Multitudinaria despedida al regidor Agustí Torrents
5 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Multitudinaria despedida al regidor Agustí Torrents

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Catalan

Description

SANT BOI. EXEMPLAR GRATUÏT • CADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA · 19 / 06 / 2006 · ANY 08 · NÚM. 429. SUMARI. • A MÀ ................................ pàg. 2 ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 40
Langue Catalan
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

GAUDÍASSESSORS GESTORÍA Declaraciones de Renta Nóminas, Seguridad Social IVA, sociedades, extranjería... ABOGADOS Divorcios, despidos, accidentes de tráfico, alquileres...
C/ Antonio Gaudí, 30-32 Sant Boi de Llobregat Tel.: 93 630 47 19
TEIXIDÓ ABOGADOS
93.439.48.89 C/Calabria, nº 246, 3º 4ª, 08029 Barcelona
SEPARACIONES Y DIVORCIOS
• Alimentos, régimen de visitas.
• Modificación de convenios, etc. HERENCIAS • Testamentos, legítimas, particiones, etc.
ARRENDAMIENTOS
• Desahucio por falta de pago de rentas, etc.
RECLAMACIONES DE CANTIDAD
• Contra deudores.
• Contra aseguradoras.
• Por accidente de tráfico, etc. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERÍA • Nacionalidad, carta de invitación, etc.
• Permisos de residencia y trabajo.
NOTÍCIES Coressa encuentra empleo a dos santboianos cada día Una media de 55 empresas solicitan cada mes el servicio de intermediación laboral que ofrece la empresa municipal Coressa. En 2005, la ini ciativa encontró un puesto de trabajo para 734 santboianos, la mayoría personas que realiza ron cursos de formación ocupacional.Pàg. 6
gabinete jurídico
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 53 www.jimenezasesores.com • gestoria@jimenezasesores.com
MUEBLES LOS PINOS 93 652 14 16
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA∙ 19 / 06 / 2006 ∙ ANY 08 ∙ NÚM. 429 Un millar de personas dieron su último adiós al edil fallecido SUMARI • A MÀ ................................pàg. 2 • ACTUALITAT.....................pàg. 3 • CLASSIFICATS..................pàg. 10
Multitudinaria despedida al regidor Agustí Torrents Adiós lleno de emoción contenida al regidor Agustí Torrents, fallecido el 10 de junio cuando practicaba la escalada en la montaña pirenaica del Pedraforca. Casi un millar de personas acompañaron el féretro del que era portavoz municipal de CiU desde el Ayuntamiento (lo sacaron a hombros la alcaldesa y los regi dores) hasta la iglesia de Sant Baldiri, donde se ofició la misa. Personalidades políticas, entre ellas el pre sidente de CiU, Artur Mas, familiares, amigos y ciudadanos anónimos le dieron un último adiós.Pàg. 3
• AGENDA..........................pàg. 14
I la propera setmana... Especial Viladecans
ANUNCIS 93 630 66 77
NOTÍCIES Arranca la construcción del tercer hotel de Sant Boi Ubicado junto al Centro Comercial Alcampo, el establecimiento contará con 228 habitaciones, con lo que multiplicará por 2,5 la actual oferta de plazas que tienen juntos los hoteles NH y El Castell en el municipio. La construcción también supondrá la urbanización del entorno.Pàg. 6
803 45 60 45
Telefonistas cachondas las 24 h
806.506.060 Sólo mayores 18 años Precio máx. red fija 1,05/min. red móvil 1,51/min Leandro Hernández URB./El bosque, 363 46370 Chiva. Valencia
Grabaciones eróticas 803 400 520
93 630 86 27 93 630 86 77
ADICTA AL SEXO. Tengo piso y coche.
Tarot del futuro
ÀRIES del 21 de març al 20 d’abril T’esperen unes setmanes ple-nes de compromisos socials, així que hauràs d’organitzar-te per no descuidar la feina, els estudis, la vida familiar i de parella.
© ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Dipòsit legal: GI-475-97
BESSONS del 21 de maig al 21 de juny Estàs una mica saturat de la feina i et cal desconnectar del tot per tal de reprendre-la amb energies renovades. Si encara no has fet vacances, ja et queda poc.
El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferir un servei de publicació d'anuncis, sense obtenir cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar-se de la procedència, veracitat i puntualitat en la inserció dels anuncis. S.L., es reserva el dret a no publicar qualsevol anunci que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislació vigent o suposi un atemptat físic o moral contra qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, els que fan referència a menors, peticions de diners, joc il∙legal, contraban, persones desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans, begudes alcohòliques, tabac (excepte col∙leccionisme), discriminació racial, armes o material explosiu, entre altres. Per altra banda, i de conformitat amb allò convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que serà necessària la inclusió del seu número de registre del nucli zoològic en tots els anuncis que tinguin per objecte la transacció d'animals. Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el disseny, format i presentació gràfica dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran d'exclusiva titularitat d'Anuntis Segundamano España, S.L., sense que l'anunciant pugui reivindicar cap dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció dels mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper com en suport electrònic, haurà de ser autoritzat prèviament i expressament per part d'Anuntis Segundamano España, S.L. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a publicar els anuncis a Internet (www.segundamano.es), així com a altres publicacions editades per qualsevol empresa del Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suport paper com Internet, amb l'objectiu de donar una major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta publicació (inclosos, a aquest efecte, els que siguin facilitats per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb Anuntis Segundamano España, S.L., editora d'aquesta publicació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l'anunciant decideixi subscriure's o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de la utilització dels serveis per part dels anunciants; el disseny de nous serveis relacionats amb aquests; l'enviament d'actualitzacions dels serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l'editor d'aquesta publicació i/o per tercers dels sectors financer, automoció, telecomunicacions, immobiliari, venda a distància, gran consum, oci, energia i aigua, ONG i formació. Anuntis Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, les dades personals a Anuntis Segundamano Holdings, S.L., societat matriu de l'editor d'aquesta publicació, i a Qué Fácil Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup, amb les mateixes finalitats que s'han indicat en relació amb els seus respectius productes i serveis, i en particular a l'efecte que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol de les esmentades societats puguin incloure els anuncis facilitats per l'anunciant. En certs casos, a més, es podrà proposar la comunicació de dades personals a tercers. Quan procedeixi, aquesta circumstància serà prèviament i expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L'anunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició mitjançant correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L. Departamento de Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón I y II, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es. l'anunciant haurà d'adjuntar i/o indicar: la referència a la seva alta com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI, la seva adreça postal i el telèfon de contacte.
Cartes a la directora
Homes o maltractadors
TÚ PUEDES AYUDAR A UNA MUJER ESTÉRIL Haz una donación de óvulos. Compensación económica. Edad 18 a 35 años T. 93 322 11 22
RESERVA DE MESAS
BALANÇA del 22 de setembre al 22 d’octubre
ESCORPÍ del 23 d’octubre al 21 de novembre Passes per una etapa marca-da per l’estabilitat, tant a la feina com en el terreny senti-mental, cosa que et dóna for-ces per tirar endavant els teus projectes.
Viuràs una època plena de canvis: feina, amics, pis... No et deixis impressionar per les aparences i desconfia dels desconeguts que vulguin controlar-te.
Et sents animat i amb ganes de sortir i compartir les esto-nes lliures amb els que esti-mes. La teva energia positiva propiciarà que la gent vulgui estar més amb tu.
Horòscop (del 19 al 25 de juny)
TAURE del 21 d’abril al 20 de maig
D’altra banda, un malentès va provocar que a l’edició 427 d’El Mercat publiquéssim que hi havia cinc esco-les en què no s’havia aconseguit consens per decidir quina seria la nova sisena hora escolar, quan en rea-litat tant al CEIP Marianao, que citàvem entre elles, sí que havien arribat a un consens però no volien fer pública la decisió fins que la Generalitat la ratifiqués.
PEIXOS del 19 de febrer al 20 de març T’agradaria tenir alguna op-ció més per sortir amb la pa-rella i desconnectar de les càrregues familiars. Hi ha temps per a tot, només cal organitzar-se.
46.000.000 PTAS. 93 511 88 77.
LLÁMANOS93630 6677
SAGITARI del 22 de novembre al 20 de desembre Intenta relaxar-te al màxim perquè durant l’última tem-porada has viscut molta ten-sió en els estudis. Et convé desconnectar de les respon-sabilitats.
AQUARI del 20 de gener al 18 de febrer Has viscut un cap de setma-na intens, cosa que provo-carà que els dies posteriors no tinguis energies per a res. Intenta descansar per rendir a la feina.
CAPRICORN del 21 de desembre al 19 de gener Rebràs una trucada d’una persona a la que fa temps que no veus. Serà una sor-presa que et permetrà reviure moments del passat que te-nies oblidats.
S’ha de fer un crit d'alerta sobre el mal ús que es fa del botellón, seguint aquell costum que observem a les pel∙lícules americanes i el guió de les quals n'ha permès la introducció. És un mal costum que als ame-ricans els fa gràcia, si bé el nostre poble, és a dir la ciu-tadania, no ho accepta com un costum públic, tota ve-gada que com a resultat d'aquelles pel∙lícules se n'ha fet a casa nostra un mal ús, en amorrar-se els nostres ciutadans al botellón en lloc d'usar el got o la copa per ingerir el líquid, començant ja a espampular-se als bars i restaurants, i fins i tot a les sèries de televisió.
Carles Llagostera
A l’anterior edició d’El Mercat vam publicar que Coressa faria una campanya de foment del reciclat-ge, però vam incloure per error Casablanca entre els barris on es faria, quan en realitat es durà a terme només als districtes 4 (Vinets-Molí Vell) i 5 (Camps Blancs, Canos i Orioles).
gres, puertas sapely, aluminio, balcón
cocina REFORMADA, baño NUEVO, suelo
75 m2. Exterior 3 hab., salón 20 m2,
REF. 2207. BUENAVENTURA ARIBAU/ INDUSTRIA 85m2, 4 hab., salón 20 m2, cocina y baño REFORMADOS, aluminio lacado, muy soleado, FINCA CON ASCENSOR. P.V.P. 279.47046.500.000 PTAS. 93 511 88 77
REF. 2206. COMARCAL
VISTA CON ASCENSOR.276.465
amplio, muy soleado. FINCA OBRA
SI QUIERES FELICITAR A ALGUIEN A TRAVÉS DEL MERCAT,
Edita:ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Jaume Balmes, 12 - 08830 Sant Boi Tel.: 93 630 66 77 Fax: 93 630 46 99 Directora de publicació:Vanessa Sánchez
A mà
Consulta de tarotaranda ¿Tienes dudas de amor, trabajo, negocios o salud? ¿Eres sensible? Confía en mí, llama al: 806 457 292 Apdo. correos 1126-08203 Sabadell Tarifas fijo 1,09/min. y móvil 1,51/min. Nuria Comabella Sanz • C/Doctor Pujades, 16 • 08203 Sabadell
CRANC del 22 de juny al 22 de juliol Has d’intentar fer els possi-bles per ser més comprensiu amb la teva família i escoltar-ne els problemes sense po-sar entrebancs a tot. Neces-siten el teu suport.
LLEÓ del 23 de juliol al 22 d’agost Si disposes d’una mica de temps lliure, aprofita per fer les tasques pendents com endreçar la teva cambra per desfer-te dels objectes inútils que has acumulat.
Fe d’errates
Mal ús del ‘botellón’
VERGE del 23 d’agost al 21 de setembre No desesperis i tingues una mica de paciència i fe en les teves capacitats personals, ja que tots els teus esforços es veuran recompensats aviat.
Joan Oriol
tot aixecant-se un cop i un altre sense defallir, cercant sense descans el camí de la felicitat. I em direu: què cal per ser feliç i qui ho és realment? La resposta la teniu dins vostre, no calen gaire coses intranscendents i materials, tan sols hi arribareu si sou capaços de viure en pau amb vosaltres mateixos i, per aconseguir-ho, és imprescindible estar en pau amb el món que us envolta. Si teniu la capacitat de transformar la ràbia, el coratge i l'odi que sentiu en fer el bé als altres estareu una mica més a prop de la saviesa. Només sento molt un detall; encara que em siguin publicades aquestes lletres, dubto molt que arribin a qui van adreçades realment. Tan de bo m'equivoqui i serveixin per a alguna cosa abans no sigui massa tard per reaccionar.
Telèfons d’interès
Dilluns 2D4illduense1te9mdberjeunymN.º145249
A tots els violents amb les parelles i fills, què se'ls pot dir? Per què ho feu?, quin impuls ‘animal’ us ha conduït a actuar pitjor que les bèsties?, si fins i tot qualsevol animal per ferotge que sembli mai ho faria; per què tant d'odi per l'ésser humà?, us creieu superiors o és la vostra pròpia impotència davant del fracàs? Si us plau, reflexioneu abans de cometre les barbari-tats a què el vostre subconscient us impulsa irracio-nalment. Potser us sentiu més homes, més podero-sos, els amos i propietaris d'altri?, res més lluny de la realitat; si el que heu après ha estat això, a desca-rregar les vostres frustracions en els més febles, en veritat no heu après res; si heu viscut una infància poc o gens feliç, els altres no en són responsables. A més, tota persona té el deure de procurar la seva feli-citat i la dels demés, mai s'ha de fer mal a ningú per molts patiments que hagi sofert en aquesta vida. Que el passat ens serveixi de lliçó per no repetir les situa-cions injustes i violentes que hem experimentat. La vida no és això; les persones han de ser lliures per damunt de tot i, mai, mai, mai, hem de creure que som propietaris de ningú, ni de la parella ni dels fills; cadascú és lliure per naturalesa i només amb respecte vers l'altre podrem ser una mica més feliços i més humans. L'home no és això; un home per damunt de tot és un ésser humà intel∙ligent i amb sentiments, amb capaci-tat de riure i de plorar, sense avergonyir-se'n, amb vir-tuts i defectes, amb èxits i fracassos, amb bons i mals moments; un home, com també una dona per igual, han de saber respondre i reaccionar a les adversitats
ChatEróticoen directo, envía:G O L F A Sal7 7 4 4
686 900 287
REF. 2197. COOPERATIVA FINCA CON ASCENSOR PAGADO, 4º de altura sin vecinos delante, 70 m2, exterior y esquinero, 4 habitaciones (2 dobles), salón 16 m2. Cocina y baño IMPECABLES, balcón. ¡¡OJO AL PRECIO!!!231.39038.500.000 PTAS. 93 511 88 77.
REF. 2196. JUNTO PL. CATALUÑA VIVIENDA DE 85 M2, 4 HAB., SALÓN DE 20 M2, COCINA OFFICE REFORMADA, BAÑO REFORMADO, BALCÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACOND., FINCA CON ¡¡ASCENSOR!!285.48047.500.000 PTAS. 93 511 88 77.
Els lectors ens poden fer arribar les seves opinions, que hauran d’anar signades i acompanyades d’una fotocòpia del DNI del remitent. El Mercat de Sant Boi es reserva el dret a publicar-les, abreujar-les o resumir-les, si ho considera oportú. Envieu les vostres cartes al correu electrònic otorrico@anuntis.com o a la següent adreça: El Mercat de Sant Boi. Secció “Cartes a la directora”. Jaume Balmes, 12. 08830 Sant Boi de Llobregat.
2
Ajuntament .. . . . . . . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina d’atenció al públic . . . . . . . . 93 635 12 12 Departament de Consum. . . . . . . . .93 635 12 14 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Urgències mèdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .061 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . . . . . . 93 661 52 08 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 630 31 31 Ràdio Taxi St Boi . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . . . . . . .93 630 30 30 Servei LocalCatalà .. . . . . . . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials. . . . . . . . . . . . . . . 93 635 12 14 Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori Baix Lloberegat. . . . . . . . . 93 652 60 20 Deixalleria Mpal.. . . . . . . . . . . . . . 93 630 45 45 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41
Jaume Balmes, 7 08830 Sant Boi de Ll. (BCN)
Sólo mayores 18 años. Precio máx. red fija 1,05/min., red móvil 1,51/min. Leandro Hernández URB./El bosque, 363. 46370 Chiva. Valencia.
Consultas en directo
A c t u a l i t a t3 Dilluns 19 de juny∙ Nº 429 Centenars de santboians van acomiadar-se del portaveu municipal de CiU, mort a la muntanya SANT BOI OPINA Emotiu adéu al regidor Agustí TorrentsOscar Torrico Periodista
Torrents, en una de les seves nombroses expedicions muntanyenquesMolts santboians van voler acomiadar l’Agustí a l’església de Sant Baldiri „El Mercatel fill d’aquest, de 13 anys. El despreniment d’unnyenca del Nil Blau, un repte que als seus 46 anys bloc de roques a la paret va provocar que es pre-s’ha vist truncat per un maldestre accident que Fort cop a la vida política i associativa santboiana.cipités per una canal que, segons els experts, nos’ha emportat l’esportista i el polític, que ja havia La mort d’Agustí Torrents, regidor municipal de CiU,és de gran dificultat però sí d’un perill màxim enestat investit com a cap de llista de CiU a les pro-va trasbalsar bona part de la ciutat, que va retre uncas de caure.peres eleccions municipals. homenatge pòstum a l’edil amb la presència d’unEl polític era un expert muntanyenc que l’any pas-Artur Mas, president de la formació, va ser present miler de persones en el seu enterrament. Entre ells,sat va intentar sense sort l’assalt al cim més alt dela l’enterrament, que es va fer després de la vetlla molts joves vinculats al Centre Excursionista i a lamón, l’Everest, juntament amb una expedicióa la Sala de Plens de l’Ajuntament. Des d’allà el Unió Esportiva Santboiana, dues entitats a les qualsd’Esplugues de Llobregat. I també havia participatvan portar a l’esquena primer els seus companys estava molt unit en la seva vida particular el polític,en altres expedicions a l’Himàlaia, als cims depolítics, després membres del Centre Excur-apassionat del rugbi i del muntanyisme, i aquestl’Annapurna i el Dhaunlagiri, a més d’haversionista, més tard persones de la Santboiana, i en últim per desgràcia li va segar la vida.ascendit l’Aneto, el Mont Blanc, el Mont Perdut iel tram final, familiars i amics. Tots ells van lamen-Torrents va morir el 10 de juny quan pujava lal’Aconcagua, entre d’altres. La seva propera fitatar la pèrdua d’una persona i un polític de gran muntanya pirinenca del Pedraforca amb un amic iestava a Etiòpia, on volia recórrer la zona munta-tarannà i magnífic talent. Descansi en pau.
REVETLLES DE SANT JOAN 23 DE JUNY DE 2006
19.00 h .Arribada de laFlama del Canigó  a la plaça de l’Ajuntament
21.30 h .Revetlla a la plaça Mossèn Jaume  Oliveras
23.00 h . Revetlles al carrer Pau Casals, al  carrer Joventut i a la plaça Ramon  Mas i Campderrós, i al carrer  Baldiri Aleu
Fins sempre, Agustí
Aquest espai era avui teu, Agustí. Havies de parlar-nos, com cada mes, d’allò que t’impor-tava. Però no ho has pogut fer. Tot i això, aques-tes línies estaran impregnades de tu. De l’Agustí que ens va acostumar a un mig som-riure tan natural, tan poc polític. De l’Agustí amable, generós i dialogant que traslladava els millors valors del seu estimat esport a la vida política, posant de manifest que pot haver-hi enfrontament però amb joc net. De l’Agustí que estimava la seva terra, metafòricament i literalment, perquè era un ferm defensor de l’agricultura. De l’Agustí proper, que des del Nepal ens va voler enviar una postal i ens portà un petit record. Un tros de la muntanya més alta del món, que no va poder amb ell. Un tros d’ell mateix, en definitiva, perquè estimava la muntanya. En una d’elles, tant se val quina, és on ens va dir fins sempre, on es va acomiadar dels seus, a qui tant estimava. Ell, que com a practicant d’un esport de risc sempre era conscient dels perills potencials als quals s’exposava, se’ns va anar de la manera més inesperada. En saber-ho em va venir un calfred, seguit d’hores d’angúnia. En dir-li l’últim adéu, el seu mig somriure em va mig alleugerir. Ara sé que segueixes cuidant els teus des d’allà on estiguis. Fins sempre, Agustí.
