INFORME "MIRO INTERACTIU" & "CATALEG MIRO"
73 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

INFORME "MIRO INTERACTIU" & "CATALEG MIRO"

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
73 pages
Français

Description

INFORME "MIRO INTERACTIU" & "CATALEG MIRO"

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 68
Langue Français

Exrait

July 17, 1999
INFORME "MIRO INTERACTIU" & "CATALEG MIRO"
1
Josep Blat Toni Bibiloni Albert Clar Antonio F. Coca Guillem Colom Adelaida Delgado Tomeu Estrany Ignasi Furió Pere Mesquida Toni Nadal Bel Perelló Carlos Yániz
July 17, 1999 INDEX I. INTRODUCCIO I.1. MOTIVACIO DELS PROJECTES I.2. CONTINGUT I.3. RECURSOS HUMANS II. GUIO LITERARI III. GUIO TECNIC III.1. ARBRE DE NAVEGACIO III.2. DISSENY GRAFIC IV. DESENVOLUPAMENT DE LES APLICACIONS IV.1. DIGITALITZACIO/TRACTAMENT DELS MEDIA IV.1.1. IMATGES FIXES IV.1.1.1. Digitalització IV.1.1.2. Tractament IV.1.1.3. Compressió IV.1.1.4. Problemes trobats IV.1.2. AUDIO IV.1.2.1. Digitalització IV.1.2.2. Tractament IV.1.2.3. Problemes trobats IV.1.3. VIDEO IV.1.3.1. Digitalització IV.1.3.2. Tractament IV.1.3.3. Compressió IV.1.3.4. Problemes trobats
2
5 5 6 9 12 17 17 17 30 30 30 30 30 32 33 34 34 38 38 39 39 40 40 40
July 17, 1999
IV.1.4. TEXT IV.1.4.1. Edició IV.1.5. ANIMACIONS 3D IV.1.5.1. Modelat IV.1.5.2. Animació IV.1.5.3. Rendering IV.1.5.4. Problemes trobats IV.2. INTEGRACIO DELS MEDIA IV.2.1. IMATGES FIXES IV.2.1.1. Integració IV.2.1.2. Problemes trobats IV.2.2. AUDIO IV.2.2.1. Integració IV.2.2.2. Problemes trobats IV.2.3. VIDEO IV.2.3.1. Integració IV.2.3.2. Problemes trobats IV.2.4. TEXT IV.2.4.1. Integració IV.2.4.2. Problemes trobats IV.2.5. ANIMACIONS 3D IV.2.5.1. Integració IV.2.5.2. Problemes trobats
3
41 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47
July 17, 1999
IV.3. PROGRAMACIO DE LA INTERACTIVITAT
IV.3.1. TIPUS DE BOTONS
IV.3.2. SCRIPTS
V. ADAPTACIO DEL CATALEG DE MIRO A LA PLATAFORMA PC
VI. PREMASTERING & MASTERING DELS CD-ROMs VI.1. MIRO INTERACTIU VI.2. CATALOGUE MIRO VI.3. PROBLEMES TROBATS
VII. ANNEXES VII.1. CALENDARIS DE TREBALL VII.1.1. MIRO INTERACTIU VII.1.2. CATALOGUE MIRO
4
48
48
50
60
65 65 65 66
67 67 67 70
July 17, 1999
I. INTRODUCCIO
I.1. MOTIVACIO DELS PROJECTES
La inauguració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca coincideix amb el centenari del naixement del genial autor, i malgrat esser Balears bressol d'una gran part de la seva creativitat, a la Fundació i a Balears es troba únicament una m’nima part de l'obra de Miró. D'altra banda la Fundació es troba en una situació desventajosa davant l'any Miró respecte a la basada a Barcelona i a la Maeght, amb una tradició més grans, i als mitjans a disposició del Reina Sof’a per a la'organització d'actes commemoratius del centenari, sense mencionar el endarreriment amb el el qual ha nascut la Fundació.
Sembla convenient desenvolupar caracter’stiques diferencials qe aprofitin al mateix tempss les circumstàncies favorables de les nostres Illes (gran quantitat de turisme) i potenciin l'activitat i la imatge de la Fundació Pilar i Joan Miró des del seu naixement, tot i amilloratnt la imatge de qualitat deles Illes dins la l’nia de potenciar un turisme d'altre tipus al tradicional dels darrers anys.
Aix’ la nostra proposta ha consistit, d'una banda, en desenvolupar un sistema interactiu per instal.lar en punts d'informació a la nostra ciutat, i per l'altra, el desenvolupament d'un CD-ROM amb un catàleg de l'obra de J. MIRO pertanyent a la Funadació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Ambdues aplicacions es basen en mitjans informàtics i a l'abast del gran públic, que a partir de l'obra de Miró, i amb unes caracter’stiques que la facin atractiva per a diversos sectors del públic, i que el grup multimèdia del nostre Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB pot desenvolupar, donada la seva experiència i activitat reconeguda a nivell internacional en el tema. Cal remarcar que aquests sistemes interactius multimèdia tenen unes caracter’stiques important’ssimes des del punt de vista educacional: multimèdia és avui l'ambient vital dels infants i joves (TV, video-jocs,...) que cal introduir en el material educatiu per a poder ser competitius en aquest entorn; interactivitat - lligada tant a la participació de l'usuari/alumne con a la creativitat- és una de les paraules clau de la
5
July 17, 1999
formació. Aquests projectes poden servir per a començar a introduir aquestes tecnologies dins l'àmbit educacional/cultural de les nostres Illes. Per al catàleg, la nostra proposta ha consistit en desenvolupar un sistema interactiu sobre CD-ROM, per esser utilitzat sobre Macintosh o PC. La comercialització d'aquests CD-ROMs farà possible que el visitant pugui endur-se'n un catàleg de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca en un suport modern, actual i còmode d'utilitzar. Un suport, la qualitat del qual sobrepassa la dels tradicionals catàlegs sobre paper. Aquest Catàleg ofereix qualque cosa més que imatges fixes i texts. La possibilitat de visitar recons i espais de la Fundació tancats al circuit normal de visites, per raons de conservació i seguretat, pot esser possible gràcies a imatges de v’deo contingudes a aquest CD-ROM. La vida, els amics, la relación amb la República, i les Fundacions creades per Joan Miró també poden esser conegudes gràcies a aquest CD-ROM. El Catàleg ha estat realizat per l'equip multimèdia de la UIB i ha contat amb la col.laboració constant dela Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. La Comissió per al Centenari de l'Any Miró a Mallorca (coordinada per Gudi Moragues i depenent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear), i la Caixa de Balears (SA NOSTRA) ho han patrocinat.
Els objectius fonamentals d'ambdós projectes són doncs la difusió cultural de la imatge de Miró en el seu centenari, de l'any Miró a les Balears, de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i de la imatge cultural de les Illes.
I.2. CONTINGUT
MIRó INTERACTIU
C o n c e p t e
Projector
Carpetes
Subcarpetes
6
N ú m e r o
1
7
14
July 17, 1999
Arxiu de recursos Movies MacroMind Shared cast’s Movies QuickTime Duració movies QT
Imatges QT comprimides externes
Fragments d’audio Duració dels fragments d’audio Botons amb icones diferents Animacions 3D Animacions 2D Backgrounds Idiomes Fragments de texte T’tols bitmap
1 25 6 13 20, 33, 13, 23, 60, 22, 9, 11, 14, 8, 17, 14, 19. En total 263 segons (4,38 minuts) 31 fotos d’edificis 67 fotos d’obres 9 “miró home” 25 Aprox. 536 segons (9 minuts) 117 4 (amb 21 objectes) 1 19 3 94 * 3 = 282 71 * 3 = 213
CATÀLEG MIRó
7
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents