Recull de xifres i dades immigració
7 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Recull de xifres i dades immigració

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
7 pages
Catalan

Description

DOCUMENT 2. “Apropar-se a la realitat de la immigració”. Barcelona, 11 de Març de 2005. 1. Recull de xifres i dades immigració. 1) Població immigrant al món ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Catalan

Exrait

DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 2005Recull de xifres i dades immigració
1) Població immigrant al món per àrees geogràfiques Any 2000 Global175 (milions) Europa62 (milions)7,7% Àsia44 (milions)1,4% Amèrica del Nord41 (milions)13% Àfrica16 (milions)2,1% Oceania6 (milions)19% Amèrica del Sud i Carib6 (milions)2,1% Font:Human Development Report 2004. Cultural Liberty in Today’s Diverse World, New York, United Nations Development Programme. 2) Població estrangera en alguns països del món Països Població estrangera % sobre la població total Suïssa (2000) 1.495.549 20,5% Canadà (2001) 5.707.864 18,4% Estats Units (2003) 33.471.000 11,7% Alemanya (2003) 7.341.800 9,8% Àustria (2001) 710.926 9,7% Regne Unit (2001) 4.905.208 8,3% Grècia (2001) 762.191 7,0% Espanya (2003) 2.664.168 6,7% França (1999) 3.260.000 5,6% Suècia (2003) 476.076 5,3% Itàlia (2000) 1.464.589 2,6% Japó (2003) 1.915.030 1,5% Font :Bundesamt für Statistik (Suïssa), Statistics Canada (Canada), US Census Bureau (Estats Units), Statistisches Bundesamt Deutschland (Alemanya), Statistik Austria (Àustria), National Statistics (Regne Unit), General Secretariat of National Statistical Service (Grècia), INE (Espanya), INSEE (França), Statistics 1
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 20053) Evolució del creixement de la població estrangera, per demarcacions Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 199667.176 17.821 3.977 8.809 97.783 199810.489 121.34783.765 22.051 5.042 199912.053 144.92996.502 29.008 7.366 2000121.36015.831 181.59634.954 9.451 200111.033 23.731 257.353182.243 40.346 200214.708 35.349 379.668275.892 53.719 2003398.459 69.550 24.107 50.892 543.008 2004501.450 86.884 33.274 67.741 689.349 2005546.344 96.589 43.391 79.501 765.825 Font:Padró. I.N.E. Secretaria per la Immigració 4) Evolució del nombre d’alumnes inscrits als cursos de català Curs Total matriculats Matriculats estrangers % d’estrangers 20000141.944 6.904 16’46 % 20010222’31 %46.652 10.408 20020334’02 %53.771 18.292 20030464.344 26.282 40.85 %
Font:Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
5) Estrangers empadronats segons demarcació i regió geogràfica 31 març 2005 Barcelona Girona LleidaTarragona Catalunya UE74.627 20.816 3.146 14.747 113.336 Rest Europa39.357 11.929 10.659 17.558 79.503 Àfrica19.513 27.673 224.827136.060 41.581 A. llatina306.7539.224 21.668 252.989 22.872 A. Nord6.02877 289 5.257 405 Àsia1.017 3.677 74.81165.777 4.340 Oceania527461 34 5 27 No consta277205 32 13 27 Total 574.733 102.009 43.654 85.666 806.062 Font :Xifres no oficials de padrons municipals, recollides per la Secretaria per a la Immigració,31 de març de 2005. 6) Treballadors estrangers afiliats a la seguretat social, 31 gener 2005 DemarcacióTreballadors afiliats % d’estrangers sobre el total Barcelona 177.867 7,6% Girona 28.672 10,2% Lleida 19.298 11% Tarragona 23.448 8,4% Catalunya 249.285 8,1% Font :Servei d’Estudis i Estadístiques, Departament de Treball i Indústria, març de 2005.
2
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 20057) La construcció i els serveis acaparen el 80% del total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social per sectors d’activitats a 31105, en milers. Activitats Milers Construcció 322 Llar 255 Hoteleria 196 Agricultura 179 Comerç i reparació de vehicles 172 Activitats immobiliàries i serveis a empreses 170 Autònoms 144 Indústria i Energia 127 Altres activitats 69 Transport, magatzematge i comunicacions 54 Activitats socials i serveis personals 46 Fonts:Ministeri de Treball i Assumptes Socials i La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004 8) Increment anual de la població immigrant a Barcelona Any % 1999 30,6 2000 35,5 2001 53,8 2002 43,3 2003 24,2 2004 14,1 Font:Ajuntament de Barcelona 9) Origen de la població estrangera a Barcelona % població estrangera 2000 2005 Europa22,9 25,5 Unió Europea 21,5 16,0 Europa central i Europa Occidental 2,9 6,3 Resta 1,1 0,5 Àsia15,9 17,5 Àfrica9,0 15,3 Amèrica 42,1 52,0 Amèrica Central i Amèrica del Sud50,6 40,2 Nord1,4 1,9 Oceania0,1 0,2 Total100 100 Font:Ajuntament de Barcelona
3
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 200510) Percentatge de la població estrangera a les comarques catalanes. Catalunya i comarques, 2004 Comarques % sobre la població Pallars Jussà< del 7% Priorat< del 7% Conca de Barberà< del 7% Anoia< del 7% Bages< del 7% Berguedà < del 7% Ripollès < del 7% Alta Ribagorça< del 10%7 a  del Pallars Sobirà del 7 a < del 10% Alt Urgell del 7 a < del 10%Noguera< del 10%7 a  del Garrigues< del 10%7 a  del Ribera d’Ebre7 a < del 10% del Alt Camp7 a < del 10% del Terra Alta7 a < del 10% del Garrotxa< del 10%7 a  del Vallès Oriental7 a < del 10% del Maresme del 7 a < del 10%Vallès Occidental< del 10%7 a  del Baix Llobregat7 a  del < del 10% Alt Penedès7 a < del 10% del Cerdanya del 10 a < del 13% Solsonès10 a < del 13% del Segrià10 a < del 13% del Pla d’Urgell del 10 a < del 13% Urgell del 10 a < del 13% Baix Ebre del 10 a < del 13% Baix Camp10 a < del 13% del Tarragonès10 a < del 13% del Baix Penedès10 a < del 13% del Garraf del 10 a < del 13% Osona del 10 a < del 13% Pla de l’Estany10 a < del 13% del Val d’Aran13 a < del 16% del Montsià13 a < del 16% del Barcelonès del 13 a < del 16% Selva del 13 a < del 16% Gironès13 a < del 16% del Segarrai més 16% Alt Empordài més 16% Baix Empordài més 16% Fonts: La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades de la Secretaria per a la immigració 31/12/2004). Dades no oficials. 4
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 200511) Composició per sexes dels diferents grups continentals. Catalunya, 2004 Grups continentals % Homes % Dones Unió Europea 55,4% 44,6% Resta d’Europa 56,2% 43,8% Magrib 62,8% 37,2% Resta d’Àfrica28,8% 71,2% Amèrica del Nord48,4% 51,6% Amèrica Central i del Sud 45,5% 54,5% Àsia38,2% 61,8% Oceania43,7% 56,3% Total 56,5% 43,5%Fonts:La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades de l’OPI, a 31/12/2004. 12) Distribució per edats de la població estrangera. Catalunya, 2004 Edats % Població 0  18 anys 19,9% 19 44 anys 63,5% 45 64 anys 13,6% 65 i + anys 3,0% Fonts:La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades de l’OPI, a 31/12/2004. 13) Evolució de nombre d’alumnes per continents. Catalunya, cursos 20012002 a 20042005 Continent Nombre d’alumnes Creixement anual  200102 200203 200304  200102 200203 200304 200405(1) 200203 200304 200405 Unió Europea 3.043 5.063 23,4% 3.756 4.723 25,7% 7,2% Resta d’Europa 2.613 4.653 6.955 9.077 78,1% 49,5% 30,5% Magrib 12.767 15.354 20.718 24.238 21,1% 34,9% 17,0% Resta d’Àfrica41,2% 16,0%3.481 46,6% 2.345 3.312  1.600 Amèrica del Nord397 17,0% 337 393  288 16,6% 1,0% Amèrica Central 13.643 24.418 36.396 40.363 79,0% 49,1% 10,09% i del Sud Àsia i Oceania34,8%28,9% 43,1% 3.143 4.498 6.064  2.348 Total48,8% 42,6% 15.6%76.995 89.043 36.301 54.006 (1) Dades provisionals. No inclouen l’educació infantil de primer cicle ni l’educació especial, Fonts:La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades del Departament d’Educació.
5
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 200514) Evolució dels percentatges de contractes a la població estrangera. Catalunya, 200204 Sector Any 2002 Any 2003 Any 2004 Agricultura5,7% 5,3% 6,0% Indústria Alimentària 2,0% 2,0% 1,8% Tèxtil 2,3% 1,7% 1,3% Químiques 0,8% 0,7% 0,6% Metall2,5% 2,2% 2,5% Construcció 19,0% 18,7% 18,5% Comerç 8,7% 8,5% 8,8% Hostaleria13,3% 12,7% 15,3% ETT (i altres)31,3% 32,8% 28,1% Servei domèstic 0,6% 0,4% 0,3% Fonts:de Treball de la GeneralitatLa immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades del Departament de Catalunya. 15) Altes en el règim de la Seguretat Social per tipus de feina. Catalunya 2004  Població treballadora Població  estrangera NO Treballadora* Tipus de feina Població Treballadora COMUNITARIA  estrangera a Catalunya a Catalunya % Nombre  Nombre % % Enginyers, llicenciats, caps3,9 3.065 1,8 7,4 8.289 Enginyers Tècnics, ajudants0,6 6,21,5 1.087  3.324 Caps administratius0,8 4,21,9 1.415  4.100 Ajudants no titulats1,2 3,4 3.380 1,6 2.035 Oficials administratius3,5 11,9 3.166 6,1 6.088 Subalterns2,3 4,52,4 4.096  5.049 Auxil. Administratius8,7 12.865 18.730  7,4 13,7 Oficials 1a. 2a.18,1 33.026 18,9 20,3 38.953 Oficials 3a18,7 36.043 20,7 12,2. 40.078 Peons i assimilats36,8 74.276 79.048 15,9 42,6 Totals 214.634 174.443 (*) Aquests percentatges es refereixen ala població treballadora de tot l’Estat espanyol, ja que no temin els de Catalunya, però donem per suposat que no hi haurà diferencies significatives entre Espanya i Catalunya que alterin l’anàlisi que fem de les dades. Fonts:La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004, a partir de les dades de l’OPI, ( 14 de gener de 2005) 6
DOCUMENT 2 “Aproparse a la realitat de la immigració” Barcelona, 11 de Març de 200515) Dades població i afiliació Seguretat Social ( Informe Servei d’Estudis “La Caixa febrer 2006)
7