//img.uscri.be/pth/b323cad79e14f39d3bb8e358dc45a95ae92f6969
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Sarrià - Sant Gervasi

De
4 pages

Sumari. Edita: Convergència Democràtica de Catalunya de Sarrià - Sant Gervasi. Tel. 93 200 79 49. Maquetació: Dept. d'Informació. Correcció: Lourdes Nonell ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 29
Signaler un abus
Sarrià  Sant GervasiEditorial
SumariXavier Triases reuneix amb la Coordinadora d'Associacions del Districte A mb la voluntat d'esdevenir el "futur alcalde de tots" i conèixer directament Editorial les inquiteuds dels ciutadans, XavierTrias, president del grup municipal de CiU, ha visitat durant dos dies el districte de SarriáSant Gervasi. Entre les diverses activ Xavier Triases reuneix amb la Coordinadora d'Associacionsitats que ha dut a terme, destaca un sopar amb la recentment creada coordi del Districtenadora d'Associacions de Veïns de SarriáSant Gervasi i Les Planes. 2 Política Municipal Inquietud veïnal davant la insensi bilitat amb què l'Ajuntament tramita la declaració de Collserola en Parc Natural CiU estudia portar al Parlament la crisi generada pel tancament del Parc de Bombers de Vallvidrera 3 Actualitat Una trista casualitat o qüestió de resultats electorals? Els presidents de totes les agrupacions veïnals presents al sopar, El Rectoret, 4 Pedralbes, Mitre, Peu del Funicular, Laforja, Sant Gervasi, Entreplaces, lesTres Actualitat Torres, Mas Guimbau, Gran Sarrià i el Putxet,s'han queixat davantTrias de la nul∙la CiU aposta per un nouTibidabo comunicació que l'actual govern socialista manté amb ells i la manca de consens amb més zona forestal amb què aquest prèn les decisions, la discriminació històrica en inversions i infraestructures que pateix el Districte, la creixent sensació d'inseguretat que s'hi viu, la manca de neteja i degradació dels espais, així com la preocupació pel tan cament del Parc de Bombers de Vallvidrera una part de l'any.També s'han lamen tat que l'Ajuntament encara no els hagi informat sobre la possibilitat de convertir Collserola en un Parc Natural.
Edita: Convergència Democràtica de Catalunya de Sarrià  Sant Gervasi Tel. 93 200 79 49
Maquetació: Dept. d’Informació
Correcció: Lourdes Nonell
En resposta a totes aquestes queixes, XavierTrias s'ha compromès a:
Fer de "portaveu" de les seves reivindicacions davant el consistori
Intentar forçar l'actual govern tripartit perquè faciliti els mecanismes partici patius ciutadans i l'operativitat de les comissions
Recollir i fer un seguiment de les demandes dels veïns en els Plens municipals
Mantenir trobades detreball amb l'associació de veïns del Districte
Política Municipal
Sarrià  Sant Gervasi
Inquietud veïnal davant la insensibilitat amb què l'Ajuntament tramita la declaració de Collserola en Parc Natural
E ls representants de les Associacions de Veïns més properes al parc de Collserola: Vallvidera, Mas Sauró, Mas Guimbau, Rectoret, Font del Mont i Peu del Funicular, s'han reunit al Parlament amb el Regidor del Districte, Jaume Ciurana, iels diputats conver gents Josep Rull i Carles Puigdomènech per mostrar la seva inquietud sobre la situació en què quedaran els propietaris de parcel.les de Collserola si finalment aquesta zona és declarada Parc Natural. Els veïns han aprofitat la trobada per mostrar el seu malestar ja que les gestions s'estan fent al marge de les inquietuds dels principals afectats i ni l'Ajuntament ni la Generalitat governats pel tripartit encara no els ha consultat sobre aquests plans futurs.
Els veïns també han denunciat davant els diputats convergents que als barris de Collserolahi ha moltes infraestructures per acabar i per part de l'Ajuntament hi manquen serveis bàsics i han reclamat més inversió en matèria de protecció d'incendis mitjançant l'aplicació de mesures per mantenir netes les parcel∙les, les franges de protec ció i els plans d'autoprotecció.
La possibilitat de declarar Collserola en Parc Natural es remunta a l'any 2002, quan el Ple del Districte de SarriáSant Gervasi va aprovar la proposat per unanimitat.
Després de la trobada, ambdues parts s'han emplaçat a mantenir se en contacte i mutuament informades sobre el desenvolu pament dels esdeveniments.
CiU estudia portar al Parlament la crisi generada pel tancament del Parc de Bombers deVallvidrera
Davant el tancament del Parc de Bombers de Vallvidrera, l'associació de veïns del barri ha recollit un miler de signatures a favor de l'obertura d'aquestes instal∙lacions durant tot l'any ja que consideren que el fet que els edificis estiguin a tocar de la vegetació converteix la zona d'alt risc d’incendis. Amb aquest tancament, en cas d'incendi, l'equip de bombers més proper haurà de traslladarse des del Parc de la Vall d'Hebró.
Diversos incendis ocorreguts aquest any a Les Planes i Vallvidrera van deixar palès el retard amb què es comença a fer front a les flames i és per això que des del grup municipal deCiU s'està estudiant la possibil itat de portar la problemàtica al Parlament. Resulta inadmissible que un probablement futur Parc Natural quedi orfe d'assistència.
Sarrià  Sant Gervasi
Actualitat
Una trista casualitat o qüestió de resultats electorals?
A la meitat del període de l'actual legislatura, el Districte de SarriáSant Gervasi és el que una vegada més té un major índex d'incompliment del PAD (Pla d'Actuacions del Districte), de manera que només un 7,86% de totes les actuacions previstes s'han executat. El segueixen, en grau d'incompliment,els Districtes deLes Corts, Gràcia i l'Eixample. Es tracta d'un dubtós honor que ens incita a preguntarnos si això té alguna cosa a veure amb els resultats electorals de cada Districte o és una trista casualitat
El Ple del Districte aprova per unanimitat la proposta de CiU d'ampliar l'habitatge social
Tots els solars de titularitat pública no qualificats com a equipaments que hi ha a les vores de la Via Augusta es destinaran a la construcció d'habitatge social. Així va aprovarho per una nimitat el Consell del Districte de SarriàSant Gervasi en Ple celebrat el passat 2 de maig de 2005 segons una Proposta d'Acord presentada per Convergència i Unió.
Des del Grup Municipal de CiU al Districte esperem que aquest acord, subscrit també pels partits de Govern a l'Ajutament (PSCPSOE, ERC I ICV), no quedi en paper mullat ni suposi un nou incompliment, com va passar, per exemple, amb l'Acord de penjar al balcó de l'Ajuntament una pancarta reclamant el retorn dels papers de Salamanca).
Amb la voluntat de donar resposta a les persones amb menys recursos econòmics, CiU pretén ampliar progressivament el parc públic d'habiatge social del Districte.
Les obres de l'antiga escola Orlandai s'inicien sense que estigui aprovat el Pla d'Equipaments del Districte
Des del grup municipal de CDC del Districte de Sarriá SantGervasi volem mostrar el nostre total desacord en la manera que l'Administració ha presentat el projecte arquitectònic defin itiu per iniciar les obres de reforma de l'antiga escola Orlandai.
Juntament amb alguns veïns, ja ens hem oposat davant el tripartit municipal a que s' iniciïn les obres d'un edifici suposadamnent destinat a equipaments, que des de fa anys venim reclamant reiteradament nombroses entitats de Sarrià, sense que ni tan sols estigui aprovat el Pla d'Equipaments del Districte i, per tant, no quedi definit l'ús que es farà d'una instal∙lació construïda amb diner públic.
Actualitat
Sarrià  Sant Gervasi
CiU aposta per un nouTibidabo amb més zona forestal
Davant la inquietud veïnal generada per la possible modificació del Pla General Metropolità en el Cim delTibidabo, el Grup Municipal de CiU vol manifestar que hi va votar en contra per tres raons principias: Aquesta gestió ha estat aprovada inicialment sense la prèvia participació ciutadana. A més, en lloc d'incrementar la superfície des tinada a l'aparcament de vehicles que existeix actualment, tal com està previst al pla inicial, CiU consiera que el que realmentcal és incentivar el transport públic existent a la zona(integració tarifària delTramvia Blau, Funicular delTibidabo, autobusos que connecten aquest amb Vallvidrera, etc). Finalment, apostem per un nou pla que com porti guanyar més sòl forestal per a la ciutat respectant les instal.lacions destinades a parcd'atraccions.
Relleu de Consellers Municipals de CiU al districte
El passat mes de maig es va produir el relleu de dos dels Consellers Municipals de CiU al districte de SarriàSant Gervasi.El fins ara portaveu, Manel Prat,i Núria Betriu han estat substituits per Joan LópezPinto i M. Antònia Rigat. Carles Esquerra ha pas sat a exercir les funcions de portaveu.
Alhora que desitgem molta sort als nous consellers, volem agrair la gran tasca feta pel Manel i la Núria, que deixen aquesta responsabilitat per motius personals.
L'Ajuntament atorga una llicència d'obres i trenca el comprimís adquirit amb els veïns
El grup municipal de CiU del Districte ha denunciat l'incompliment per part de l'Ajuntament d'un acord segons el qual abans de concedir una llicència d'obres per a la construcció d'un hotel els representants municipals s'havien de reunir amb els veïns, tal com s'havia compromèsl’equip de Govern.
Concretament, aquest hotel està situat a l'Avda.Tibidabo 1, i l'edifici nou allotjarà 16 habitacions. L'edifici projectat no manté la separació mínima exigida respecteuna torre existent, i, donades les seves característiques volumètriques, cromàtiques i tipològiques trenca amb la uniformitat paisatgística i el caràcter singular de l'Avinguda Tibidabo
Vols fer del teu barri un millor espai per a viurehi? Digues la teva!
Vine a conèixernos. Cada darrer dimarts de mes, a partir de les 20:00 h., t'esperem a la seu del Districte de CDC de SarriàSant Gervasi (c/Herzegovina, 19  23 local 2) per participar en la Comissió de Política Municipal. Ajuda'ns a fer del nostre Districte un millor espai per viure i conviure.