AKP’liler insan haklarını neden gözetmiyorlar?
1 page
Turkish

AKP’liler insan haklarını neden gözetmiyorlar?

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

AKP’liler insan haklarını neden gözetmiyorlar?

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 31 mai 2014
Nombre de lectures 42
Langue Turkish
AKP’liler insanhaklarınıneden gözetmiyorlar?
Fâtır: 43 :Sûresi, ÂyetÇünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyorve kötü tuzaklarkuruyorlardı.Halbukikişikazdığıkuyuya kendidüşer.Onlar öncekilerin kanunundan (onlara uygulanandan)başkasınıbekliyorlar?Allah’ınkanununda asla birdeğişmebulamazsın,Allah’ınkanununda kesinlikle bir sapma dabulamazsın. ALLAH (C.C.)rızasıiçindüşünemeyenler,masum vesilahsızinsanlarakarşışiddeteve tahrikedayalıkirli bir siyaset izleyerekşeytanları; iç vedışdüşmanlarımemnun etme peşindeler! Sergiledikleriyleonlarınsevgi ve ihlâs dillerinden bahsetmek imkânsız! AKP’lilerinvicdanlarındainsanlarıya dacanlılarıyaşatmavekardeşlikduygularıyok, bu yüzden iktidar olma uğrunaterör diliyleALLAH'ınverdiğicanlarıhedef alarak onlarıöldürmekten söz ediyorlar…