78 grups de treball debatran online sobre la Societat del Coneixement
2 pages
Español

78 grups de treball debatran online sobre la Societat del Coneixement

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Inscripció oberta del II Congrés online de l'Observatori per a la CiberSocietat. 78 grups de treball debatran online sobre la. Societat del Coneixement ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 6
Langue Español
Inscripció oberta del II Congrés online de l'Observatori per a la CiberSocietat 78 grups de treball debatran online sobre la Societat del Coneixement
El II Congrés Online“Cap a quina Societat del Coneixement?” de l'Observatori per a la CiberSocietatcontarà amb78 grups de treball i 202 coordinadors de 19 estats diferents, unes xifres sense precedents que el converteixen en un esdeveniment de referència per al món acadèmic, l'empresa, les administracions, la societat civil i els usuaris de les Tecnologies de la Informació. La web del Congrés és la següent: http://www.cibersociedad.net/congres2004
Els grups de treballanalitzaran, dintre de la temàtica central del congrés, aspectes tan variats com l'art digital, la cibergeografia, la ciberpsicologia, la ciència ficció, les ciutats digitals, la web semàntica, els xats i la missatgeria instantània, la democràcia digital, el dret de la propietat intellectual i la protecció de dades a Internet, el b-learning i e-learning, le-administració, le-merit, les xarxes socials, la bretxa digital, les dones i la societat del coneixement, la comunicació i el màrqueting a Internet, la llengua catalana a la Societat del Coneixement, el periodisme digital, els portals municipals, la música, el neurotreball, els pacifistes a la xarxa, la política universitària, el programari lliure, les tecnologies digitals i lantropologia, els weblogs, i un llarg etcètera fins a conformar els 78 grups de treball totals.
La inscripcióa qualsevol dels grups de treball ésgratuïtaa la pàgina web del congrès i ja es accessible. Per altra banda, el dia 26 de Juliol sobrirà el període denviament de comunicacions als Grups de Treball, el termini de recepció de les quals finalitza el 7 d'octubre. L'organització del congrés garanteix latraducció automàticatotes les de comunicacions al català, castellà i anglès. Els interessats poden posar-se en contacte a m bl ' o r g a n i t z a c i ód e lC o n g r é sa tr a v é sd el  e m a i ls e g ü e n t : congres@cibersociedad.net
El Congrés conta ambel suport de diverses institucions, universitats i mitjans de comunicació, com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Supercomputacion de Galicia, Fundación Auna, la Universidad de Zaragoza, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California o Canal Sur, per posar uns pocs exemples. Així mateix, els organitzadors del Congrés continuen mantenint obertes les portes a l'adhesió de més suports.
Sobre l'Observatori per a la CiberSocietat (OCS) Projecte de caràcter obert. Es defineix com a Comunitat Digital de Coneixement sobre les dimensiones socials i culturals de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Per això, l'Observatori per a la CiberSocietat organitza activitats, recopila materials, edita una revista de continguts específics, difon treballs dinvestigació i divulgació, pretén oferir i construir una xarxa dinvestigació i reflexió sobre el cibersocial i, en definitiva, fomentar el debat i el treball sobre la nova realitat interconnectada i digital de la nostra societat. La seva pàgina web és: http://www.cibersociedad.net/
Contacte de premsa:premsa@cibersociedad.net