Revista 76
12 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
12 pages
Catalan

Description

Eleccions a Corts. Núm. 76 # febrer-març de 2004. Info rr mm aa tt ii uu full. Setena victòria consecutiva. Mas: “la força de CiU no es fondrà per una maleïda ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 0
Langue Catalan
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Ni PP, ni PSOECATALUNYAEleccions a Corts Eleccions al Parlament de CatalunyaSetena victòria consecutiva Conferència d’Artur Mas Mas: “la força de CiU no es fondrà per unamaleïda suma aritmèticadavant d’un resultat” lNúm. 76 febrer-març de 2004 full Informatiu s umari 4Eleccions a Corts 2004 Partits guanyadors per comarques Vall d’Aran Pallars Sobirà Alta Cerdanya Ribagorça Alt EmpordàAlt Urgell Ripollès Garrotxa Pla de l’Estany Pallars Berguedà Jussà 6Solsonès Baix Eleccions al Parlament de Osona Empordà Gironès Noguera Selva Catalunya 2003 Bages Segarra Vallès Urgell Oriental VallèsPlaSegrià d’Urgell Occidental MaresmeAnoia Conca deGarrigues Alt Barberà Baix BarcelonèsPenedès LlobregatAlt Baix Camp Penedès GarrafPriorat Baix TarragonèsCamp Te r r a Alta Ribera d’Ebre 10Conferència d’Artur Mas Baix Ebre "Sí a Catalunya" Montsià Número 76 febrer-març de 2004 Edita: Secretaria d´organització. Convergència Democràtica de Catalunya. Còrsega, 331 - 08037 Barcelona - Tel. 93 236 31 00 - Fax. 93 236 31 18 www.convergencia.org - e-mail: cdc@convergencia.org Direcció: Lluís M. Corominas. Coordinació Secretaria de Comunicació: Ricard Font. Coordinació: Roc Fernàndez. Redacció: Susagna Caseras. Col.laboradors: Joan Ramon Casals. Correcció: Lourdes Nonell. Fotografía: Miquel Gonzàlez. Disseny Gràfic: Gerard Mañosa. Impressió: Gràfiques Iberia. D.L.B.: 18.532-93 El Full Informatiu és una publicació de Convergència Democràtica de Catalunya. El Full respecta la llibertat d´expressió dels seus col.laboradors. L´opinió resta reflectida tan sols en la seva editorial. full Info rmaatiiu e ditorial El sentit comú de CiU enim davant un nou repte electoral, unes eleccions on els catalans haurem de triar si volem el model de la confrontació entre els partits espanyolistes, i que des de fa 60 dies s’ha establert a Catalunya com un nou camí de fer política; o volem el model bo de CiU, que a través de la convivència, l’estabilitat, el progrés i el diàleg ha donat a Catalunya durant vint-i-t tres anys un sentit de país, una raó de ser i el prestigi que ha de tenir la nostra màxima insti- tució d’autogovern- la Generalitat -, i el propi país. En aquestes eleccions enlloc de plantejar la campanya com un punt de trobada de propostes –com hau- ria de ser-, la majoria de partits polítics volen que tot plegat sigui un campionat d’escarafalls i paraules buides. I quan la gent crida, ningú no s’entén. I els que volem parlar amb tothom i tenim alguna cosa a dir, correm el risc de quedar diluïts sota el soroll. Ja estàvem acostumats a una dialèctica entres els partits estatals, PP i PSOE abocats sempre a una estèril i gra- tuïta controvèrsia, que només s’aturava per posar-se d’acord en els seus grans temes d’estat, que sempre signifiquen retalla- des per a Catalunya. La novetat és, ara, la translació d’aquest clima d’enfrontament polític a Catalunya. Ha arribat de la mà d’ERC, a partir del lliurament de la pre- sidència de la Generalitat als partits estatalistes, i, després , amb l’error d’en Carod, la constatació de la subordinació absoluta d’en Maragall a en Zapa- tero, de la Generalitat a Ferraz. Tot plegat conforma un ambient de crisi que mai havien viscut a casa nostra, mentre CiU estava al govern. S’ha espanyolitzat – potser fins i tot basquitzat – la política catalana. Alguns volen crear una artificial panoràmica en blanc i negre. Des dels partits estatalistes i des d’ERC volen que ens ins- tal·lem