)eben foil, unb ba gcljt nun
'ne 9icbcn8ait! bin cin [uftigcr(taut) 3a, id)©te ftcfjcu tfjtit 511 wcit! —
ber SBormunb u6craU fjcrum
gerr, 3f)r fotlt mid) morgen nut fefjen,
Hub tout auS 2Ba(b unb .gofjen Jtauj.
wenn %iUi nacf) niciner tanjtSPfctfe—Gin alter Slang jjcilw
Unb bifttiit unb uumevirt unb rcgiflvirt.
32.)TSo. 4. S i e b. (2.Gr (aim ifjn nid;t rjcificfjcit,
SiSbetf).
SBcijs faiiin iraS et oerfer J? a 11 3.
3f;r roifjt ja fdjon 2(t(c8 ! Qa) tin Statin,cin biefgereifietSa6 fonnte ntiv gar nidjt gcfaHcn, wenn
St a U SDcv after Sattbcr Sa'njc fann5.
cS and) rait Hermann reave! — Qlberfo
S3ou Retell 618 jiiitt Scf'ctteutatibGinun fjange idj nud) ben traitrigcn ©cbanfen was foUte id) nidjt ! Unb 3(jr fitrrtj=
id) unb wctjiC'cfainit:SSin gereifitet Giidj tool;! red)t bornadj unb baS fdjiitie §e|t bor ber S'tjtiv biefcm Qlu8f)eber,ift
Hub— ©ube'tfactI;c? 3f;r fennt it)rt noct) nidjt, nidjtunb man tjat aiie .§atibe boil ju ttjun. ivaiji'?
Unb JBctfdjeu 2aft,—Gi, l»a8 fur cine Bigttv tomuit bcun ba? Si8 6et().
Sic StemccttGin Srcmber.
Oiatuitidj fennen ivir if)n nidjt.
©aiintit Paftaattctt,
St'a 11 3. ©OS ©tcirifcfjc
SStertet 2lttftvttt.
Sdjon gut, fdjon gut !— 3a Hub 3rife(ie,meinSdjafj
SiSbctf). Jtauj. (wi^tlfj HutnW root)! Sir, roenn Su ®ir Sen SBaiettanjnod)
—fcinenJtauj. unter ben jungen SBurfdjen au8gefudjt Unb Eiertan;
I;a(I— (Si«6tn) (uib' cS Sdjttur,fcfiuitdt mil t>tm «opfe.) Jl'cincii 3d) 2l(tc3 an bercin trcnigGift umgefdjaut, Sanb unb
—atfo befto fciiiiitaubire jebe Scitr!beffev, tS ()atte mir fonfl (eib UnbScute fcnucn geletntl inbeffen mcin J?ram=ifl —get(;an, lucnn mid) morgen mcinc I'flidjtfaflcn in ber ©betfdjcnfe gut aufgcfjobeti. ^cfi bin attcin ber rcdjtc ffllann,
(Sin aufef;nlid)c8 SDorf, tauter muntie Scute, Ci8bett). ©er ba6 Eenfufe tbfen faun,
vedjt unfcrcinciu; ©o'nfiir unb fo cine 8ff|ttag8= 2Bic, — ©orfburfdj locin nidjt r.it-5 ned) cin,ber gcrr w'ixe
luft— ad) ! baS buftet nad) Unb ftctpcrt liter's eig'ne SBciu:frifdjem Jltu
JJauj.
d)cn. (mlt kit SRofe.) 51d) , ber ©en ^eppferfdjrittSaufeub !
Q3 Ware t;art an 'nem Sage ! 3a mcinfo
(bemcrtt sist>ttfi.) Gi ftc() ba, cin f)u6fdjeS Jtinb Eapitt Sffjr nit,
o^iub, morgen t;at man I;icr GinigeS »cv=311
(n.njtrt it>r.) #at bod) benn* mil ganjen Sag (judj unbefaunt
I;anbc[n— aber id) bin fein ©tbrenfricb,
baS iinfe Qiuge gcjudt, ba8 bebeutet Gcurant,immcr, Sft bie
id) mad)c mit
bafi man n<aS SicbcS ju fcfm fricgt, unb Sic glieunettnun
Si8betlj.
tveff id) ba8 alltrfdjcnftc JUnb! Gi guten 3(ir uidjt ocrftcfjt,
©er §err gar juift fieiinblid)Qioeiib mein Gngcl Unb 2(ffciuaiibcn
SDttidjt 3('t ©djanbenSiSbctf) (ttttmmbcrt). J"—SBin idj nitjaim)tm bin idj? SBenn id) nidjt SJtitfcib mit Qna)— — ^att',Gdjonen Sanf aber
Unb Gudj afterSiSOett;. auS Scott) crrctt'.
JlaUJ (cinfottcni).
3dj mitfj nuv Sunn bauft bent Jjimmetfef;en, wo ber SBormunb fiir ben SDtann,
3f)r fennt mid) nidjt? tfjttt gar nid)t9,
btcibt. Set Gud) attcin breffircu fann
triib fdjon foramen; im Jtennenternen bin
2Ba6 fiiift Gud; J^anbotaitj. uni 9Jumpfunb gufi,
id) furdjtcrtidj. Itnb ba in bem •©attfe wotjut
SCifit Qfjr uidit mie man's fraiidjcu mup.•gait, tjatt, —— roifjt 3('r benn, roic 3br3f)r ; ba Wofjnt Gucr 23ater, obcr
SiSDetb.Sure Scftiidjfciten anjiiftelicn fabt? ©cfteljt
SiSbetfj.
Gi bag fjertlid)c6 uur, ift i Sa feibc8 frt)ft Gud) an Stttem— f;abt3t;r 3(jr ja ganj
SMein SBovmunb, bet ©djufj. 2)iann.3I(itmiuation, unferSranSparente, cin gfeuerwert,
Jtauj. jtauj.fjadetn, ©djtbatmer, otauouen? 3d) rocttc,
3tjr©anjrcdjt, ber®djufj! Gin gute8 t'abt nidjt mat 'ucn Suftbatlon.a(te8 S3in idj Guer STOann? (jutaingti^) Qtudj
ber Sdjttlj, ber fflormunb. —>f5aii3, 3a Wofjf Sein 3.liaun? Gi pcfj'SiSbctf;.
cin braber I;at lautccSHann, bcrgnugteS ©etoifj nidjt! S i 8 b e t fj (u)m (iiuittidjtnb).
SSoit urn fid). SaS tjat and) li'a8 bor, fo iRauj. 3dj rufc <S\iti) ben SBonminb, 3§v t'abt ja
toa3 SSefonbreS, cine ganj apartc Scflioitiit; 2(n ciucn Gcrcmonicnmeifier i)abt nun3f'r midjttge ©cfdjiiftc mit ifjm.fo
fenneid) ba8. gar nidjt gcbadjt?
jtauj.
S i 6 b e t b. SiSbetl;. ^at fcine Gil' ! 3n ©efdjaften bin id)
frcilifl;9htn ! SKorgen feiern uur ja be8 SffiaS bennift baS? fiirdjtertidjj furj Wie ber jitngfte Sag. '£ti
SSovmunbS SlenfijuBitauni. Sunfjig 3a^re —
fo fjiibfdjen Jtinbcm aberJtauj.
ifl er Sdjulj gorefcu moigen.
SiSbett).Sic ticbe tanbiidje Unfdjutb! Unb ba
S. a it 3. Sa feib 3f;r langlveilig?tanjt 3fjr uur Sure SBatjcr unb ©djteifer,
SRidjtig ! Sunfjig 3at)r gebient, ba iiabcn unb wcnn'S fjodj fommt einen unb jtauj.•goffer,
ivir ba8 Sicnfijutilaum, unb batum get«t"8 baS QtlleS —ift i Gi befuitc (mritec mit ifit Btfitiafiiat.)! ! . .. ..! ! . : ;. ! . .
gdjiaudjen , bev <5ud) cin fiieb Si8 6etl) (ergriffen).SHufttantatgftnftet Stufttitt.
obci jum Sanje auffpielt?fmgt 22aS ifl bag cin Sieb? 2Bo t;at)tfitt 3§t
®»icimann acfitUffiovigc. Hermann, (ats
8i86ct(;. bag ()cv?
3il§cr nuf bem Siudcn).bet, tinen ivcilfrempigtll -flit, igcrmann.
afjev and)(Si roarum nid)t ! .Rount 3()v
eg 11 II (im .Sintcrgninbe).e Im n 3d) t)a6e eg Don cincm 3'efbfaincvabcii.waii
SBie id) 5ttte§e§iet bag egauS. roetb'ifl Jtauj. V*tg6etf).
mciu <§evj aupen tod)finben? 2)tiitl)ig ! 3|1 SSuf^falmen bieUcictjt obcr ben ©iofj=
3t)v tvav't im gctte?
