De rol van de Europese Investeringsbank bij de Overeenkomst van Lomé

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europese Investeringsbank De rol van de Europese Investeringsbank bij de overeenkomst van Lomé Europese Investeringsbank De rol van de Europese Investeringsbank bij de overeenkomst van Lomé De Bankinstelling van de Europese Gemeenschap De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven geroe­pen bij het Verdrag van Rome tot oprichting van de Euro­pese Economische Gemeenschap. Dit verdrag is op 1 ja­nuari 1958 van kracht geworden. De Bank is een publiek­rechtelijke instelling zonder winstoogmerk, die in het kader van de Gemeenschappen geheel onafhankelijk is. De negen Lidstaten van de Gemeenschap nemen gezamenlijk deel in het kapitaal van de Bank van ongeveer 3,5 miljard reken-eenheden (r.e.) (1). Het grootste deel van de nodige middelen verkrijgt de Bank evenwel door het opnemen van leningen op de kapitaalmarkten. Hoofddoel van de E.I.B. is kredietverlening aan onderne­mingen, overheidsinstanties of financiële instellingen ter fi­nanciering van projecten tot ontwikkeling van minder-ont­wikkelde regio's,n in omschakelingsgebieden of projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Oorspronkelijk bestond het werkterrein van de Bank uit het grondgebied van de Lid-Staten van de Gemeenschap. Van 1958 tot 1974 heeft de Bank 432 kredieten en garanties voor een bedrag van ongeveer 4 miljard r.e. verleend, ten behoeve van projecten binnen of in het belang van de Ge­meenschap.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 33
Langue Nederlandse
Signaler un problème