6A c t u a l i t a t Dilluns 2D4illduense1t9emdebrjeunyNúNmº.412594 SOS Racisme critica el qüestionari per “vincular la immigració amb els delictes” SANT BOI OPINA L’equip de govern surt en defensa d’una Enric Garcia Regidor d’ERC a l’Ajuntament Pla d’antenes depolèmica enquesta titllada de xenòfoba telefonia mòbil nEl Mercat Aviat ja no ens quedarà gaire res que no puguem fer sense un mòbil. En un sol apa-El govern municipal assegura que hi ha “precipita-rell tenim una agenda, una màquina de foto-ció i falta de rigor” per part de l’ONG SOS Racisme grafiar, una càmera de vídeo, un desperta-“a l’hora d’interpretar de forma esbiaixada i fora dor, un reproductor de música, una pantallade context” una enquesta de l’Ajuntament que ha que ens permet llegir els diaris i tot sintonit-generat polèmica per la seva aparent vinculació de zar el canal favorit de televisió... La implanta-la inseguretat ciutadana amb la presència d’im-ció de la tercera generació de telefonia mòbilmigrants. El qüestionari el va passar el consistori comportarà un nou pas de gegant en laals comerciants dintre d’un projecte d’estudi de la revolució de les telecomunicacions.convivència ciutadana “adreçat a impulsar políti-Tanmateix, al marge dels evidents avantat-ques globals de prevenció de la violència, així ges tecnològics, no tot són millores. La re-com a evitar i contrarestar tòpics que poden arre-volució de les telecomunicacions suscita in-lar a la nostra societat”, expliquen fonts municipals. cògnites inquietants, com ara la necessitatI per fer-ho, diuen, cal saber quins prejudicis són de multiplicar la xarxa d’antenes que s’hau-més presents en l’imaginari col∙lectiu. El consistori defensa que cal investigar quins prejudicis té la gent per poder contrarestar els tòpics./Arxiu ran d’instal∙lar, que molts experts calculen quatre vegades superior a l’actual.Coneixement de prejudicis o medi de cultiu?“causes de l’augment de la delinqüència”, junta-i col∙laborador de SOS Racisme en algun projecte. Els efectes d’aquestes antenes sobre la nos-ment amb altres fets com el consum de drogues,L’Ajuntament lamenta que “SOS Racisme hagi for-tra salut encara no són clars i l’actitud de l’e-Les crítiques van ser llançades en un primer mo-la ineficàcia de la llei o la ineficàcia de la policia.mulat gravíssimes acusacions sense haver-se quip de govern, molt sovint opaca i clandes-ment pel grup municipal d’Esquerra Republicana “aSOS Racisme lamentà que “assumint aquests dis-posat en contacte amb el consistori ni conèixer els tina, no ajuda a crear el clima de confiançapetició d’alguns comerciants”, diu el regidor repu-cursos es crea un medi de cultiu per a les actitudsobjectius ni el contingut del projecte”. necessari entre els veïns i veïnes afectats perblicà Enric Garcia. Els havien deixat de pedra laracistes, enlloc de fer pedagogia social”.Tot i això, Enric Garcia creu que l’estudi “no s’hau-la seva ubicació. No pot ser que la realitatpregunta “¿Creus que la presència de gent d’altresL’estudi està dirigit pel catedràtic de la Universitatria de fer sota el logotip de l’Ajuntament sinó de la vagi més ràpid que els plans d’actuació depaïsos et suposarà dificultat en el teu benestar?” ode Barcelona Joan Anton Mellón, “un dels màximsUniversitat” i considera que “per conèixer els preju-l’Ajuntament. Al regidor Pepe Saavedra, res-la possibilitat de citar “la immigració” entre lesexperts en violència social al país”, diu el consistori,dicis de la gent només cal posar l’orella al carrer”. ponsable de l’àrea, ja li va tocar córrer fa uns anys, quan es començaren a popularitzar els Este organismo municipal encontró un puesto de trabajo a 743 personas el año pasado mòbils. Haurà de tornar a improvisar? Cal un mapa d’antenes abans de les antenes, fet Más de medio centenar de empresas solicita cada mes amb garanties i nascut del diàleg. a Coressa que le busque trabajadores para su plantilla Breus nEl Mercatmanera personal y Coressa se encarga de remitirle los currículums de personas que se ajusten a la El consistori lloga en ‘renting’ La empresa municipal Coressa se ha convertidooferta. Asimismo, la empresa municipal tiene un en un importante medio de inserción en Sant Boitablón y una web donde expone las ofertas, inter-tres vehicles per a la Policia desde su nacimiento en 1990, pero sobre todo encambia