Iris fotifl, luavunt nidjtnodj SttteS freunblidj Batcitanj
JTauj.
SDaSCKabdjenbovt— fottteiaS— ?biinnen? igerinann (bro^tnb).
SaucvfufcgSeug, nidjt getjauenunb nidjt(trfrtut) 8i86eu) ! fie ifl c5.
nidjt, id) (Sudj ctiva'3 aitf--aScrtangt bafj
geftodjen! 3()t fcabt in (Stivcm i'eben ge=
e tl) (ft)n Semcrfcni).S i 6
fpiclc ! (ju si«tet§) iliroiirt mid), gebt mil
roifj fein anbreS9fSul»et getodjen, ate nic»ev=
3)ie©a ja nod) cin S'tembet ! fammctiiifl ctivasS auf!
i)c? Jtcnnt fciiten anbenifd)lagcnscg, Sauf,
©evcittci im()eut line ZfyaU. itauj.fid)
alg ben am cgafen, fcine anbve $fatinc, alg
SproMit mid)! ^abt'6 SluSfefen! —eg c rm a n n
bie ffivat^fanne. SBaS tiabt 3t)v ct)ev laftit:
nub[Jtommt in ben aSoibergrunb jwifdicn SUGetlj jl'onnt 3f)i uu'3 ctnni bie S3ataitle son SPrag
(Sud) fcloft obev gcflungcn?
rufft turn (Mrupe nm £nt, [i> bap er fcin @e=tfauj,
fjcvjittevn?
iebctf; n mtjr Btrtirgt "nb gegen(idit gcgin l' fo S i 8 h C 1 (ij.ilt >&ermann ven cincr fyeftigenJj c vman 1)n.
JTauj feciftcHt.)
2tnlrcDrt at).Sntaiitc? aBavum nidjt? SEBottt' tS (Sud)
mitcitianbci©utcti St6enb sutctij.) ©cbt cinIc()icn ! (jn mil ^ort nidjt auf itju ! Sagt miv, 31)v feibfogav
Sigbctf). sstbcutimcj) id) (;a6c mand)cvlciifieb auf, (mit cin SHufifaut?
! (ftcfit ifm faum an, ftettt at nnb ju SijicUcidjt evmann.Sdjonetl Daill ju fingen fagen. (fut fUb) .§
unb ben ©djemct 6ei Seitc.) madjc id) mid) i(;v ociftiiublid).£>innrab 2Sag fonft?
tfaitj (fur fid)). Ji a uSiSbcti;. 5.
fficvbadjtige I)biet 3l)v bie 5(6cnbg(ocf'cn? ©cigcttsSEBaS n>iil benn bev? SJ3f}r;= STcun benn, (St)cv cin Sattbflicidjcv, alg eitt
Jtaitn bit etjtfidjen nidjt W\x unmet rool;l 11116 flilt urn biefejioguotuie ! ©cftdjtci ifl fo flvcidjcv.
'$ SJiatice bafmttei. 3cit, liicnn"§ (Sud) aud) fo ift, fiugt toaS Sig6etl).teiSen, ifl unmet
baiiibet. tjabt lucllcidjt ben§ e vm an n. 9t6er3^t trat't ©olbnt,
Hermann (ftimmt bie Bittjer) mttgemadjt?(cljten geitjttgSJiciu IleSeS SDccibdjen, fount 3fjr mil
toie 3t)i.lvoijl rco tjici bag SBiitljoljaug 3d) fiitde baa iR a itfagen ifl? 3
§ 6 c t T; J? a u SKitgemadjt? ^)od)jcitcn unb JJinbtaufenC i 5.
— iiiint!5)aS t)eifjt gcfiifiit auf ben Saljn Bietleidjt !=SMt Mr in bie Dficv obev llnt«=
gilt'8 ev cS gieljtlid)! Sinn oO fcfl fijjt, Sigbetlj.
fdjenfe ?
31a fuvd)tet (Sud) nuvSiiiffe aufjubcifjen. Unb jenciScttfameiab, t)icfj ci nidjt ^ci=Hermann.
nidjt!©tcid)»ic[ mann Sffiintcv 1
^1 (teipt in bit 3itf;a)..Ran?. evmann egevmann.
—icfommaiibiie (Sud) bie Untcvfdjcnfe, foil ! (fanft ju Sisset?)3d) (Element fo Hermann SBintet? 3d) giaube fa.
in bev obevn SfJerfonen , bie (Suvcgs ^abt 9iadjfid)t!finb fur
Sig6etr;.
gieidjen feinen lioiig [affen.SPfafe Ko. 5. Si c B. (S. 37.)
Scg ffiovmuttbg Sotjn.
Jpevmann tfd:,-uf). Jg c 1m a u 11
J? a u 3.
3)a8 niiidjte id) bodj berfudjen. (ijcmaplgt.) S3cmi tic Stt'cuegtccti'ii li'iitcn,
SBrtS? beg Sdjutjen ©otjn?
(Sin |tmpter3Kenfdj ttic id), fuibctiroijt nodj lltib ba§ .giirtciiticni cvfil;allt,
Sigbetfj.Unteifommcn.fin S.niimclu fut) bie Wcit Bevfiieuteti,
Q ev3af)It miv roaS 3()v son ifjm tvjifjt!3icl)cn ()ciiu ou3 Sim' unb 2B.ilb,£ i g 6 e t [;.
cs fliiftctt in ten ^n'citjcu (Sv gitnj untcv bie ©ofbaten gcgen feinetUnb
gefjt<So nut bott tint's Ijinauf.
bcufen,SicbcSwovt unb SlBenbtsinb, Mutter SBtKen unb mag bap fte'8
Jtauj.
itnn nid)t ucvjctfit, fjatte cv ge=66 begcanen fief) nuf Stcijjctt fonfl getiufj
(Sigcntltdj tfjiitct am SJejien im nad)=3t;t
Sicbcotcut' unb Siadit.uc-tinb. fdjticBen.
Duavticv ju fudjen.fieri 2)ovfe Ricitcn gelb Jtauj (fur (idl).S)ccf) bcr ©ctbat btaufj' lilt
—Hermann (fdjarf). Sc()iltiiM*t^ft fjcu ben S'cinb als gcfieltt cin ©o(jn ein25a fcMt , miv fcfitt Sl'ater,
Stc()t bcrt allcin SBc-rpcftcmoadjt, —2Jifiltt 3f)V ! (ntmofigt ju SUictlj) n(S OJittl Don SJiuti faun idj nidjt bag fecm=5l(fo
£i(iant c(mc 9!ut)' in tic ftitte Siacbt.vedjtg ()in gctjt bcr SBeg? Vet getjt auf toie ein gutcv Jlttdjen. (rcibt bit
Xiauj.ganbe) QiufgcpajjtSigOetl). Qn tent Eiiftcn Slbenbbunfct
3icc}t imd) ^auS,Siein, bovt (infg. bet SBanbvct frol) S i g 6 e 1 (im QJefpcart) fortfaSrcnb )1)
©icfjt im (icllcn £tcingcfuutel
•§ c im a n n
bentt an it)ii Dei Jag 9ead)t,Stdj fie unb—Schicub naif) ten Scincn au33a id) Irai jevfivtut.fo, —bet SSatci fudjt it)n in alien Bettuugcn
Hub cs fcf)iiuiucrt ©cta'utcbur^'S
A'a u j § cim a tin.Scinct ^eimatr) tvauticf) Sid;t,
aScvbugt Unb 33 u, unb 3>u?
3('ii begiiijjen grcuutcSljaubc,
•§ c im a n n
©cfirfjt. Sigictfj.23cid)c0 y.igev, frot)
Jjcvv3)er ba madjt mid) scvicgett.
tcr Soger iu,id;t,SDcd) ©elbat braufj' im SBag fommt mid) an !auf
.ft a (fur fidi).113 ©djaut cfjne dhiff tie ftitte Slatfjtin
•§c 1m ami.
Set madjt fcin ©liicf, bettegne 2Saate Sieft cr (en lucitcnt cin ftorfcntb Sicfjl,
Unb et juriid,fame lvitibefl 3)u itjn hue*
f)at fdjledjten 2I6fag. ©pannt cr ten Jjatjn nut riifjrt fid) ui(f)t.
bet fcniten ?
German 11. tic Sttcutgtcdcu (a'ttten,SSenn Sigbett).
(jiitte id) mot)[ nod) Unb t.iS .girtenljorn crfd)a(tt,(fconfl cin Qinlicgcn —06 idj ! Sffiev rocip! 3d) roav fo jutig!
an (Slid), mcin fjiiofdjcg SDiiibdjen. Unb oon Suiticni nub eon SBeitem
Ob cv mid) lvieber fennte, ob id) ifjn?
