Parlem-ne Centelles 4.indd

Parlem-ne Centelles 4.indd

Documents
4 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

CENTELLES BUTLLETÍ INFORMATIU. Núm. 4. Març 2007. UNA CENTELLENCA. AL SENAT. Una centellenca al Senat...................1. A Centelles ja som 7.000.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 34
Langue Catalan
Signaler un problème
CENTELLESBUTLLETÍ INFORMATIU
UNA CENTELLENCA AL SENAT
La Carme Sayós Motilla fa 37 anys que va néixer a Centelles, és llicenciada en dret i militant de Convergència des de 1988. Va ser regidora de festes a l'Ajuntament de Centelles durant la legislatura 19911995, i sempre ha estat vinculada a l'administració local. Li apassiona la política, i és la segona vegada que es presenta com a candidata al Senat.
Podeu llegir una interessant entrevista a la pàgina 2 d'aquest butlletí informatiu.
A CENTELLES JA SOM 7.000
A Centelles hem arribat, per primera vegada en els m é sd e1 . 1 0 0a n y s d ' h i s t ò r i a ,a l s7 . 0 0 0 habitants. El Grup Municipal de CiU a Centelles vol aprofitar aquest motiu com a símbol per donar la benvinguda a les persones que han escollit el nostre poble com a destí on establir la seva llar. Som un poble acollidor, i volem que les persones que arriben a Centelles se sentin a gust, s’integrin en les nostres tradicions i participin del nostre dia a dia. Per això, el 27 de juliol vàrem estar amb en Joan, un noi d'onze anys, que ha tingut l'honor de ser el centellenc número 7.000 i li vàrem lliurar un document acreditatiu d’aquesta fita, i també unllibre de Centelles. Acompanyat de la família, va bufar les espelmes que indicaven la xifra que Centelles h a v i aa c o n s e g u i ta m be ls e ue m p a d r o n a m e n t . Felicitats Joan i sigues benvingut!
Pàgina Una centellenca al Senat...................1 A Centelles ja som 7.000..................1 CIU de Centelles porta RENFE al Síndic de Greuges .........................1 Entrevista a Carme Sayós i Motilla.....2
Núm. 4Març 2007
CIU DE CENTELLES PORTA RENFE AL SÍNDIC DE GREUGES
Després d’un any de la campanya RENFE A CENTELLES, en què es v a nr e c o l l i r1 3 0 0 signatures i el suport de l’Ajuntament de Centelles per demanar millores en el servei de RENFE, amb algunes p r o p o s t e sd ef à c i l aplicació per part de la companyia de transport, aquesta no ha contestat cap de les comunicacions que CiU de Centelles ha fet a la companyia: ni per escrit, ni per correu electrònic, ni telefònicament. És per aquest motiu que l’agrupació local del partit nacionalista s’ha vist obligada a demanar al Síndic de Greuges que faci de mitjancer entre nosaltres i RENFE (podeu consultar el text í n t e g r ed ’ a q u e s t ad e n ú n c i aa ln o s t r ew e b : www.ciu.info/centelles)
Pàgina A partir d'abril, les urgències a Vic.....3 Nova Escola Bressol .........................3 L'Ajuntament contracta a dit..............4 Ar turMas felicita a CiU de Centelles..4
Pàgina Estanis Relats, Regidor de CiU...........4 Sabies que. . ................................4 Que potser hi havien eleccions?.........4
2PARLEMNECENTELLES
CARME SAYÓS i MOTILLA, UNA CENTELLENCA AL SENAT
 Moltagent que et coneix et diuen "Carmeta", però a casa teva se us coneix més per "can Motilla". La semblança amb "Montilla" no et pot ajudar a posar un peu a Madrid? (es posa a riure) Ho dius pel President Montilla, oi? Abans, havia de dir lletra per lletra els meus dos cognoms. Ara, dic: el meu nom és Carme Sayós i Motilla, “Sayós”, i després dic “i Motilla” sense la “n”. És a dir, tardo menys. En aquest sentit, m’ha afavorit, però en la manera de fer política, continuo practicant el meu estil, que és molt més pur i més honest.
 Etsa les llistes del Senat com a suplent d'en Jordi Torra. Per què al Senat? Les Corts Espanyoles es compon en dues cambres: el Congrés dels Diputats (aquell que surt a la televisió) i el Senat. El Senat és l’altre òrgan legislatiu de l’Estat, és a dir, també fa lleis. Però, alhora, també és la cambra de representació territorial de l’Estat. Els senadors s’escullen per dues vies diferents. Per una part, s’escolliran els senadors provincials. És a dir, el dia 9 de març, el dia de les eleccions, la gent farà un màxim de 3 creuetes en els noms dels diferents candidats, independentment del partit polític pel qual es presentin. És aquella expressió que els polítics anomenem “llistes tancades i no bloquejades”, és a dir, els par titspolítics presenten unes llistes de candidats i no es pot afegir cap més nom, i el ciutadà pot escollir els noms dels candidats que consideri més idonis pel càrrec de senador, amb independència que siguin tots ells d’una o de diverses formacions polítiques. A la província de Barcelona s’escolliran 4 senadors. O sigui que els 4 candidats més votats seran els que aniran a Madrid. Per altra banda, cada Comunitat Autònoma escollirà un senador més i un altre per cada milió d’habitants. Aquí, la gent no pot escollirlos. Per tot això, es diu que el Senat és la cambra de representació territorial de l’Estat. El Senat també fiscalitza l’activitat i el funcionament de la gestió ordinària del Govern espanyol mitjançant preguntes, mocions, compareixences dels membres del govern o del President, etc. Com bé has dit, doncs, és la segona vegada que em presento al Senat. Aquest cop, sóc suplent del meu company Jordi Torra, un empresari d’Igualada.
 Actualmentvius a Vic, però sempre et presentes als llocs com a centellenca. Et veus fent d'ambaixadora de Catalunya a Madrid? Un polític no pot oblidar mai les seves arrels, la seva història, perquè si perd aquest referent pot arribar a “perdre el nord”. Em considero una acèrrima defensora de la democràcia i una nacionalista de socarel. Sóc una amant de Catalunya i és una sort viurehi. Per això, m’enorgulleix enormement presentarme com a representant de Catalunya a Madrid. I encara més, quan un dels objectius de CiU és recuperar el
ciu
respecte que Catalunya es mereix i defensar els interessos del nostre país. És més: sincerament considero que l’únic par titpolític que pot defensar realment els interessos de Catalunya és CiU.
 Sempret'ha agradat la política, i de ben joveneta vas estar a l'Ajuntament de Centelles. Com valores aquesta experiència? Recordo que amb 19 anys vaig ser regidora de Centelles. Tot justdesper tavade la meva adolescència. Vaig consolidar el Carnestoltes, el Punt d’Informació Juvenil “El Pipa”, més pressupost per al’àrea de Joventut, ... I vaig aprendre a ser valent, a acabar de determinar la meva escala de valors i a saber defensar els objectius que un es marca, i a ap r e n d r ed e l se r r o r s ,ò b v i a m e n t .
 Anivell general hi ha un cert desencant amb la política, i cada vegada hi ha més gent que no va a votar. Què creus que passa: és un canvi generacional? és el sistema democràtic el que no funciona? s'han de canviar les lleis o la manera de fer dels polítics? Home, la majoria dels meus companys (no només els de CiU, sinó també d’altres formacions polítiques) són gent “autèntica”, cadascú defensant les idees dels partits als quals pertanyen. Però reconec que hi ha comportaments d’alguns polítics força denigrant i vergonyosa, i aquests són els que no donen cap bon exemple. La sort és que hi ha pocs polítics que practiquen aquests tipus de comportaments. Però fa més soroll un arbre quan cau, que un bosc quan creix. La política ha de ser ètica o no serà. Mai s’ha de perdre el respecte a l’adversari polític per defensar la teva ideologia. Aquest és un valor molt important i bàsic de la democràcia. També ho és exercir el dret a vot o no anar a votar.
 Etdeixem un minut de glòria... Ningú no pot oblidar els atacs barroers constants del PP contra Catalunya. Però tampoc no es pot oblidar les promeses mai complertes del PSOE. Tothom recorda la frase “Apoyaré el Estatut que salga del Parlament de Catalunya”, per exemple. O que el Tren d’Alta Velocitat arribaria el dia 21 de desembre de 2007, o el traspàs de rodalies a la Generalitat de Catalunya, o el desplegament de l’Estatut de Catalunya, o la gestió de l’aeroport d’El Prat, o la publicació de les balances fiscals,... i tantes i tantes promeses incomplertes.
Ni PP ni PSOE es mereixen el vot dels catalans. A Espanya, el PP i el PSOE són diferents, però quan es tracta el tema de Catalunya, tots dos són iguals: Catalunya “a pa i aigua”. Doncs, prou! Estem emprenyats! Catalunya mereix ser respectada i mereix continuar avançant per ser competitiva i forta, com sempre ha estat i ha lluitat. Per tot això, VOTA CiU
ciu
CENTELLESPARLEMNE 3
A PARTIR DE L'ABRIL, LES URGÈNCIES A VIC
El Departament de Salut de la Generalitat va aprovar un decret per regularitzar el servei d'urgències mèdiques a la comarca d'Osona, gràcies al qual a partir de l'1 d'abril se centralitzaran totes les urgències mèdiques nocturnes i del cap de setmana a l'Hospital General de Vic. Això vol dir que els municipis de la comarca que fins ara tenien aquest servei al seu CAP, a partir d'ara s'hauran de desplaçar fins a Vic per poder ser atesos per un metge. Aquesta reducció del servei de proximitat ja el va insinuar al setembre la consellera de Salut en una reunió del Govern Territorial de Salut d'Osona, on tenim representació com a municipi, però no es va tirar endavant gràcies a l'oposició frontal que va rebre per part de l'ajuntament de Tona i el de Torelló. Com que Centelles també en sortia perjudicada amb aquests canvis, des de CiU vàrem entrar una moció a l'ajuntament per demanar que el nostre consistori es posicionés en contra, tot i que lamentablement no es va aprovar pels vots negatius del PSC.
NOVA ESCOLA BRESSOL
Al setembre d’aquest any ja tindrem la nova escola bressol municipal construïda i preparada per acollir 82 nens per al curs escolar 20082009, segons el calendari que s’ha marcat l’equip de govern. Nosaltres compartim la necessitat de crear més places d'escola bressol, conscients que aquest és un problema al quès'ha de trobar una solució de forma imminent; i per no posar pals a les rodes i endarrerir els ajustats terminis hem donat suporta aquest projecte. No obstant això, hem detectat alguns aspectes importants i millorables que creiem que caldria haver tingut en compte:  SITUACIÓ:al davant d'un tanatori i situat en un carrer de tant trànsit com és el carrer Hostalets, aquest no és el lloc adequat per construir el centre. Tenint en compte que hi ha l'estació de trens al costat, les places d'aparcament que es puguin fer a la zona poden ser insuficients per cobrir les necessitats de l'estació, el futur CEIP i, a més, l'escola bressol.  AMPLIACIÓ:volem que es prevegila possibilitat d'ampliar l'edifici en una planta superior per a futurs usos (oficines, magatzem, sala de reunions o aules de formació), i per tant que es tingui en compte la previsió de càrregues en l'estructura, i que no ens passi com en altres edificis públics que en el moment de voler ampliarlo fent una planta més, després això no es puguifer a causade la qualitat del disseny i els materials utilitzats.
Val a dir que, encara avui, hi ha ajuntaments de la comarca (també del PSC) que lluitenper aconseguir que no els treguin aquestser veide proximitat que representa disposar del servei de guàrdies nocturnes per a les emergències, ja que entenen que això perjudica la població en general (a la del municipi de forma directa, però també a tota la comarca pel col∙lapse que això pot representar), però especialment les persones que tenen dificultats de mobilitat i problemes per desplaçarse fins a Vic. A Centelles, concretament, fins ara sempre teníem un metge de guàrdia les 24 hores. A partir de l'abril, en canvi, ens haurem de desplaçar a Vic sempre que tinguem una emergència entre les 21 h i les 8 h del matí del dia següent. Un altre canvi és el telèfon de contacte:a partir d'aquest moment s'haurà de trucar sempre al 061.
 QUALITATI SEGURETAT: Que tots els passos es facin amb el qualificatiu de "per urgència" es pot considerar acceptable si es vol tenir aquest equipament acabat pel setembre. També els elements constructius (amb plafons prefabricats) s’han escollit tenint en compte aquesta urgència. El que ja és més discutible és que s'escurcin els terminis per criteris polítics quan aquests van en contra dels criteris tècnics: el projecte tècnic exposa que per fer aquesta obra es necessiten 7 mesos, però el concurs públic exigeix que l'obra es faci en un màxim de 6 mesos, i es penalitzarà econòmicament si el contractista no compleix el termini fixat. Des de CiU hem demanat que es prenguin mesures pertal que aquestes urgències no puguin significar problemes de seguretat o que r eper cuteixinen la qualitat de la construcció.
4PARLEMNECENTELLES
L'AJUNTAMENT CONTRACTA A DIT
Durant l’any 2007 l’Ajuntament ha fet 29 contractes de personal, 6 dels quals han estat com a funcionaris interins, i els 23 restants com a personal laboral. Aquestes últimes contractacions s’han fet totes "amb caràcter d'urgència", en moltes ocasions per cobrir places que es coneixien amb molt temps d’antelació : casals d'estiu, socorristes, vacances, etc. Amb aquest sistema “urgent” no cal fer concursos públics ni proves de selecció, i per tant es poden cobrir les vacants "a dit". No dubtem de la professionalitat de les persones contractades, sinó del procediment i de la poca previsió de l'Ajuntament. Aquesta no és la forma d'actuar d'una administració pública, que ha de vetllar per la transparència i el tracte equitatiu amb tothom d'una forma especialment curosa i justa. Ho hem repetit en diverses ocasions a l’equip de govern; el secretari de la corporació també ha emès informes desfavorables perquè no es complien els principis de “capacitat, mèrit, lliure concurrència i publicitat”, i fins i tot l’alcalde ens ha acabat reconeixent que és una forma de contractació “poc ortodoxa”.