información con otros servicios de media-L’Ajuntament ha adquirit tres vehicles per los últimos tiempos. El pasado año consiguió en-ción de la comarca y tiene una ‘cartera’ de perso-reforçar la flota de la Policia Local sota la moda-contrar un puesto de empleo para 734 personasnas a las que ha impartido programas ocupacio-litat derenting, un servei de lloguer que inclou que se inscribieron en su servicio de intermedia-nales. El principal problema, no obstante, sigue totes les despeses i gestions que genera el vehi-ción laboral, una suerte de bolsa de trabajo a lasiendo la alta temporalidad en los contratos. cle (assegurança, avaria, impostos...). El consis-que muchas empresas acuden cuando se ven en tori, que ha adquirit els vehicles per quatre anys, la necesidad de reforzar sus plantillas.Un servicio totalmente gratuito pagarà per ells 93.397 euros. Una media de 55 empresas solicitan cada mes el servicio, según fuentes de la empresa municipal,El servicio de intermediación laboral es gratuito y, Una mà de pintura per a que lo califican como “una forma rápida y eficien-además, incluye información y asesoramiento a equipaments educatiuslas empresas sobre las modalidades de contrata-te para responder a las necesidades de contrata-ción de personal”. En primer lugar, la empresa so-ción y la acogida de alumnos de programas ocu-Les façanes de l’Escola d’Adults Lluís Castells, Algunos acuden a los cursos ocupacionales./Archivopacionales en prácticas.licita un perfil de trabajador por vía telefónica o de així com les parets interiors de l’escola pública Marianao i de l’edifici de preescolar del col∙legi Amat Verdú, es pintaran les properes setmanes, Será de cuatro estrellas y contará con 228 habitaciones un cop l’equip de govern municipal ha adjudicat aquestes actuacions previstes per a enguany, El tercer hotel de la ciudad toma ya que costaran 54.650 euros. Així mateix, el con-sistori també ha tirat endavant la rehabilitació de forma al lado del Centro Comercial les façanes exteriors del Centre d’Art Can Castells. nEl MercatSe está construyendo junto al Centro Comercial Arranjaments als carrers Pere Alcampo, en la calle Albaredes (esquina Alacant), Tarrés i Lluís Pascual Roca Sant Boiempieza a explotar su proximidad conen un edificio de planta baja más cuatro pisos, que L’Ajuntament renovarà en breu les voreres de Barcelona y con el aeropuerto como un punto detambién contará con un parking subterráneo para dos carrers de Marianao i Vinyets. Una de lesoferta para el alojamiento de visitantes. Si el pasa-los clientes. El establecimiento será el de mayor actuacions es farà al carrer Lluís Pascual Roca,do año se inauguró en el polígono Can Calderóncategoría de la ciudad, con cuatro estrellas, y ten-entre Pi i Margall i Raurich, per millorar el fermun hotel de tres estrellas de la cadena NH (que sedrá 228 habitaciones (muy por encima de las 172 actual; a l’igual que l’altra actuació, que tindràsumaba al veterano El Castell, también de tresque suman los otros dos hoteles de la ciudad jun-lloc al carrer Mossèn Pere Tarrés, entre la plaçaestrellas), este año se ha dado la luz verde para latos). La obra también supondrá la urbanización del Ferrer i Guàrdia i el carrer Mallorca.construcción del tercer hotel de la ciudad.entorno, hasta ahora descampado.Las obras de construcción ya han comenzado
Dilluns 19 de juny∙ Nº 429
Breus A Camps Blancs eviten des de petits les drogodependències El projecte pilot ‘Fem pinya!’, iniciativa de l’Ajun-tament amb la col∙laboració de professionals de l’educació i entitats, ha permès que 15 adolescents d’11 i 12 anys de Camps Blancs parlin sobre els efectes negatius del consum de tabac i alcohol. L'objectiu, segons fonts municipals, és evitar o, si més no, retardar, l'edat en què es comença a fu-mar i a prendre begudes alcohòliques, substàn-cies habituals d'iniciació al consum de drogues. Éxito del proyecto de ocio alternativo juvenil en Marianao La actividad de ocio nocturno juvenil alternativo VPK (¡Vente pa´ka!) atrajo a unos 350 adolescen-tes a la Fundació Marianao las noches del 9 y 10 de junio para participar en diversos talleres. Las actividades estaban organizadas por otros jóve-nes que durante unos meses se formaron en la Fundació para dinamizar eventos de este tipo. La entidad evalúa ahora la continuidad del proyecto.
Algunos jóvenes participaron en el taller de graffitis
Leo Cerdà (izquierda) liderará aquí la formación, que tilda a los actuales políticos catalanes de nacionalistas Ciudadanos de Cataluña se presenta en Sant Boi Aprovechando la campanya del referéndum del ICV escollirà ‘alcaldable’ al setembre Estatut, desembarcó en Sant Boi el nuevo partido “de izquierda no nacionalista” Ciudadanos de Ca-Iniciativa per Catalunya-Verds de Sant Boi ha ini-talunya. Su coordinador local, Leo Cerdà, justificóciat el procés de primàries per escollir el candi-el nacimiento del partido porque “el voto a todosdat/a per encapçalar la llista de la formació a les los demás es el voto al catalanismo identitario” yeleccions municipals de 2007, que culminarà advirtió que “los nacionalistas nunca tienen bas-amb la proclamació de l’alcaldable al setembre. tante” y que el nuevo Estatut “sólo es un paso“Des de la direcció local hem posat tot els mit-hacia la meta de la soberanía y la independencia”.jans perquè es puguin presentar les can-Ante una treintena de personas, primordialmentedidatures amb un clima de treball en equip que castellanohablantes, miembros del partido explica-garantirà estabilitat i cohesió al voltant de la can-ron que es necesaria una política “para las perso-didatura més votada”, ha explicat el responsable nas y no para los territorios”, como hasta ahora.d’organització d’ICV, Miguel Angel Merino.
A c t u a l i t a t7
SANT BOI OPINA
Iniciativa per Catalunya Verds de Sant Boi In Memoriam
Quan encara estem trasbalsats per la sobta-da pèrdua de l’Agustí Torrents, volem fer una reflexió entorn a la noblesa i l`esperit de servei de tants i tants regidors de tants i tants municipis que des d’una opció política o una altra, amb responsabilitat de govern o sense, treballen i posen els seus esforços i il∙lusions (robant hores i hores a la familia i a la son), al servei de tots els ciutadans amb l`únic objectiu de fer del seu poble un lloc millor per a tothom. Així són la majoria de regidors/es i això no ho hem d`oblidar. Quan un regidor electe mor, no només el perd la seva família, amics i companys: el perd tota la ciutadania, tot el poble. Com que no fa gaire temps vam perdre al nostre esti-mat company Carles Urios, regidor electe d`ICV, tots els santboians i santboianes hem perdut ara en un desgraciat accident a l`Agustí Torrents, regidor a l`Ajuntament per Convergència i Unió. La muntanya s`ha endut una excel∙lent persona, un bon amic i un regidor electe pel poble. Des d`Iniciativa per Catalunya Verds, el nostre respecte i estimació per l`Agustí. Descansi en pau.
PleTa l’Espluga de Ginast
SITUACIÓN PRIVILEGIADA a 20 minutos de Taüll y a 20 minutos de Vielha. VENTA DE 3 ÚLTIMOS APARTAMENTOS Chimenea, fachada de piedra del país. Parkets de tarima, techos, y porticones en madera. Parking y trastero. Directo de constructor. ¡TU APARTAMENTO EN EL PIRINEO! ación:654 68 16 41 Teléfono inform