Sides ticiiu unb (icinuri.irtei toafit,Sigbetl).
eftauj (fur rid)).
geltcin fiitlcn SBcgen©c(;t iiuf—SKcbet nuv, rcetin itlj bicnen fann
3)ag ijafjt! (Sv ift getoadjfen fcitbent,we^t ciu Siut,ginfam fiifes
XM113.
bvaitn geivovbcii.©diaut tciu Sictffcn tang' cutgegen,
9Mer (Sud) futj.fafjt — Hermann.^arrt unb tjufdit im Stbenblninb.
Hermann (gmijt). Unb (eine ©tinnetung nnivejiiigebliebcn?im gctt,Ecd) tcr ©cfett ift im gclb,
Sud) gilt mcin SBovt nid)t ! ju t!«= t'crterncu Spcftcti SigOctt;.(fonft SBcit auf gcfieltt
tttli) 3()t fcicrt cin gcfl l)icv iiuDoifc, tjiiv* bie Srcmfct' unb b.is cgorn jut Slodjt, .0, id) fcf'c ifjn immei' nod) sov9!uft miv, bett
id), fount 3t)i baoci nid)t ciucii reanbevnbcii SDenft cr an fie auf etnfamcr 2Bad)t. niuntcvn fvifdjen SBurfdjen.
e
t! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . .. ! ! ! !! ! ! ! !
3d) confcriSir' ofinc >£mtt,Hermann. Uud) Hermann.
SBcnn man (Judi niorgcn roittertllnbiinbig rsilb Unb 06 fiigbctt) bent Hermann nod) gut
St'c feit mir turd) unt turd; i'erta'd)tig,Sigtetf). ifi, bent jie fonft jtbe SBittficit rcrgab, bem
©rum jittcrt, tenn niciii Stnu ijt nni'ditig !W>tx gut. immcr bag SBort rebcte bei ber Mutter?fo fie
# e m nt a nHermann. Sigbett).
Sid) liicrbc niorgcn conferioirt?
mifbeUnb 3ugcnb met tjiit't bie ? 3d) fnibe eg immer getfjan big auf ben
SU6etf;.
t)eutigeit Tag.S igbett) (btirojfcn).
£3 cgimmet! wenn cr End) t'ier fpi'trt!
Hermann.SBaS tsar bag? ©u-SButteiSieb —
! Rauj.
Unb toittjl fur ben atnten 3itt)erf).nc[erJt il 11 (immcr fur fidt) * '.S(t fcit tuir turd) unb turd) oertaditigJ
borbittcn? Unb roenn bie Gttern bergeben
UBottcn cincn ©of)n tjaben, fennen ifm Hermann.
unb it)n freunblid) aufncf)men, lrirb I'igbett)—nidjt; tofire (a cine ©djanbe, menu fin (Qd) f(cite meincS (aum nni'ditig8tmtS
roennmid) nod) fo I i e6 1 1 cf) tiicftcln roie fonjt,
cfirlidjcr bagStni irjnen ^fatfiv nidjt
•1 Sis be if;, fteine 93raut nennt?Hermann fie feinc
mactjtc
(©cin Strm (citer niorgcn ma'cbtigifi ! Sigietl) (reinbet fid) (of).Hermann (b>t tin Statt tjcrborflejogen)
§ C V ill a 11 n (in bie SKirte tretenb). fommt 3entanb(Jg9Bag 5)u audj Dejhjinge 3Md)liefeft, sot
Go reijjt mir entlid) tic ©etult, Hermann.bem Saufdjcr. (Silbetb; nimmt bas Statt jdgernb
R?or'm 3i'tcnnanu mm jittcrt!
unb unfid)cr.) 33erratf)c mid) nid)t! 3d) fel)e©idj nod)!
St a 11 5jtadj ((out).
ab.)(rafd)
3('r wcrtct morgen coufcribirt!
5Bag gctjt 3()r mit bem Slotcnbiatt t)et= Sigbetr/.
Jg t xm nn.E'uern ©emcrbferjeinum, tafjt fetjn ! C>9'3 Qidj bit ntein Jjcrj, bit Iiaft mir'g projifiej
©af- man pud) fiicr niebt [anger fpiirt!eininal fjcr, rsag 3^t wm ©encratbafj ser= nur, loenn manjeit ! £> trie fdjrocigt man
•JEauj.ftetjt! (toitt nrtc^ bem Start tangm.)
giiidiid)fo ifi?
2Bi(( mid) tcr SBntfdje t'icr crfefrccfeu•Hermann (ftc-pt feine .fanb juvfltf).
ctpanb Hermann.©ie bason ©iebenter Stuftvttt.
|3fr follt un3 fiicv uid)t mcitcr necfen!Sigbetl) auSfredicnb im(freubifj SefctO. Sigbetl). Zct ©djulj.
— S t § c 1 1;Hermann fommt jurucf? ({emamt rcirft ©djutj.
j
IStd;ben Jjut ob. SiStctr) auffdireienb) cfjetntflnil ! StlTeS Wirt er nun cuttcrfcu!
mit Siegimcnt unb SiegimeutgforgenQBeg
•Hermann, C i 1 e t r) unb eg6 e r tn anit. ijctite! Sin 'nem fd)6nen Qlbenbfiiv fo mufj
©till, bis niir alicin ! — —©cib^r nun fcrtig mit^rafifenuutsptantcrn man fid) 'nen guten 5eig madjen ! 3'rau
igeit Gud) oon fiiuucn,Jl a u (t)at fid) fcr/cn tor bem £rEennung?mcmcnt fort, fort ofme 3autcru! Sigbetl) ! (fte erblirfenb.) SffiaS, ba bift ©u ja !§
abgcroenbet; fur fid*). (fte rreifcen Jtauj bem .5intergrunbe ju.) 8ig6cti).
ffit jurucf? So rcdjt,Jomnit er ifl Jtouj. 3a id) bin eg nod), SGormunb !
fdjon ba 2Bottcn midi jagen mit Sicrfcn unb ©djrecten, ©djutj.
SBcrtc tic egefmfidjteit aSer cutbeeten!JVo.6. Setgctr. (©. 41.)
Siflirifdjeg ^inb, long ifi ©it benn? 2Bie
Sigbetl). SiSbctli. ©it niig, — rotf), g(iif)cubftcf)fi
£5 loic ucvCcr^' ict), 2)ioditesetfdjroeig' tdj tie SBonne, fo JSictcS, fo SieteS Sir fagen Sigbetl).
©ie mir taS gliirfliifc cgerj turd)tringt
cgevmann. 9ld) Hormunb, mir lvunbeilid).ifl fo
Siufig tit iferj, 6i8 tie SJcorgetifonne
• —S^iit SSietcS, SieteS ©o'n bcloegUd)cr tfefltagfo fo ju fiagcn !
5(l(c5 511 Sage, 511 Sage hingt
I
©djutj.Rail j.•Hermann.
'g ifi ja cin tinbcrocg[id)ev. ctloa \vie=[Ratm ticfen Uebenuutf) tangcr nidjt tragen! 3ft
11116Safi serbergen, scrfdjlsctgcn tic SBcinic,
ber einntfli ein greier bagerocfen? ©prid)
c3 ttuS bcrrtidj nut getingt, •§ e tin an 11.©aJ3 ficfiet
Jlinb, toerbc mir nod) vot^ct — nurnidjt
Stittc ten ©rang, bis tic SJiorgcufennc ^cbt Gud) 0011 (milieu, fort, fort otinc 3aittcrn !
©ebtilb ! Ober ifi nod) mir gefragt son 23o=
5lttc8 ju Sage, 511 Sage Bringt. fiiabett).
ten, fflauern, Qlmtmann obcr Siegierung?
Scib Qf'rJt a U3. mm fcrtig mit >praf;(cu unt Sptcmbern?
Sigbetl).
Jtauj (imSet)' fdion sou SBeitcni ten Sufcl, tie ZBcnne, SlOflctjen). —9id) ncin jfl bod) ! Sg tear ein SJiflim
SBcnii mir SlttcS ScfimtcS nadj SEunfajt gctingt, Gud) in Stdit mit tern ©djroafeen unb
>5erv,tjiex 1 ein ein furiofev fenx, ber fragtc
SBcnn In ta& i§«uS tort tie SDlorgenfonnc ^ptautcru,
tifld) Sud) nub fprad) son bev 5fugt)ebting.
SJiidj at8 ten ©of;n }u ten Gttciu Bringt. S3ot mciiier Siaefc itirfo((t SBcibe fdiautcrn!
©d)ti[j.
