sants-montjuïc
2 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Catalan

Description

xaviertrias.cat. 8. Sants – Montjuïc, l'aposta per la qualitat de vida. La qualitat de vida, juntament amb la lluita contra la crisi i la re- generació democràtica, és ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 26
Langue Catalan

Exrait

xaviertrias.cat
8. Sants – Montjuïc, l’aposta per la qualitat de vida
La qualitat de vida, juntament amb la lluita contra la crisi i la re-
generació democràtica, és una de les tres prioritats on enfocarem
l’actuació municipal. Unes places i carrers nets, amb horaris de
recollida adients i amb contenidors que no molestin el pas; exigir
a les companyies el soterrament de línies elèctriques; creure que
una il·luminació més sostenible no és incompatible amb tenir uns
carrers ben il·luminats que ofereixin seguretat; acabar amb el dèfi-
cit d’aparcament; promoure una mobilitat accessible i eficaç; dis-
senyar un model correcte i segur dels carrils bicis; continuar amb
la tasca de supressió de barreres arquitectòniques, i sobretot una
aplicació estricta per fer complir l’ordenança de civisme, formaran
a partir d’ara la prioritat clara del nou Govern Municipal.
9. Sants – Montjuïc, uns barris amb més serveis i equipaments
Caldrà cercar espais per ubicar els nous equipaments que fa
temps que els veïns i veïnes esperen. Ara, hi ha al districte massa
solars buits i abandonats. El centre cultural de la Marina, la Resi-
dència i el Centre de Dia a Can Ferrero, el Poliesportiu del carrer
de l’Energia, un nou equipament per a gent gran a la França Xica,
una biblioteca més gran i un nou poliesportiu al Poble Sec, un nou
equipament infantil i un casal de joves a la Font de la Guatlla, entre
d’altres, són alguns dels equipaments amb què dotarem els barris
els propers anys.
10. Un govern més transparent i més proper
Al segle XXI hem de buscar altres formes participatives que no ge-
nerin frustració ciutadana. Menys òrgans participatius, però més
efectius. CiU aposta per una nova forma d’entendre la política i
la relació entre l’Ajuntament i els ciutadans. Simplificació admi-
nistrativa, menys burocràcia, una participació més real i efectiva,
ens portarà a ser més eficaços i eficients per gestionar la ciutat.
Una nova relació amb el teixit associatiu que donarà més agilitat i
capacitat d’actuació a les entitats, i alhora permetrà dotar-nos de
més transparència en la utilització dels recursos públics.
sants-montjuïc
públics, sota criteris de sostenibilitat, qualitat de vida per als veïns
i un ús ciutadà encarat a l’oci, l’esport i la cultura. Potenciarem el
transport públic com a mitjà per arribar a Montjuïc i desplaçar-s’hi
i recuperarem la jardineria pública tradicional de la ciutat. D’acord
amb la Fira estudiarem aquells espais que Fira de Barcelona ja no
necessiti per a destinar-los a nous usos que es puguin donar amb
la voluntat de dedicar-los a activitats lligades a la cultura i l’esport
d’acord amb el futur model de muntanya.
5. Sants – Montjuïc per la creativitat i la cultura. Un nou Paral·lel
La riquesa del nostre districte és única, variada, cosmopolita i al-
hora local. Cal potenciar aquesta riquesa cultural, fer-la extensiva
tant a dins com a fora i situar-la en els circuits internacionals. Te-
nim també un gran repte al davant: la reforma del Paral·lel com un
nou eix cívic, cultural, esportiu, comercial i lúdic esdevé un punt
estratègic clau de futur.
6. Sants – Montjuïc per uns barris més segurs
Cal assegurar la convivència i la seguretat als carrers i places de
la nostra ciutat. Sense seguretat no hi ha llibertat. El nostre model
serà la Guàrdia Urbana de Barri i els Mossos d’Esquadra, que ac-
tuaran de manera coordinada com una veritable policia de proxi-
mitat i de coneixement del territori. Serem referents cívics i socials
en el camp preventiu i la col·laboració amb els veïns.
7.- L’ensenyament i el coneixement, clau de futur
Arrosseguem una greu xacra social, un inassumible alt grau de
fracàs escolar. Això ens fa perdre oportunitats de futur, ser menys
competitius i ens afebleix com a societat. Hem de recuperar els
valors que des de sempre han sustentat la nostra societat. Te-
nim unes formidables escoles al districte a les quals caldrà donar
suport. Promourem el concert per a les escoles bressol. Esten-
drem les zones 30 i crearem nous camins escolars. Potenciarem
la seguretat als entorns escolars: prevenció d’accidents, robatoris
i consum de drogues.
1. Sants – Montjuïc, motor econòmic i social de Barcelona
El nostre districte té unes possibilitats i potencialitats imparables
i s’erigeix com un dels principals pols estratègics de la nostra
ciutat. Tenim potents infraestructures dins del nostre districte: el
Port, la Fira de Barcelona, l’Estació de Sants o el Consorci de la
Zona Franca, per esmentar-ne alguns. Som un punt neuràlgic que
ens connecta amb la Barcelona Metropolitana. Tenim importan-
tíssimes icones turístiques i un potent i fort teixit comercial. Som,
per tant, un districte vital per fer progressar econòmicament la
ciutat, perquè estem convençuts que sense progrés econòmic no
hi haurà progrés social.
2.
Sants – Montjuïc, motor de regeneració urbana
Sants – Montjuïc fa massa temps que acumula retards i aturades
en projectes urbanístics clau pel nostre districte. L’ampliació de
l’Estació de Sants i la reurbanització dels seus entorns, l’afectació
urbanística de la Satalia, la reforma del Turó de la Font de la Guat-
lla, la transformació dels barris de Can Clos, la Vinya i Plus Ultra, el
nou barri de la Marina, Can Batlló, l’obertura del carrer de la Dipu-
tació o l’actuació a Juan de Sada, entre d’altres, ara esdevenen,
més que mai, prioritàries.
3. Sants – Montjuïc, l’aposta pel comerç
El nostre districte compta amb uns dels eixos comercials amb
més dinamisme de Barcelona. També un potent i fort comerç de
proximitat a l’entorn d’aquests eixos, i tres importants mercats
municipals. Ara, però, calen instruments per fer-los més competi-
tius. Ens comprometem a aprovar un Pla d’Usos Comercial, que
garanteixi una oferta variada i equilibrada. El comerç tradicional
és vital per injectar vida urbana als carrers i places. El comerç fa
ciutat i és el nostre puntal de ciutat mediterrània.
4. La muntanya de Montjuïc, el pulmó verd de la ciutat
Montjuïc és la icona verda de la nostra ciutat. Vetllarem pels usos
dels diferents equipaments que hi ha ara a la muntanya i els espais