en un clima de confrontació permanent i de destrucció del model bo de país, que tant en ha costat de construir. Però, a Catalunya comença ha haver-hi una remor de fons que comparteix molta gent que va votar diferents partits en les passades eleccions: aquest govern és un desgavell i el país se’n ressentirà. I un comentari que surt espontàniament: Cal sentit comú. En aquesta campanya tots voldran pujar encara més el to, per tapar aquesta remor de fons. Però no saben que com més criden, més afavoreixen la remor. És per això que us encoratjo a continuar treballant pel nostre país des del sentit comú, cap a un futur on la gent de Catalunya continuï sentint l’or- gull de la nostra nació arreu del món. Ho hem de fer des de CiU, de forma constant i amb convicció. Amb una intensitat especial ara, a les properes elec- cions. Per això convé treballar fort al costat dels candidats al Congrés i al Senat amb l’objectiu d’assolir un resultat que contribueixi decididament a posar fi a la perillosa pendent on uns i altres han instal·lat el nostre país. Pere Macias i Arau 3 Secretari General adjunt de CiU c onferència Duran i Lleida Eleccions a Corts Ni PP, ni PSOE;Catalunya!!! i som forts, no es podrà fer un govern a Espan-“s ya que doni l’es- quena a Catalun- ya”, aquest era el mis- satge central de la conferència que, sota el títol “Catalunya a “ Si som forts, no es podrà fer un govern a Espanya que doni l’esquena a Catalunya.” Madrid”, va pronun- ciar Josep A. Duran i Lleida, candidat de CiU a les properes eleccions al Con- “CiU va molt més enllà d’unes elec- seguretat viària, més seguretat vial. grés, “l’únic futur grup català a cions, les que sigui”. 3- Més benestar, més família, més Madrid”. Segons Mas, CiU “és l’expressió societat. Era el dia 19 de gener i més de d’una realitat, d’una idea i d’un ideal 4- Més empresa, més creixement, 700 persones van deixar petita la sala de Catalunya”, per això “hem de ser més sostenibilitat, més ocupació i de de l’auditori Winterthur a Barcelona, més forts que mai”, també a Madrid, més qualitat. mostra de la “cohesió i nivell d’entesa per ser decisius en la defensa de la “lli- 5- Més Europa, més diàleg, més entre CDC i UDC”, a la qual va fer bertat de Catalunya” i no per “engrei- cooperació. referència Artur Mas en presentar el xar majories”. Duran i Lleida va denunciar el “mal- seu company de Federació, de qui va Duran no va exposar el seu pro- tractament” financer que pateix Cata- destacar “el coratge, el caràcter i les grama electoral, però sí va deixar cla- lunya i va defensar la solidaritat del seves conviccions”. res les “idees força” de la seva futura nostre país, tot recordant que “la soli- Mas va referir-se també a les acció política a Madrid, basades en: daritat té doble direcció”. Duran va afir- declaracions de socialistes i populars, 1- Més finançament, més Estatut, mar que “no es tracta de pagar menys:4 que demostren que “incomodem”, més inversió, més infraestructures. es tracta de deixar de rebre tan poc”, un però es va mostrar convençut que 2- Més seguretat ciutadana, més aspecte tan important “o més” que el de més Estatut, perquè “sense recursos no independència i llibertat que mai per “ El Catalanisme polí- hi ha capacitat de governar”. usar la força política en benefici del Pel candidat nacionalista, el nou país”. Això vol dir que “tenim les mans tic que representem té Estatut és “donar-nos una segona lliures”, que no hi ha “res que ens lli- oportunitat”, ara que hem avançat gui”, perquè no hi ha cap compromís ni més horitzó que mai.” prou i en prou terrenys, però només amb el PP ni amb el PSOE. El candidat l’actitud “tranquil·la, serena i dialogant nacionalista va reiterar que “en cap cas Per acabar, Duran va insistir que de CiU” ho pot fer possible, perquè hi haurà acords permanents si no