®od) ten tort (at.)©cfeffcu tami id) nirijt (citcn,
93on ber 3tti8r)eiung? SBie er nug?fat)'g-tufternunt JJcimtidjfcit jltjlfdjen tcnScitcu
SDtartiaiifd), wag?@ecf)gtetSJtufi id) t'crbiiitent, ocrnidiicit, ciittccfcn, 2titftrttt.
Sisbetl).STiujj il'ii scrjagen mit Sicetcu unb ©djrecten.
eg erma nit unb Siej&etr).
((5r tritt —jhMfdim fie.) 3a, er fat) martidlifdj aug unb er=
§ e rm aim.
Scit Q6t 6a(b fevtig mit ©djirafccn nut ^>(au= jiititte son siclen frcmben Sanbcrn rso er
©ct)' id) ©id) cnblid) attein
tern? getanjt i)atte.
SiSbetf).
ifefrt Gitd) sou Iiitiucu, fort, ebucfort Sautern ! ©d)lll5 (tadjenb).—Unb ijt eS bemt wntjv? ©eib 3l)v tifiS(Hc tic egeinttidjtcit mttjj id) cuttcefen, ©iug,—©etanjt, ©u eiufaitig fdjbncr
©11 eg tuirfitdj?
Sanj ! ©en Jtricggtanj mirb er gemeinte§er mann.
e§ e x in a n 11 —t)aben, bag fennt SBcitSetf mid) tcr SSutfdje (lets stagen unt neefcu?
3d) bin's, ber alte, bev Dorige Sermann, Sigbetl).
Sigbetl). —Beriinbertber ©id) mm fiiibet,fo fo —©ag tf;ut er, toil jagten it)n and)
SWujj uuS bet gremtc ftercn unt frfuccten?fo Sigbetl). —
fortHermann (tritt Nieber in bie SKitte).
5lbet bie SBerflcibung, bflS ©ct)eininip!
©djulj.
SJicctjte fo SSictcB, fo SiebcS nod) fagen
SBS08 ijl bag 2McS i
SBag jagtet3t)r fort? 2Ber?
Sigbett;. Hermann.
Sigbetl).
fteiint' il)n fo SBiettS, SieteS nod)fo fvagen! ©id) nut§t' id) evfl fptedjen , Don ©ir — it)n getien.Slicmanb— id) id) t)iefjJlauj. erfl crfat)ien : lrie bie (S'ltent gegen mid)
Siinu taS uid)t langct geftattcu unb tiagen gcftnnt? ©d)ui5.
HiSieti).(jirif*en fie tretenb.) bettjortJliub , mic ifi th , bifl ja ganj
Go rcift mir cntli* tie 2Beg aUegtttd)t! SltlfS mir bie SDiutter!©ctult, nun Hurt gut! ®et), 6eftnnc ©id), ntf
—3^v 3ittermaiiii nun jittevt ntcrgen (Cial'rtt; gebt ab.)Slifo! ! ! ! ! ! . ! ! !! ! )
Si >\ 11 i, (immer baS Sink reil-nil)). Jl n -a 53(d) ter Slitftrttt.
aifu bet grojje ©cipio Simcvifei cntbccftc, Scincn Saufpajj ga& id) ifjm , n)ct rocip,
£cr ©djutj nttri"-
fief cr aii'o bem grab' auf'g Cano unb )va3 fonjt f;iitte fiinncn.©djiffe entftefien
2Bo bcr 3Jt(inn? ©lit, baft cr ba ift,ift
fagtc : 5tmerifa id) Kifte ©id) ! ©an; inein So. ?. e j e i t. (S. 54.)S «vctcitba taint man tin pernitnftigeeJ SEBori
f)attc ba§ fjier;Sad. 3dj ©orf baS f)cifst,
aflutter.
rccf)t gutin biefcn Bcrriirften JTagcn. SltteS
[icO unb tuerlf) unb morgcu frei. 3Hittter=
Qfr locDt unS Her mit Sift ueruu'reen,
, unb Diet Sfjtc mit ben Sfeftttdjsunb fctjBn
d)en, 3f;r unfit, n>aS cin Omen ift?
©cd) bcr 25crfa'ttmbnng gtttub' ict) nid)t!fcitcn, after c3 nurb cincm ;tt weidjinittljig
aflutter.
Qcf) miff) buvcf) ptirt) uidjt ivrcn,<2in= (affcbabci. Jtann ba3 ttiete SKuficivcn mib
feiine bag3d) otofj SInten. S(ir fcf'cftct mir ba-5 a'iatdjen uidjt— hit ntit nicgen nidjt rcd)t bcrtvagfn, cS
Stau-yin Singer unb Jic()(c gcroottt. SSBenn ba nun JTau$.
niorgcti Sttlcj tirifirt unb biScurirt <5ef)r gut, gut, SaiOung? 3d) loetftc Gndj rcblid)pfcift, feljr biel Sd) fo Women,
unb Unbman evnftbaft ntit bem frcmbcn ©cvtn, n'ollte id) f)at;c fie bem JTnic ! (fdljrt ncdi iiicinev SBarnung afautt ^fjr nidjt!auf
after (Xie 3ci= SBcim Sitgtort SteueS au3 Sffielt Snben! tinmnl mit bcr .gcilib barStcr.) Dillll J5crr ©d)ll[j, nub Sritg (Siicr Stint, umaarucn,
—hing Ijereorjie^enb.) 3)a3 f'ommt immer ju ()a6t ivol)[ gef)5rt, id) D.flit Stugen 3()r'8fo 3t)r fdjon baf) offnen fcljt nidjt!
— rmgesfpat tjat'en fie t;iet ncuc 2flini|ter ©djutj.©d)ufj.
ab=fcijt, fo finb fie bvaujjcn fdjon mieber S?cv(iert matt bie 3oit fitr bie ^ctfitng
SBeifi SldeS, foil fid) QUfeS morgen nm
unb (iegen fner jebntaufcub Stiffengefeftt, ©cb' fcittcit ©cut nut bie ©cutting !ben, rocnit bcr ^err in Uniform, id)unb
auf bent ©djfadjtfefbf, finb fie bvattfjen fdjcu
Oflutter.mit ben ©orfaftcften bie Dtegifter priifentire.
niuntcr9lf(c roicbet attfgttebt; unb fedjten
Oei 3dj itiidj bttrdj Oftidj nidjt irrcuGinflii'cifen ffljjt eg (§ud) mir gefaffeu. faffe
§«=roeiter. 9}a , bietteirfjt flcljt lvaS uom
in's igcme) SisOctf) bring' Sfficin(ruft ! Si a llj.
ntanu ©inter brin !
trattct iitcinerJt a u Sf't SBarnung nidjt!j.
©cbt mir Sure fpanb ^err ©djuf; ! Sure a); it 1 1 e r.Sleunter Sfttftvitt.
3(itJjanb, grait ©d)u[;in. iccllt iiu5 f)icr ntit Sift cctreirren!
etuiMmSet ©djutj. £ic Gutter (tritt tymft.)
©djutj StUll'y(ba fi< iSgtrt, ^aKtaut).
SKittter.
^fjr franft litem cfirfidj Sfngcfidjt!
ijrau, fei gefdjeiot
9iun, ©u cnbtid) ba, Sitter?bift , Qi) fafj' fie mit bem SBoflnSunben.
^auj (nimmt ir)rc ^anb).
tie gebent).© dj U [ (ftjr .|jom>5 aflutter.—©o ! @cf)t, e£j roa3 in (Surerifi fo
Outfit aSetlb, gran (?8 etbidjtct uttb erfitttbeu !ift
Oflienc, Surent SBefen , ma3 mir SBoliitrot;
SJtein IicCc3 Sittb mir cmjutlagenaflutter. gegenfen einflofit Gud), Siebe, ja SRefBcct.
rulj' ©id) au3 (cm unb ©djnStun Skiufen 1;.© d) u fj
fj.intlueren. .fiat fein e ©djfa*t fticr ftattgefitutcn?_
DJefpect? ait
©djutj. ©left's nidjts Den Sdjicftett uttb Boll SButibcn?
St* llj.
SBettn fie fen etnem tgefben fpridjt,3Ba3 ! 3f;r ©djnerfen benft manScrufen
3a Dfefpeet ! 3l)r >t'ipt gar ntdjt roaS id) ©e idj: irar'S nidjt?frag' mein igetmaiinfommt unt, toenn man ntdjt immer ba3
fiaftc. —auf 6ud) 3d) mufj orbentfid) an SJiati loeij; nicfit too (jcrgetonnucti,fie-f?au3 auf bem SJtucfen Sat.
mid) fnriten, baji idj's nur ausdatte. SScr lueifj loic cr ('eraiifgctctuiitett?
aflutter.
©djutj. 9S ti 1 1 c r.©a3 tf/iin bie ©djneden and) otjtie baS
>§crr, fjaftet2tuf unS, 3f)r etlvaS? Shut 3'dj titidj btirdj (riicf) uidjt irrctt,faffe£au3.
bras Jlommt (u-r, trinfenbaS ift ! U'ir ein§. SJiciu ilittb ift ttcti loie ©efb unb ©tafjfl©djutj.
(Sistctfi tat ben SBcin unb ©fafer ouf btn Siicf; SBeflt Qf'r I'cnoiifcftt uttb Ocrtuirrctt,lrolttc ©it fjiittefi ben ijSetrn gefcht3dj
gcljt jeljt hneter in a .§auS, bcr ScfMiij frt)cnft 3c nur cine anb'rc 2Ba()(!ncfteilt, trefftvon bcr StuSljeBung , bcr nadj mir gefragt
cin.)
(at. ©djicf bod) nad) bem 3£ittljsbau3, Jl a u j.—o6 cr JtttUj (ftjt Ret) jlim lifrti). bttrdj gar tiidjtS trren,3dj faffe midj
Ofl u 1 1 e r.
Sciiten mic 3f?r, bie (Sinem rcincn SBcin Sflcin SBcvt treit loie ©cfb unb Stafjflift
3d), fdjicfen nad) bem ©paftoerbciber,
einfd)cnfen , man cin ©teidjcS tfnm. 3(>t iitcgt micfi fdjeftcn uttb uerloirren,mufj— innerbem ©tikenfvteb , Sap ev mir nidjt ©rum tafjt (Slid) fagen, iaS fdjmutfe JtinD Sillett bcrcitt 3f;r Eitrc 2Baf)l
bie Stugen fommt Ofltinbet, uidjt irafu?bit/ (Sure Sd)ii f j.
© dj it ( j. ©djutj. ttidiiS irrcn,3dj faffe midj btivdj gat
bebenf, SflcgcnbogcnJUnb, im fdjon |inb ^icrj3ct'§err, Olliinbct; aber uu8 an'c3 SDtcin Scl'ti fidjer (Scttcraf.ifi— in bcr nod) bieifieben SJarben, SBett ivie cin eigen J?iub.getoodjfen, J!ut faint man gar (cidjt eerioinen,fid)—ntcljr, toai'ttm nimntfi ©u ©ir gevabe
Qttaf!Oflutter (fur itj)). •fat man bie 2BaM unb attdj bie
bie graue hrau3 1
SBaf3 roift ev son it)r? Stutter ueljt mit ©urruftultg ab.(2>ie
utter.3R
Jlallj (trinft immcv).
Sic mir gcgcBcn.ift 3a,Qfn'8 -jScrj geroadjfen ! irenn if'r nur (Sifter Stitftvttt.
roas an"3 cgcij gemad)fen ijt,nidjt aucf) fo
Jeauj.Ecr ©djutj unb3ei)itter 9(uftvitt. ^erjpot^p von fiinf einigefo'n grower Jyuj?
(GS Irirb allindlig buntel.)
3otl ! (Si fdjlirfj ba Porf'in cin SBaga6unbJtau; (ftrfycrt cjercin unb fdllt).SGovige.
jtauj.mir'S gar bunt madjte.um fie berum , bcr
Jfaug. — t)atc gemadjt, bie gutc f5rau.(S3 mit it;r 3d) fie Obfcga& atlcrtei ©cjifdjcf
<yi ©apperment!
Jbutmir [fib, aber gtaubt mir'S, beriflenfd)
aS u 1 1 e r.
©djutj.
ljodjft oerbiidjtig.iftmeincv ?i3f)ctt)?©egtfdjel mitbcr £crrSBer ift benu bao? geivif)
©d)U I;.
©d)u (j.jOfftjiet
I)tev ftrengeOiotijci.©tcfit cin Stjut nid)t8, id) fii()re(Sin SBagaBunb? sietteidjtJl a 11 (reifct fill) baS .ttnie).j
wotit lueit (;eruiugetoinmen?nimmt bie ©er ^crr finb©terforief in bcr BfitHHO? (" M=©uten Qt&enb, Jjerr (Si, baS©djutj!
tuncj lriefccr.) Jt a u j.SjSpafter her im ©rte tountc fein.teffcr
Jtauj.
OBeit, iiberaff! alter bebenft nur, roennSdiitij.
S3rieflcin nuirbcuSin ©ejifdjet ! Unb
cin gc(;cimc3 Giiiserftanbnift in SuremSBenn man'3 crft gclvi5f)nt ifi, nimmt —
jugeftcdt —
s •faufcman in Jld)t. ©djon roillfummenfid) fdjon
gutter (immer gcteijtct). ©djutj.tiattiaut) 8'rauJjerr ! Cjur anutitt , fo grufj'
meincr gutcn Sie&ctf)? 2i3dctt) brabeS9Ba§, 23ricftein Jtcinc©orgc ! ift cin Jfinb.if)n bod)
(;eritmgefommen 3fjr? ©aOflutter (f.ui). aitfo iibcralt feio©d)iifj.
erja()lcn. gtiegt ic|t sietOjap gclvefcu , ben cr mifjt 3()r ju fo5Bic mir Pieticidjt fein©cine SDienerin! (fur r«t)-) ift 3ft
OieiieS in ber ()erum.Cuftbcr 0)ieiifd) ocrotiefjtid) bovgejeigt.
2. ! ; ! . ! ! ! . ! ! ! !! !
6
a t tii&$t tt (icf) Biuter i|m.) ©o, nun bin id) rutjig !fJaug. 9J d) t lu a d) e r (6at gttnrafm).
9iunftiU! SBir 6eobad)ten. (jit^tmuffen [t)«
trie tie >§ciifdjtfden ! Qlber 3d) ivcrbe mid) fd)on befmnen. (gictt tasSfeuigfeittn
ktn Sdintjtn fti Seitt.)
©(as suruif) Sd)on' !£anf, Sdjulj!id) berfidjcre Gudj , ter efterl ift tin ©bion, >gcrr
Sttkttgnmti.)(tt gt^e a*.) Hermann (tommt in kmrcer roeip, iva§ er bci Oiadjtjeit borniinmt?
9tiemant (jicr. .Seine SJi'oglidjfeit fie ju©djulj.
2>rei$ei)iitcr Stuftritt. 5lllegfprcdjen? (till. !Dag Sine nuif? id) nod)
Jgat fcine 9<otfj , loir fjicrortgf/aben
berfudjen, 06 id) fte Sfenjtct loden faun.(tn'Sletcincn 9Tac^tirdditer ber Gudj tie © d) III; unij J? a 11 3.
, fpurt
(Xtitt feUtudrU, ftimnit tit 3it^tt.)
2JJauS, tie rappttt, ©d)ul .
5
J?auj.
3^r fefjt, ^fwOfpjtet, ta5 ift ein TOann,jtaitj.
ten id) mid) Socfcn ivill er Tie, f)5rt 3t;r?auf berfaffen fann, roie auf
31(1, 'I ift miv lieb urn Guretroillen, reenn
mid)— felfcfl. © d)ulj.
3l)r fo berfidjert fcib, abcr
•Kauj.
S)a§ foil itjm frfjledjt befommen©cfjulj.
Sa8 glau6e id) Qlber id)
! toil! tod) fclbft
Jtafommt ct |"d)on. 113.<Sef)t, ba
ein rcadjfameS Qluge barauf I'aben unb mor=
3I)t roertet SllltS berterben. Safjt mid)
gen, tci ber QtuSr/efcung, wartet nur, ba
ifmniad)cn, id) fdjaffe fort,Sroolfter Slttftritt. faffe id) ben Jtert geii'ifj. Hi ifi mir nur
©djulj.Suretroegen , natiirlid) 3t)r glau6t gar;
25 o r i e. Set 9! a dj t h) a dj t e r (in smanttig —
5lber meine Stutovitat forbert bod)
nid)t, trie jugetfean id) @ud) tin; 3Ijr l;a6t
unb greyer mit -§rrn untoiJMjmUfee, Spicfj).
Stuui,.mir'S formlid) angetljan; id) mufj Uud)
© d) it 5.
1
morgen OlidjtS ba, fein Sarin ! STOorgen f)btt 3l;rbafiir eineSreube unt Gl're ant^iun.
'g-§eba, 9Jfartin! fommt einmal f)er ! ift
ntefjr, fjinein©d)ulj.
brab ton Sud), tap 3br fdjon bor ter jcljit-- ©djulj.
Stluit'S fdjon t'eut, ^err, unb erjaf)lt
tcn ©tttnte auf Giterm SJSofien ftib. 9Jun tenn gute 9iad)t ! (in's ^,mj ab.)mir bom jlrieg3t[;cater, bom fcolitifdjcn
9! a dj t rb a dj t e V («hm8 angertunltn).
©djaublaj.
ter3a, traS foil id) [anger in ©djenfe, ^auj. gunf$el)nter Stuftritt.
trenn ter Sump, SBiitt), nidjtter met;r cin= unbSBottt Sttit$$it)tattT £o!ttifd)cn©d)au= Jlauj. Hermann.
fdjenfen tvill? blag? 3a ba t;at)' id) mitgefbieit.
J?auj.
Jt a it 5 © d)ulj. SBaS man fiir 9!otf), unt 9lnternbat fid)
23ermutf;lidj fjattet 3f)i fein ©elb mebv. ©0?'
ein unfcfjultigrg Spiaiftr 311 madjen ! 3d}
Jtauj.9tad)troddjter. ©dju-I;intterte ja irotjl in ter gran Jttidje
3)en Sfeinben ttamttd).'g rear all' geroorben. btaudje. Wo bleibt tieftnten, irag id) tenn
©dju tj. Siadjtigall, tie SJiadjtbiolc? 9tt)n!Jtauj.
9Iun, tann fanntct 3t)t bod) geroifj ben (tt fdjlupft tn'S ^a«8.)3t$a!
Hermann QBinter. —© djulj. (3)tan 6i.'rt ten Sftadjttijadjtemif ttn 3Btitcm. Safs
Jtauj.
ftltt ^tftnfigtmf, ictldie? in ten ntletjftfoigcnben snufits©efjr brab Don dud), SJiartin, baft 3ljr —Sen? 3a — allerbingS mein 3n=fo ;
fiuetcn tettemmt.)nidjt niefjr trinft, bcjafjlenalS 3t't fount,
timuS !
tjabe bag aud) immer ben Gudj erroartet. Hermann (reiettt ^trecrttctenb.)
©djulj.
<§ort, 3f)V roertet gut aufpaffen tie 9!adjt, 3d; mufj ja nod) tag Jiammerdjen fennen.
SBirflid)? 9Iun crjitf/it mir »on it)mfo
tS foil fid) ein 25agabunb im Sotfe f)crum= 9Jun leife tint bod) madjtig ! Jtann nidjt ber*
Jtaitj.
treiben.
felbe ©cfaitg tie Sltten in ten >nic=©djlaf
reinen SJiiintDarf nidjt, muft fatten.
91 a djtmiid) ter.
gen, ber tie 3ugent wedt?
2l6ev cfjc 3t>r'^ 6ud) berfefit, roertet j$tjx—
9?a, roenn mir ter begegnet! (^tbttmatigct 2Gdd)ttttuf.)
geioaltig u&enafdjt.
©djulj. (S. 6i.)So. s. Siei.©djulj.
fjaltet itjnSatin fcft. e rm a n 119!id)t rcafir, er Eomntt, fdjlagt feincnDtod £
Jt a 11 68 (Setjlcrrcidj fcraitfj. auSeinaitter unt ift ©cncial. frcigt taS
2lu3 fiihTer SRitttnta^tSffunilc,ifjn nidjtSajjt entitifdjen. Jlau5.
6S ruM ter irtifdjcn ©iliac fiattf,©eneral! (Ji ta3 gel;t nidjt9J a d) t» a d) t e v. fo gefd)roint.
SJcn fern Comntt frentbe Jtuttbe.
Sefjt mid) an , al6 id) fietjefjn 3at)r alt
reie roerb' id) itjn3 , entttifdjen laffen
ferauf, bit betSorgene SJtadjt,fjerauf,Ijatte id) tinboat, fdjon 3)itj;enb ©djladjtett
iteri gitbt mir nidjtg.fo'n
^etatif, cS ctf(iifct tie rcfige Staebt—erlebt unb bin tod) nur
©djulj. —©rum fett
S djulj.©cf/r ridjtig bemcrft, 'Martin, tap fo ein
^5 a u 5.
6'in Sugenb, ju fie[ijcl;n 3af)r— ei, 36r
Jtcrt nidjtg ju gcben Ijat, bag madjt itjn
ciuS tern .§aufe itad> bem .5inlctgrunbe, tt(fdjlupft fat
ein toller Jlau;feit
glcidj fennt(id) atS finen gefafjrlidjen patron;
fiaj nad) JPi^glidifeit a(8 9tadjtn«ad)tet au8|lafjtrt, ttaflt
(tclrcjfcn).tenn lrer JlaltJnidjtg 311 gebm fjat, ter trill immer
Stidjtet befl ^DtneS in tertint Satttne uut einen ftjll—— ? ffiobcr nnpt 3t)r ?nur son anbern Scutcn fjoleit, Jtau (fur fi<$.)
tin§anb ; faltt :)
3ld) nur 'ne 9ieten§art! (lout.) 3a,fo, ift^auj. J laigiiit 3('r '£>crm u"^ ' ; ' G' faactt,f )
glauCt'c?, ober glaubt'g nidjt, jroolf©d)lad)=
Slber bafiir iljn ber ©Icct' gefdjtaaenfo([ S'cufet fjolen 5Die bat Jiuetf
ten; im gclte tin id) roaljrljaft fitrdjsunb —(St Mift auf bem Stidjlet ) Sut9t adjtroad)tcr.
tcitid); utdjt banbigen, idj^ Gild).311 fage
Hermann (gei'vrcdjtn).3a, ber ifjn fjolen !foil •§alt! er bag nidjt 1 (ftwtajt out-)3ft
tag ! Scufel tie Gulf3Ba3 foil Sum©djulj.
Jtattj.S3terje^nter 2tuftritt.9!cin, 3f)r3J!artin, roerbet il;n attrapiren.
nidjt?©efjt er nod)
("(53 tunf^t gcrccrtcn.)JEa it iftj.
Hermann (fingt).
Unb aiTctiren ! Unt tvenn er nidjt ftcfrctt .Jintcvgrunn).S3 r i g e. Hermann ( im
S.Vr6 2.
will, ten ©piefs turd) ten Cctb rennen. ©djulj.
3aubcrErci368 ioinfen SMdj in ten
SBer?'Jtadjtro dd) ter.
SSefteuiitctc tietc ©eftalteit,
5St a 113a, ten Stiff; turd) ten Seib! (mit btt Unt roaS man am Sag' nidjt ju fagcu locifj,
5>er SJagabunb.
3?ctrtgung.) 6S mill in ter Kadjt cntfaltcii.fid)
©djulj. ©djulj. ©ijlummer tint SEvj'unicUnt tucnii c5 buret}
—SBcrbct nur nidjt wiltmir brietit
9)id)t bod), Martin! Guet Sicuflcifer
nidjt ju rctit •Jtauj, JJauj.lituf) (Slid) ftiljren. ©a trinft
(ttidt it,m tin ®ta«) unt rceun 3t)t e§au8 ber geuer unt Si^t!einmal , 3a, tjaltet mid) ! battel mid) ! tap id) Seioabrt taS
.fieri trefft, verfafirt mitiBcfoitnent/eit. tt)n itjn bait, (wie tcit)ct) Sutten fo nidjt liml'lilige ! (inttm in Sdjulj! ! ! ! . ! : !! . ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hermann (geftrocSm). Hermann. 3teuit5ei)ntet: ?fuftritt.
gott,Scrbammt, icf) motile Sic Sungen vlagten fort, gefangen in Sanbcu unb Sctfcit
<Sd)itl5 unb 3Rutter (mm kem ^aufe).bent Jlcvt
! Jtattj.
©djulj.
SBIff mid) benn i?eiuct Hct cttcttcn?
SBiift'S? ©er 23uijd) (lefjt mie cin SDleU 9Jun tridfommen im gteicn an biefemHermann (mil btm e^itp brofenb).
Jagc;Ictiftcin. cr)i[ici)cS SBcib !
Gtgcbt Sui;, fcib 3')t ucttotcn Ifojlfi
Hermann (fiust). Wuttt t.JJauj.
83erS 3. 3d) gtatutire ©ir son —ganjem ^erjenGr mitt mid; mit bem £).'ic6 buiditeriten,—23ir fdjwcfcn unb gteiten im gccurcidjc id) gbnne ©ir biefe gteubc, ©u l)aft fie teb--
I.gctau3, ju J^iiife, S3cttatf) nub £>iorb!
ajetbci jit bet fufllgen Stunbc lid) Serbtent.
•! Hermann.
