Associaties EEG-Cyprus - EEG-Malta - EEG-Turkije

-

Documents
176 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERZAMELING VAN TEKSTEN III ASSOCIATES EEG-CYPRUS EEG-MALTA EEG-TURKIJE 1 januari — 31 december 1986 RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERZAMELING VAN TEKSTEN III ASSOCIATIES EEG-CYPRUS EEG-MALTA EEG-TURKIJE 1 januari — 31 december 1986 Deze publikatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-824-0449-8 DAN 92-824-0450-1 DE ISBN 92-824-0451-X GRN 92-824-0452-8 EN ISBN 92-824-0453-6 FRN 92-824-0454-4 IT ISBN 92-824-0455-2 PTN 92-824-0457-9 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1987 ISBN 92-824-0456-0 Catalogusnummer: BY-48-87-913-NL-C © EGKS-EEG-EGA. Brussel -Luxemburg, 1987 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doel­einden Printed in Luxembourg INHOUD - 5 -EEG-CYPRUS 31z, INTERNE BEPALINGEN VAN DE EEG Verordening (EEG) nr. 881/86 van de Raad van 24 maart 1986 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tarief­contingent voor wortelen van post ex 07.01 G II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1986) 23 Verordening (EEG) nr. 1216/86 van de Raad van 22 april 1986 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tarief­contingent voor nieuwe aardappelen (primeurs) van post 07.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Nederlandse
Signaler un problème

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERZAMELING
VAN TEKSTEN
III
ASSOCIATES
EEG-CYPRUS
EEG-MALTA
EEG-TURKIJE
1 januari — 31 december 1986 RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERZAMELING
VAN TEKSTEN
III
ASSOCIATIES
EEG-CYPRUS
EEG-MALTA
EEG-TURKIJE
1 januari — 31 december 1986 Deze publikatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-824-0449-8
DAN 92-824-0450-1
DE ISBN 92-824-0451-X
GRN 92-824-0452-8
EN ISBN 92-824-0453-6
FRN 92-824-0454-4
IT ISBN 92-824-0455-2
PTN 92-824-0457-9
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1987
ISBN 92-824-0456-0
Catalogusnummer: BY-48-87-913-NL-C
© EGKS-EEG-EGA. Brussel -Luxemburg, 1987
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doel­
einden
Printed in Luxembourg INHOUD - 5 -
EEG-CYPRUS
31z,
INTERNE BEPALINGEN VAN DE EEG
Verordening (EEG) nr. 881/86 van de Raad van
24 maart 1986 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor wortelen van post ex 07.01 G II van
het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong
uit Cyprus (1986) 23
Verordening (EEG) nr. 1216/86 van de Raad van
22 april 1986 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor nieuwe aardappelen (primeurs) van
post 07.01 A II b) van het gemeenschappelijk douane­
tarief, van oorsprong uit Cyprus (1986) 25
Verordening (EEG) nr. 1217/86 van de Raad van
22 april 1986 betreffende de opening, de verdeling en
de wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor verse druiven voor tafelgebruik van
post ex 08.04 A I van het gemeenschappelijk douane­
tarief, van oorsprong uit Cyprus (1986)8
Verordening (EEG) nr. 2882/86 van de Raad van
15 september 1986 betreffende de opening, de verdeling
en de wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor aubergines van post 07.01 T II van
het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit
Cyprus (1986) 31
Beschikking 86/463/EEG van de Commissie van
3 september 1986 betreffende gezondheidsvraagstukken
en gezondheidscertificering voor de invoer van vers
vlees uit Cyprus "" - 6 -
Biz.
Verordening (EEG) nr. 3295/86 van de Commissie
van 29 oktober 1986 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van citroenen
van oorsprong uit Cyprus 36
Verordening (EEG) nr. 3381/86 van de Commissie van
4 november 1986 houdende intrekking van de compen­
serende heffing op de invoer van citroenen van
oorsprong uit Cyprus8
Verordening (EEG) nr. 3502/86 van de Commissie van
17 november 1986 houdende toepassing van het recht
van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer
van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus 39
Verordening (EEG) nr. 3577/86 van de Commissie van
24 november 1986 tot intrekking van Verordening (EEG)
nr. 3502/86 houdende toepassing van het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van
verse citroenen van oorsprong uit Cyprus 41
Verordening (EEG) nr. 3757/86 van de Commissie van
9 december 1986 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van clémentines
van oorsprong uit Cyprus 42
Verordening (EEG) nr. 3870/86 van de Commissie van
18 december 1986 houdende intrekking van de compen­
serende heffing op de invoer van clémentines van
oorsprong uit Cyprus4
Verordening (EEG) nr. 3919/86 van de Commissie van
22 december 1986 houdende toepassing van het recht
van het gemeenschappelijk douanetarief op de
invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Cyprus 45 - 7
Biz.
Verordening (EEG) nr. 3973/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de toepassing van de
protocollen inzake de financiële en technische
samenwerking tussen de Gemeenschap en Algerije,
Marokko, Tunesië, Egypte, Libanon, Jordanië, Syrië,
Malta en Cyprus 47
Verordening (EEG) nr. 4113/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de opening, de
verdeling en de wijze van beheer van een communau­
tair tariefcontingent voor niet scherp smakende
pepers van post 07.01 S van het gemeenschappelijk
douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1987) 51
Verordening (EEG) nr. 4119/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de opening, de
verdeling en de wijze van beheer van een communau­
tair tariefcontingent voor likeurwijn van
post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douane­
tarief, van oorsprong uit Cyprus (1987) 53
Verordening (EEG) nr. 4120/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de opening, de
verdeling en de wijze van beheer van een communau­
tair tariefcontingent voor wijn van verse druiven
van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk
douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1987) 57
Verordening (EEG) nr. 4121/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de opening en de
wijze van beheer van een communautair tarief­
contingent voor kroten van post ex 07.01 G IV
van het gemeenschappelijk douanetarief, van
oorsprong uit Cyprus (1987) 60
Verordening (EEG) nr. 4122/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de vaststelling van
maxima en de instelling van communautair toezicht
met betrekking tot de invoer van bepaalde textiel-
produkten, van oorsprong uit Cyprus (1987) 62 - 8 -
Biz.
Verordening (EEG) nr. 4125/86 van de Raad van
22 december 1986 betreffende de opening, de
verdeling en de wijze van beheer van een communau­
tair tariefcontingent voor rozijnen en krenten van
pöst 08.04 B I van het gemeenschappelijk douane­
tarief, van oorsprong uit Cyprus (1987) 64