ESTANIS RELATS Regidor de CiU
Des de CiU treballem i lluitem perquè Centelles millori, ja que s'han de canviar moltes coses. No pot ser que des de l'Ajuntament diguin que treballen les 24 hores per Centelles i que el poble estigui tandeixat i brut, sobretot encer tespar ts.No pot ser que des de l'Ajuntament no es donimés suport ales indústries ni es lluiti perquè en vinguin més. No pot ser que en una gran infraestructura com un circuit de motocròs no es digui tota la veritat sobre el tema i s'intenti amagar la informació. No pot ser que no s'escolti a la Unió de Botiguers i que costi tant treballar conjuntament per fer que el comerç del poble no pateixi una lenta agonia (més de noranta famílies i més de cinquanta treballadors no s'ho mereixen) i que s'intenti recuperar el prestigi i la vitalitat que donaven al poble. No pot ser que algú pugui construir il∙legalment inomés esparin les obres quan CiU es queixa (i a sobre, se’ns acusa d'aturar una il∙legalitat). No pot ser que una ronda passi per un barri residencial (Bellesguard). No pot ser que a l'Ajuntament només l'alcalde sàpiga com estan les coses i si ell no hi és, no es fa res. No pot ser que en "només dotze anys" s'hagin fet dos parcs nous i els altres facin llàstima (el del Cuc, el de l'Electra, el del Bellesguard...). No por ser fer una escola bressol davant del tanatori i al costat del cementiri (és de bastant mal gust!). No pot ser dir que fas política social i apujar un 10% la taxa d'escombraries quan la gent fa l'esforç de separar la matèria orgànica, plàstics, papers, vidre i, a sobre han de comprar les bosses orgàniques? No pot ser... tantíssimes coses,això no pot continuar així i no dubteu que des de CiU no ho permetrem i lluitarem fins on ens deixin. I no és fer alarma ni frivolitzar, però la realitat actual de Centelles no és la millor i en som molts que la volem canviar.
Grup Municipal de CiU de Centelles W
ciu
ARTUR MAS FELICITA A CIU DE CENTELLES En arribar al butlletí electrònic número 200
L’aventura de mantenir contacte amb els militants i simpatitzants amb mitjanstelemàtics va començar al maig del 2003, amb l’objectiu inicial de t r o b a rl am a n e r ad e comunicarse de forma f l u ï d ad ec a r aa le s Eleccions Municipals del mateix any. Després ha demostrat ser unexcel∙lent mitjà de comunicació. A c t u a l m e n te lr e b e n dir ectamentmés d’un centenar de persones, a més dels reenviaments que els receptors fan segonsFelicitació que va enviar el president de Convergència i Unió, Artur Mas els temes i la cadència d’aquests. Ens consta que entre els lectors habituals dels butlletins electrònics de CiU de Centelles hi ha integrants del govern municipal de Centelles (PSC). No hi ha cap problema, no s’amaga res, i tothom és benvingut. En un format breu i àgil es tracta des de la informació detallada dels plens municipals, fins a posicionaments de temes del poble a crítiques argumentades de les actuacions de l’equip de govern. Dia a dia hi ha més persones que prefereixen aquesta manera d’estar informats, que estalvia recursos i és molt respectuosa amb el medi ambient. Dia a dia anem afegint més subscriptors al butlletí electrònic de CiU de Centelles.
SABIES QUE... El preu de l’aigua s’ha apujat un 23,74 % en 2 anys. L'Ajuntament té previst gastar 79.000en propaganda a q u e s t2 0 0 8( g a i r e b él ’ 1 %d e lp r e s s u p o s t ) Al juliol informàvem d’una situació d’inseguretat als polígons del poble. Tot i que inicialment l’alcalde va dir que no s’hi podia fer res, a finals d’agost l'Ajuntament es va mobilitzar fent una trobada amb empresaris i els mossos d’esquadra per parlar del tema, cosa que des de CiU ja estàvem preparant.
QUE POTSER HI HAVIEN ELECCIONS?
El26 de setembre del 2006l'Ajuntament va presentar el Pla d'accesibilitat del municipi. Algú ha notat que fos més fàcil caminar pel poble? (Voreres, passos de vianants, etc).
El9 de febrer del 2007es deia que abans de l'estiu es milloraven els accessos de Centelles a la C17 i que les obres durarien 6 mesos. Fins i tot hi ha una nota de premsa al web de l'Ajuntament!
El21 de maig del 2007s'informava que a l’Ajuntament hi havia una “proposta de parador de turisme al Palau dels Comtes de Centelles”. Oi que fa goig ara?
eb: www.ciu.info/centelles Corr
eu electrònic: centelles@ciu.info