G3 flicgt mil ben SBotfeu im SKonbenftfein <Sd)ti[j.
iQcrt mit Gud) in'S GScfi'nguiji, fctt!SJcriitct tic Sttinbe!gunftfgc ©anfe grau— bafiit l;a(l ©u auij ©cin
33cr @d)tl|23cr(icte bit giittftigc Stuiibc nidjt! [j Sfteit bataiij fli-r) , ©u t)afi ftcilid) nod)
(ill bcr 91ad)tmu&c, Tic^t jum Scnllcr ^ei\iiiS.)(gefvroci)en.) feine fttnf5ig3af)t gebtent, abet babittd), bag
Sag gie6t'g? ffiBaS SJcrratr) ©u mcinfiit ? 2Bc[= guteo tteueg OBcib bift, iu6i[ii)tl©amit f»tcr im Ctt fcin Sdjabcn gefdjidjt
d)cr 2)!otb? ©u mm mit, Don DJedjtSliiegenHermann (gefbtocrjtn).
Jt a it j. SKllt t eC (bie .ftninje<3o full bod; — ©cl)t 6emttfenb).ben .Rett ! mil' bemi
£> fctft, man ioi([ midj Tjict btmi)6cfitcn
f)eut SUcS »eifc()it? ©i roaS i(J benn bag? ©a8 meineift Si8=
•0 e t in a It it bett) gewefen, mein liebes J?inb !Jtaug.
2Ba8 fa6t Qft fjiet jur 3<it bertoren?
ffir gel)t nod) nidjt? Kourage
I (ge|t <mf @d)u[j.
JTaitj (jum ®d)u[jtu).Hermann ju.) ajier im £)tt iji alie ©tvafftt; 9ptad)tig ©aS Ijctgt
! buret) bie ffllume
Ivat Guct gemcint,bettelct G8 fiit BefteSunterfagt, bei Jag imb bet Dcadjt! gcfpiodjcn
O fjefft, o fd)ii|ct Guctu gtcttnb!SJiadjt, 3()rbafj fovtfommt ! (Stufyct if)m mit 3» it 1 1 e r.
bet S.iternc ili'J ®c(td)t.) j}'ilt ©d)lt[j (i^n a-ttnntiib)31)1? (gefpe.) Unb bie Shtme, bie id) fiir t t)n gebflegt
3b> unb gcjogcii•Hermann (brebj tie Saterltt .Kallj in'3 ®eftd;r, feib'S? 3ld) aRartin, baS ift ber 23a= C'aOe, bie blii()t nun im StiKen,
erfennt tt}n.) gabunbe nidit, ben id) nutate; ben unb er inlafjt fdjroeift ber genie um(;er
3l((e 3Bctter! <Bd)on rciebcr bev Jpcrrn nut ge^n ! (<r jit^t fid)SBurfdje! jurud.J ©djulj.
Jtauj Hermann.(roenbet bic fiateme ab). 9?id)te oon Jtaittigfeit ! ©erSubef regiert
—Stefvect Dot bet ©brigfeit! .fietr ©diutj, fciu 2Bi((e gcfdicfi'itfe(( ben Jag.— £br', ba fd)a((t fdjon bie 2Hu=
Gt fann gcttcfi Don banucii gef;'n. —•Scvrnan It. fit in'S ©orf fyinein fdbft bie gcfaltt mir
3d) gcl)e jit Jtaitj. fjeute—fdjon. (fur fid).) ©art', id} ber frembe^err getoijj —ift babel.
ribeibiete Sid) £) grail, trie.gier fitft fcin weitct SBibetftcfjn fieri' id) mid)
(rafd) ab, jur ©cite tvoljin SPtatita fliua,.) 23cibc.
'8 3man$u3jiet:8m SHuf, jut 9hu), ticfc Siadjt, 9fuftritt.ift
Sccpjeljnter Sluftrttt.
t rime Gud)
tj©ct Ott loitb 6ctoadjt 6 r ber S a n b ( e u t c it)rcr
, an ©pifc
au>fd;atfJ?ailj (altera). 8ie,6ctf) unb Jtauj, in teH)to»ifirt« Uniform 1
(Stau$ unb Hermann von BcrfcfjUbenen Seitcn ab
) ffdtec Hermann.
4?al)af)a ! Set ift gefopvt I Utttet Sicb-
djeng genfter fiiebcr — BTo. 11. Otacbtmuftf. (©. 72.)fingen bag fann id) BTo. IS. (S r) o v. (©. 78.)
aud) ! 3tn Otadjtmiiftf (unmittclbac ncid) 23ut)ne i|} (ccc.)foil ©it'S nidjt fel)[cn, bem ®uctt. 2>ie 2Bit temmcti, im't nafeii mit QwSetgefa'ttgeit,
mein Gngcl ©ic ©tinuuen bet Sicfe, bet Stcuc finb lead).
SSit n>ci(icn mit5trf)tjel)ntev I'oHen, fieftccfcubcn ollaiigeuWo. ?tuftritt.9. S i C i. (3. 05.)
©ic (icbtidjc geict, bcu g(itd(id)cu SJTagRail j. 2>t o r g c ii.
2U6etf).
ftjpevt ^\Eii cfcerra unb Gtidj(afit fagcu, e t (femtnt mit SBtumenEcdnjen au8l i b () bem $aufe,
3m 9!amen 5(lierSRcin Jjctjcii6ftiiiib(ciii ('at Btinge id) <Sui)gestagen: mit benen fie bie ^^ur it. lu. fdjmurft). bie
f.
b>rrlid)ften ®(udivunfd)c. 2Bir©et SBcifct lueif't attf cra'gc Srcu, Ijaben wenig
Hfo. 1«. OTcIobfnm mtb Vice.
.ficrj JU fagell , abei' (ber Mutter urn ben©ct .gammer ^tuitnieit ba8 cntjmci «at3 fatlmb)
£i66eti).
mie treu eg gemcint©ic ©led" gcfddagcit I ift, Sag 3f)rfat jloctf nrifjt !
S(d) wie unb cvauiiftid;ftifd)
SSciualjtt bao gcucr tmb Sidjt, Jla u 5.
231umcu, Stitmcn, uidjte SlnmenaiS
ict (auf'l Jjttj tcutciib)©afj ij fcin Sd'abcu gc= 3d) t;abe befto merjr ju fagen.SJun fd)iic(( an'S SBetf, c[)' fie eviiMdjcn !
fdjidjt.
Sigbetf).
(ju'3 Serf fd)auenb.)©ciiu (Surer Sdigcti SBnnberfd&ein
Sange fottt 3r)r (eben unb immer8(d) it'cnu mid) c"'anb ftiittc gliirflid)
gaflt tit mcin i^etj tunc 3mtbcr 'neitt, 3
fein !©tutu tt>af)rt mcin genet ttnb Guct (fie crbnet, lu.Ujtenb fie fin^t, bie 23Iumeit 311 JTi-aujcn,"id)t,
SI) V (refctirt).©amit (lict im Cite [cin Sdjabcn gcfctjicTjt (8§Mt!pforten u. it.)f.
28it temmen, lult naticu :e.
8icb. (-S. 76.)
©iebjeljntcr Sdjii Ij.Stufttttt.
©ic 23Iimieitg(ed'cu mit Buntcm Sd'ciu,
©ant' 6ud)! bante! 31jr belo^nt mid)ot a U •§ e tm a 11 11 (al8 3!acf)tro.ld|ter ill S0iar=j. —Sie (a'utctt bcu (>c((cii gefttag citi.
aud) fiir bag, irag id) gercollt f)abe.
tins SRantcI unb 33ct$mui}e, mit beffen Sorn, t'aterne
luadjcu bie JtnoSpenGo auf
W it 1 1 r.unb ©ricp. ©pater ber ©djulj am Senftcr.) e
Sladj iiad;t(id)cm @d)(wniutct,
3d) rounfefje 6ud) 9lf(en nad) futifjig% 1 1m a n n GS ifadjct bet gvii('Iing auf
3at)ien cinen foldjeti Sag!
tjat'S gefd)lagen jl'timmct.Su'blf 9?ad) fcbneitbent
— Jt tt (bei Scire).Go toil! eiilfaltctt am Scuncutidjt aSi a it fid) Jj.
©ed) loctfc, c wede bie Sd;(afct uiditl 'g9lUe gutcn ©cifier! bet redjte 9iad)t= ©anj ru()ienb ! fommt nod) bejfer.
U'adjtcv Itjotlcu bic SBdimeuGS mit ifjtem ®d;eiu, Cig6etf;.
©ct 3ei'"' »§ctclbe(icblidjften fein:Ko. lO. ©ttetr. (<S. GO.) Unb irag (Sud) nod) fet)[t, TOutter , teir
5fn ftcltcu umluinbcn ,fic —fcaben eg f)cibeigcmunfd)t,•6e l lllil nil (ifin f.ijlcnb, unb in'8 $cm ficjjtllb). Sinen <Sol)n
©ic gliidlidicn Stutibeu, naif)(ftebt bem -Sttitergtunbe fur fidj) 9Bo b(ei6tJ;ctau6 jn Jjiilfc, S5ctratf) unb SJtotbl ,
3u Aiitiiscn niufd)lingeu fie, er benn (
J? a u j. —©ic ftel) fid) gefunben,
St a it j.
gttter gtcunb, nut cin SBott!$Pft! auf
sbet —<2ie (etcti unb ftcrtctt fttfjeften 4>flid;t. 3e|t gilt'8
Hermann.
d n'cdc bie©ed) R'cde, Sd)lafct nid)t SiSbetl).
cgctauS, §crau6, id) I)a6' ben 25ie6. — Sucr Hermann fann nidjt3d) ^bte btimien bie 3()tire gc()it roeit fein.fte
.ft a u j. — (•Hermann, in Uniform, tritt im ^intergrunbeEommcn fdjuetl fort In'S ©erf. auf.
nut cin 2Sctt— mit ju Sieb'.¥ft, ftiti, («6.) SUbctf) rointt i|m.)
2'! ! ! ! ! ! ! ! ! . . ! ! ! !! ! !
SiStett).("f>cr,iil«rTa$eiit). ©djutg.J? all J
n-cit, 3egt roili id) fet)'n, oi'6 meinStut ifi! Gr ifi'e, er ifi'S !Siein, pv ifi aui) nidjt « ifi ba
Gtiren £ennann nidjt? ^nienGrfennt 36r SJhttter. Hermann.
3at)rc mid) Deranbert? Grfennt 3l)rfec^S fo
©adjt' bod), bap c3 ein itngtiicf geben mit fcinem atten gerjen,ififi 3a er ifl't} ifi
nidjt nifinc Qlugen, meine -fjaare; meine
ill Be ba8 benn meine fleinc 23vatit nod)?
£)r)rett?3?afc, meine
1^ a U (am £cgcn jemnfc).
5 (Sdjiilj.©djulg (itreifdni-). —Gr rcifi nid)t IjerauS, ber ©avvaS ! bag mcin ein3a Scute feljt, ifi Hermann,SBar'S mogtidj! 3t)r— ©u mettt@or)n?
3d) fui6' it;n and) nur t>om Otcvroirtt) ge=
Jlricggtctti, gcrabemSSege gum ©eneratsauf
SKit 1 1 e v. fcovgt, 11111 meinem 45errn Cater unb meincr
5'clbmarfd)a([
gran Mutter eineUnmogtid) ! Stein, er fann e>3 nidjt fein ! lletervafdjung ;u mad)en,
Hermann (;a bin Sanbleuttn).wag gci)en mid) Gure SEBe'rlJereien an tjier
,
8 i 6 c 1 6.§
bei beni fnitfdjen 3.1!aod)en roer&e id) ©cib mir 5lt[e f)eig(id) gegriifit, id) tin
g!eid) gu @d)anbcn©et Siigcnmunb foil
ber 5tlte nod)
•£> erm aim.
rPClben ! (fauft Jii Hermann.)
G 6 r.©ut benn, .gerr ©djuig, Gucv ©otn
J? a li 5.
fteljt fcit fedjg 3ar/ren ali bcrfdjolicn Sdjul; 4?au3auf 4?od) lete ber unb fein
3a ba Ijabt 3t)r Guren Hermann ! 97adj=
ber ©tammroile, nun tjat er fid) geme[=
Stau'ytarn, crft-nnt mid)! (Sucfjgreunbe, fveut —
bet
bod) , id) gete Gudj QlUe son ber Qlus= (femmt Jltrutf in et^ncr Aleibuitg mit fcinem tframE^ften.)fret ©djutg.
rjebitng. SBcr iauft, toer fauft? Jt:ur;e SBaaren,
QU|"d tritt er ein , gangifi in ber Oxi-
ft sG r. lange SSaarcn ! DJingc bcni£d)aB, San=fiirnung.
3ud)l)c!
ber fiir ben Sag ! .§err <£d)ii[j roolft 3tr
,.ftaug.
'nc gute SBrilie faufen?Hermann (mit Sist'etft f)en?crtretent).
©tatnmroiie? ©aS giettjacinc rerbammte
1
Go tf)ut mir leib, bajj id) Gure Sreube ©djul~g.GinenSiotfe fiir unfer !
fioren mufj. Gi ba fott bod) bem linserfdjamten ffiur-
Hermann (fcttagt ifin auf lie gtfutter). —fd)en0)i (IcWuft auSfrcfttnk).Utter
ein fd)muder, uiftiger Jtert9?ifi
©a ifi cr HTo. «i. finale. (@. 83.)
^auj.© dju (j.
Hermann.
SBer? ©en Scitfet aud)
SD Cagt if 11, S?ater, atleS ©trcitcn2WUtter" (icm-irvt).
•§ ermann.
©ct' untcr in ter frefeii Srufi.
©er rcdjte Offijier.
unb SJiitnb£aft >§er; auf bem redjten SBer fann tins Sc6(immeS nect) ferciten,
Slttc. Sled, ©rcnabier roerben.fotlft ©inb mir rcicfi in cig'ttctfo SJntfi.
Set rcd)te ©ffigier? Jtauj.
SJiutter.
©d)ulg. ©rcnabier, giifetier, SJiuSfetier , .ftauo=
SBie ftiift ein ncitcS, frcfcS Sefen
gleid) jurciber —nier, ifi 5ltleg mir! SCGoGinen ? (jufl.raj) ©cib 3f;r benn3r»ei fur. Slug (augem Jjavnt nub cnipcr©ram
ffiBo Bin id) riifiig?tin id) fdjmud? 3ft janid)t ber ber guv 5lue?r;eOfftjier,
SiStetf).®efd)wulft an mir, atleS £8erfie[(ung;aitcS
.Rang (ktrrffen).
rca§ fann id) bafiir, bafj man mir SitieS 23ie bie bunfctit ?2e6et tcfen,fid;— ater id)3a, atterbinge' meicfiive fann id)gtau6t? SBie auf ber SioUe ftefin, S3ic Btitft e-5 l)ttt unb (ie6 fcron.
Sud) gar nidjt, id) madje mit.
nid)t beS Sdjnljenid) tin ja Sot)n. (jum
Hermann.
eaiitjcn) SBefmnt Gudj bod), gum Renter!(juHermann fflauj).
ruf't betSantpf, eS ba8@treiten,& fdjweigtGuer ©ofin Jiatte ja gang anbre J?aare,
Guer patent
©ct>t untcr in ber frefeu Srttfi.5Iugen. ("jur ajiiiitcr) (Scf/tanbre mid) bod)
Jiaii g. 2Bcr fann imS ©djtinmieS notjp Bereitcn,t'atte Guer SoI;n inrcdjt an, fcinem Sefcen
fiabe nidjtSlatent? SBorauf benn? 3d) ©inb mir fo rcidj in cii|'iict Srujl.jcmalS fold) eine SJafe, fo(d)e ©fyren ? 3d;
erfunben, eS tat Allies von fetter ge;fid) feinem —fte^e ja in gar Jtird)ent'ud)c id)
Jv a it g.madjt.
in mciner Sugenb Scrtaufdjttin ja moiben
©ant, batifc fctii-ii, was filft End) ba645 erm a nn. — ^aug Bin id), ber .Kramer, gum Seufel
Strciten,3n ftctdjem Siegimente bient 3t)r? G6,remit alt' Gurer (lauft fort.)
tgiatt r mid) immcr and) gefiert.S('
J? 11115. Sdjutg. SSafrtcit femmt manSJiit tcr aiuSSeit'ftcn.
— — in ber aa;tc 2Baare Don3n fcinem Siegimente, @pi|tutc, mid) gu ilamireu Sauft, fauft SBertf.Scr fo !
Suite.
ma 11 n•p e r <B d) 1 11 fi d) r.
©djutg.
SJIuttcr! SJiuttcr! Grfennt 3f)r Gur 68 fniipft ?!citcs mit bem Sdtcii,fid)
Qtt;a, ein ©uitier
5>erjeii)tHermann nidjt? 3tr itm? lvjirb lieu.Unb aitcS Siltc fo
Hermann. ncues Setett tier loatten,giu feffSKutter.
5Bo tatt 3E;r gefocfjten? SButtb fefictc in SicS' unb Srcu'!©cr
<2oI)n! SJIein Hermann! (Umax-.SJIein
Raul. ®u tift ja rcieber ba. 3d) fanntemung.)
3m Oieid) Sid) gtcid) unb lvagte eS nid)t ju g(au;
(®er a5crtang fattt.)•§ llllhl lilt. —ben.
— c r 111 a n n5XC§ ©djneibergefcii? %it1}t guv Jproie, 4?
SKcin Caterrocun 3£;v Ofjijiev fcib !

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents