STRATÉGIES DE COMMUNICATION. COMPRENDRE, REDIGER, ARGUMENTER – II
83 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

STRATÉGIES DE COMMUNICATION. COMPRENDRE, REDIGER, ARGUMENTER – II

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
83 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

STRATÉGIES DE COMMUNICATION. COMPRENDRE, REDIGER, ARGUMENTER – II

Informations

Publié par
Nombre de lectures 146
Langue Français

Extrait

STRATÉGIES DE COMMUNICATION. COMPRENDRE, REDIGER, ARGUMENTERII))
Lector univ. dr. Anne-Marie CODRESCU
Stratégies de communication. Comprendre, rediger, argumenter)–)II
Cours de Français pour les étudiants avancés
c o m u n i c a r e . r o Bucureşti
Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin editurii c o m u n i c a r e . r o
SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ Strada Povernei 6–8, Bucureşti Tel./fax: (01) 313 5895 E-mail: editura@comunicare.ro www.comunicare.ro www.editura.comunicare.ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CODRESCU, ANNE MARIE Stratégies de communication: comprendre, rediger, argumenter/ Anne Marie Codrescu. – Bucureşti: comunicare.ro, 2002 p. ; cm. Bibliogr. ISBN 973-8376-08-4
316.77
CUPRINS
PREFAŢĂ / 7 DOSSIER I. BILAN DU XX-eSICLE / 9 DOSSIER II. CULTURES JEUNES / 17 DOSSIER III. L’EUROPE ET SES VALEURS / 31 DOSSIER IV. LE DEVENIR FÉMININ. ÉVOLUTIONS ET PERMANENCES / 49 DOSSIER V. CAMPAGNE ÉLECTORALE / 59 RÉVISION / 71
PREFAŢĂ
PUBLIC Cursul este destinat studenţilor şi adulţilor cu nivel avansat de cunoştinţe de limba franceză, care doresc să-şi perfecţioneze, în cadru universitar, strategiile şi tehnicile de comunicare scrisă şi orală. OBIECTIVE 1. Dobândirea de deprinderi comunicaţionale şi culturale complexe, utile în viaţa socială şi profesională. De exemplu, cursantul va fi în masură să înţeleagă texte autentice; va deprinde modalităţile de argumentare, pentru a le aplica, la rândul său, în intervenţii orale sau scrise. 2. Perfecţionarea tehnicilor de redactare a unor tipuri variate de scrisori; rezumarea şi sintetizarea informaţiilor din documente autentice; explicarea, în scris sau verbal, a unui subiect de actualitate, justificarea diverselor opţiuni. 3. Aprofundarea structurilor lexicale şi sintactice complexe, vizând nuanţarea expresiei şi comunicarea în situaţii reale. PLAN GENERAL – 10 dosare tematice; – recapitulari;  – teste; – compendiu de gramatică. DESCRIEREA UNUI DOSAR  texte autentice cu conţinut tematic inspirat de actualitate.  de înţelegere şi analiză detaliată a conţinutului (Compréhension);activităţi  reutilizare a structurilor lexicale studiate (Vocabulaire);vocabular tematic şi exerciţii de  strategii de comunicare verbală şi scrisă (a redacta un rezumat, o sinteză, a interveni într-o dezbatere (Communiquer); sinteze gramaticale urmate de exerciţii (Grammaire);   traduceri; retroversiuni / Repere culturale ce completează cu noi informaţii dosarul tematic. DIN CUPRINS: Dossier I: Lieux de mémoire; Dossier II: Retour aux sources. L’individualisme; Dossier III: L’avenir de l’entreprise; Dossier IV: Valeurs culturelles et nouvelles technologies; Dossier V: L’humanité du XXIesiècle. Polémiques; Dossier VI: Bilan du XXesiècle; Dossier VII: Cultures jeunes; Dossier VIII: L’Europe et ses valeurs; Dossier IX: Le devenir féminin. Évolutions et permanences; Dossier X: Campagne électorale; Révision.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents