__4__
36 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
36 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

__4__

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 92
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

115ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ.Livre41.gifHomèreOdysséeédition bilingueΟἱ δ ἷξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,πρὸς δ᾽ἄρα δώματ᾽ ἔλων Μενελάου κυδαλίμοιο.Τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον πολλοῖσινἔτῃσινυἱέος ἠδὲ θυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ.Τὴν μὲν Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος υἱέι πέμπεν· 5ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶκατένευσεδωσέμεναι, τοῖσιν δὲ θεοὶ γάμον ἐξετέλειον.Τὴν ἄρ᾽ ὅ ᾽ ἔνθ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι πέμπεγνέεσθαιΜυρμιδόνων προτὶ ἄστυ περικλυτόν, οἷσινἄνασσεν.Υἱέι δὲ Σπάρτηθεν Ἀλέκτορος ἤγετο κούρην,10ὅς οἱ τηλύγετος γένετο κρατερὸςΜεγαπένθηςἐκ δούλης· Ἑλένῃ δὲ θεοὶ γόνον οὐκέτ᾽ἔφαινον,ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἐγείνατο παῖδ᾽ ἐρατεινήν,Ἑρμιόνην, ἣ εἶδος ἔχε χρυσέης Ἀφροδίτης.Ὣς οἱ μὲν δαίνυντο καθ᾽ ὑψερεφὲς μέγαδῶμα 15γείτονες ἠδὲ ἔται Μενελάου κυδαλίμοιο,ODYSSÉE : LIVRE IV1Livre42.gifTélémaque et Pisistrate arriventdans la vallée profonde où s'élèveLacédémone entourée decavernes, et ils se dirigent vers lepalais du glorieux Ménélas. Ilstrouvent ce héros offrant dans sademeure un festin à ses nombreuxcompagnons pour le mariage deson fils et celui de sa filleirréprochable. Il envoyait sa fille aufils d'Achille, le destructeur desphalanges ennemies[1]; car jadisdans les plaines de Troie il avaitpromis à ce guerrier de lui donnerHermione ; et les dieux permirentl'accomplissement de ce mariage.Ménélas, avec ses chars et sescoursiers, la fait conduire dans laville célèbre des Myrmidons oùrégnait le fils d'Achille. Atrideunissait aussi la fille du SpartiateAlector à son fils Mégapenthe, qu'ileut dans sa vieillesse d'une femmeesclave ; car les immortelsn'accordèrent plus aucun rejeton àson épouse Hélène après qu'elleeut donné le jour à son aimableHermione, l'image de Vénusresplendissant d'or.15(Ainsi, dans ces superbes etvastes demeures, les voisins et lesamis du glorieux Ménélass'abandonnaient à la joie desfestins ; parmi eux chantait un
festins ; parmi eux chantait unτερπόμενοι· μετ δέ σφιν μέλπετο θεοςchantre divin en s'accοιδςdesa lyre ; et, tandis qoum'ilp faagisnaaitnt φορμίζων, δοι δ κυβιστητρε κατ ατούς,ednetuexn ddraen sceeusr sa ctocuernntsa iemnétl oadui emuilxi,euμολπς ξάρχοντος, δίνευον κατ μέσσους.de l'assemblée.)2220Τ δ ατ ν προθύροισι δόμων ατώ τε καAlors le héros Télémaque et le filsππω, 20célèbre de Nestor arrêtent leurschevaux devant les portiques duΤηλέμαχός θ ρως κα Νέστορος γλαςpalais. L'excellent Étéonée, diligentυός,serviteur du glorieux Ménélas, sortde la demeure et les aperçoit.στῆσαν· ὁ δὲ προμολὼν ἴδετο κρείωνSoudain il accourt porter cetteτεωνεύς,nouvelle au pasteur des peuples ; ilτρηρς θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο,este l tuiie antd rdeesbsoeu tc eprsè rsa pdied seos np amraoîlteres, :βῆ δ᾽ ἴμεν ἀγγελέων διὰ δώματα ποιμένιλαῶν,ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόενταπροσηύδα·25 2626« Ξείνω δή τινε τώδε, διοτρεφς  Μενέλαε,« Ô Ménélas, héros chéri du fils deSaturne, deux étrangers meνδρε δύω, γενε δ Δις μεγάλοιο ικτον.paraissant appartenir à la race dupuissant Jupiter sont à votre porte.λλ επ,  σφωιν καταλύσομεν κέαςParlez : détellerons-nous leursππους,chevaux agiles ou enverrons-nous λλον πέμπωμεν κανέμεν, ς κε φιλήσ. »pceosu ré tqrua'inl gleesr sa cchceuze ilulen  aauvterce chef»amitié ? Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸςΜενέλαος· 30rLéep bolnodn d: Ménélas, indigné, lui3131« Ο μν νήπιος σθα, Βοηθοΐδη τεωνε,« Étéonée, fils de Boéthus, jusqu'àce jour tu n'avais pas encore étéτ πρίν· τρ μν νν γε πάϊς ς νήπιαprivé de sens ; mais maintenant tuβάζεις.aimes à parler sans raison commeun faible enfant. Ne sommes-nous μν δ νι ξεινήια πολλ φαγόντεpas, nous-mêmes, revenus en ceslieux qu'après avoir reçu maintesΖλελςων νθρώπων δερ κόμεθ, α κέ ποθιfois l'hospitalité chez des peuplesétrangers ? Puisse désormais. Jupiter nous préserver du malheur !πξοπποίυσς ω3 5περ παύσ ιζύοςλλ λύAinsi donc, dételle les chevaux denos hôtes, et conduis cesξείνων, ς δ ατος προτέρω γεétrangers ici pour qu'ils participentà notre festin.»θοινηθῆναι. »Il dit. Étéonée parcourt aussitôt leς φάθ,  δμεγάροιο διέσσυτο, κέκλετοpalais, appelle les autres serviteurs δλλουςdiligents et leur commande de le suivre. Ceux-ci s'empressent d'ôterτρηρος θεράποντας μα σπέσθαι οle joug aux coursiers baignés deατ.sueur; ils les amènent dans l'étableet les attachent au râtelier ; puis ilsΟ δ ππους μν λσαν π ζυγοleur apportent de l'épeautre[2] qu'ilsδρώοντας,mêlent avec de l'orge blanche ; ilsκα τος μν κατέδησαν φ ππείσι κάπσι,inclinent ensuite le char contre lamuraille éclatante de la façade[3],40et ils introduisent dans l'augustedemeure les étrangers qui sont à
πὰρ δ᾽ ἔβαλον ζειάς, ἀνὰ δὲ κρῖ λευκὸνἔμιξαν,ἅρματα δ᾽ ἔκλιναν πρὸς ἐνώπιαπαμφανόωντα,αὐτοὺς δ᾽ εἰσῆγον θεῖον δόμον. Οἱ δὲ ἰδόντεςθαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος·ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης 45δῶμα καθ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο.Αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ὁρώμενοιὀφθαλμοῖσιν,ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνθους βάντες ἐυξέστας λούσαντο.Τοὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσανἐλαίῳ,ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαίνας οὔλας βάλον ἠδὲχιτῶνας, 50ἔς ῥα θρόνους ἕζοντο παρ᾽ ἈτρεΐδηνΜενέλαον.Χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευεφέρουσακαλῇ χρυσείῃ ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσετράπεζαν.Σῖτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 55εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιθεῖσα, χαριζομένηπαρεόντων.Δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκενἀείραςπαντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσειακύπελλα.demeure les étrangers qui sont àl'instant frappés d'admiration à lavue du palais de ce roi chéri deJupiter : le palais élevé du glorieuxMénélas brillait ainsi que lesrayons du soleil ou la douce clartéde la lune. Lorsqu'ils ont charméleurs yeux en contemplant cettemagnificence, ils entrent dans desbassins merveilleusement polis ;des captives les baignent, lesoignent d'huile parfumée, leurdonnent de moelleuses tuniques,de somptueux vêtements ; et ilsvont s'asseoir sur des trônesauprès de Ménélas, fils d'Atrée.Une esclave s'avance avec unemagnifique aiguière d'or, versel'eau qu'elle contient dans une urned'argent pour baigner leurs mains ;puis elle place devant eux une tablebrillante. La vénérable intendantedu palais dépose sur cette table lepain et les mets nombreux, en lesoffrant avec abondance. ( Leserviteur chargé de couper lesparts apporte des viandes diversesdans des plats élevés, et ilprésente à tous les convives descoupes d'or. )Le blond Ménélas, présentant lamain droite à ses hôtes, leur parleen ces termes :Τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη ξανθὸςΜενέλαος·6060« Σίτου θ πτεσθον κα χαίρετον. Ατρ«  Prenez quelque nourriture etπειτα 60réjouissez-vous. Quand vous aurezterminé ce repas, nous vousδείπνου πασσαμένω ερησόμεθ, ο τινέςdemanderons qui vous êtes ; car laστονrace de vos ancêtres ne peut avoirpéri dans l'oubli. Sans doute vousνδρν· ο γρ σφν γε γένος πόλωλεêtes issus de rois portant leτοκήων,sceptre, et chéris de Jupiter.λλ νδρν γένος στ διοτρεφέωνCertes, des hommes inconnusσιωνn'ont pu engendrer des héros telsβαλήque vous. »σκηπτούχων, ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδετέκοιεν. »
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents