UDA LEKU Sept.2004

UDA LEKU Sept.2004

Documents
4 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

UDA LEKU. Association Uda leku elkartea • Malégarie karrika - 7, Jouandin etorbidea • 64100 Baiona/Bayonne. AURKIBIDEA : sommaire sar hitza/éditorial p.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 62
Langue Français
Signaler un problème
sar hitza/éditorial
egonaldiei behako bat/ clin d’œil sur les séjours
baliabide materialak hobe des moyens matériels renfo
Baionako Herriko Etxeare Mairie de Bayonne : la p M. Christian MilletBarbé
eskupeko xehetasunak/ informations pratiques
Uda leku elkartearen berripapera/ Bulletin dinformation de lassociation Uda Leku Septembre2004 iraila2.zenbakia
UD
r itza bizi udari emanen diot behakoa, talde biz uaren sorrera, joko, esku lan, ikastaldi, kul jarduera, nigarño eta irri zaparraden udari UDA LEKUrekin partikatutako une berezi auei. Aipu dudan uda hori agortu zaigu. ra 2. zenbaki hau, orohar, egonaldien leih uzue. Parada ezin hobea, tipi/handien gust UDA LEKU definitzen duten jardueretan zen ahal dugun alorrari tarte bat eskaintzek ta, Ligi, Duzunaritze, Sara, Senpere, Ziburu , Bidarrai, Aragoi ... haur talde ezberdinek i gokien gozatzeko parada ukan dute, segur dia, itsasoa, bertsularitza, surfa, eskalada, ka lerra, hondartza, igerilekua, zaldia, gau gunen artean maiz eta berriz gogoan hartu goxoak, geroan ere bezperan pasa balira tuko direnak. guzien plantan jartzea, partaide ezberdine zerari esker bideratu ahal izan da, prefosta, irudimen eskasik ez duten animatzaileei e re ideia eskasik ez baitzen, soberakina dato utziz. Uda, orohar, biziki ongi bururatu da, re eta beso hautsi bat tarteko. Gertatzen e da eta gertatu beharrak oraino gertatzeko nentzat, asurantzak badira. Eta besoa haut rra, bere lagunen berriz ikustera etorri da ; deus makurrik beraz. Eta ospatu ere egin
ean mamitu eta zehaztu behar dugun bila gu oraingoa, Bilguneetako idekitzea astea opor tipietan prestatuz, nahiz 2005. urtea rreikustekoa den.
. urtearen aurreikuspena ondokoekin uztartuz.
éditorial L’été en euskara, l’été de l’apprentissage à la vie en collec-tivité, des activités d’éveil, des jeux, des travaux manuels, des stages, des activités sportives et culturelles, de quelques pleurs et des rigolades... bref le grand bain pour les enfants avec UDA LEKU... cet été là vient de s’écouler.
Ce numéro sera plus particulièrement consacré aux
séjours, aux “egonaldi”. Une occasion de mettre en lumiè-re l’activité mère qui aura ravi les petits comme les jeunes. Menditte, Licq, Bussunarits, Sare, St Pée sur Nivelle, Ciboure, Ossés, Bidarray, Aragon ... les différents grou-pes d’enfants auront profité de cadres agréables en toute sécurité. Montagne, mer, bertsularisme, surf, esca-lade, pointing, descente de rivière, plage, piscine, che-val, veillées animées, ... de bons souvenirs à se remémo-rer entre copains, même plus tard ... oui, oui ... même plus tard. Toutes ces activités ont été mises en place, grâce à l’enga-gement des divers partenaires bien entendu, mais aussi grâce à la motivation des animateurs qui ont redoublé d’i-
magination cette année encore. L’été s’est globalement
très bien passé, mis à part quelques lunettes et un bras
cassés. Mais bon, rien de ce qui ne s’est déjà produit et qui
se produira encore sur Terre. Pour les lunettes, il y a les
assurances. Et pour l’enfant qui s’est cassé l’avant bras,
rien de méchant puisqu’il a tenu à rejoindre ses copains le
dernier jour. Et ils ont fêté ça.
C’est le moment des bilans qu’il nous faut étoffer et rédi-ger au plus vite, tout en préparant l’ouverture des mer-credis et des petites vacances en CLSH, pour prévisualiser l’activité de 2005.
Prévisualiser 2005 mais également les années à venir.
Benoît Etcheverry Lehendakaria/Président
EGONALDIEI b ehakobat
Jatorria Eguneroko hiztegian,egonaldiedoudalekuberd erabiltzen dira. Elkartearen izena hortik dator.
Oinarrian, 1979. urtetik harat, Seaskako buraso eta e kasle zonbaiten eskutik, egonaldi zonbaitzuen antola ta bideratu zen. UDA LEKU elkartea 1983. urtean sortu zen, Seaskaz berex ibilmoldeari dagokionez, jarduera sare gero eta garrantzitsuagoari buru eginez. Urtez urte, aktibitate alor hori hedatuz eta familien asmoei egokituz joan da, batez ere Bilguneen sorrerarekin.
Geroztik, UDA LEKUk 3 irakaskuntza sareetarik jali haurrak errezebitzen ditu, hau da : Seaska, elebidun publikoa, elebidun pribatua.
Duela 3 urte, EUSKAL HAZIAK eta UDA LEKUren arte ko partaidetza Hitzarmen batek finkatzen du, irakas kuntza elebidun pribatuan ibiltzen diren haur elebidu nen euskararen eguneroko erabilera eskolatik kanpo ere bultzatzeko. 50 haurrek parte hartu dute egonalditan aurten.
Elebidun publikotik jali gero eta haur gehiago ere hurbiltzen da batez ere Baiona eta Hendaiako Bilguneetara.
Urtez urte, UDA LEKUk plantan jarri jarduerak gero eta ugariagoak dira, baina egonaldien alorra nagusitzat jotzen segitzen dugu. 2004. urtean, 350 bat haurrek dute egonaldi ezberdinetan parte hartu.
Beharrak aldatzen doaz
Aisialdirako beharrak aldatuz joan dira azken urte hauetan, Haurren zainketa zerbitzuen beharra aldatzerat joan da baita, Familiek zerbitzu sare ainitza edo eskaintza zabala gogoko dute, Egonaldien epealdia murrizterat joan da, Burasoen parte hartze ekonomikoa xumea edo muga tua gelditzen da, Hizkuntzaren inguruan indartu egonaldi berezien plan ta
posible izan delakoan, diru laguntza berriei esker. Ezagupen publikoak, fami lien parte hartze zuzena apaltzea ondorioztatu du. Egitarauek, gogo edo xede ezberdinak kondutan hartu dituzte, batez ere gazteenak.
Egonaldien lan bolumena bikoiztu da 2002. urtetik hunat, 18 egonaldirekin 2004. urtean, nun 15 udan.
CLIN D’ŒIL r surlesséjou s
Origine On appelle en eu un séjour un ego di, mais aussi un udaleku.
A lorigine, dès 1979,àlinitiati ve de parents et denseignants de Seaska, une puis plusieurs colonies avaientétéorgani sées pour les enfan scolarisés dans les Ikastola. Cest en 1 que lassociation U avaitétécréée, distincte de Seaska, afin de faciliter la mise en place dactivités toujours plus importantes, avec notamment la mise en place de Centre de Loisirs. Depuis, UDA LEKU accueille les enfants scolarisés dans les 3 filiaires denseignement
easka, bilingue public, bilingue privé.
is maintenant 3 ans, une Convention gements réciproques lie EUSKAL HAZIAKà U, afin dinviter les enfants scolarisés filiaire bilingue privéeàpromouvoir la e de leuskara durant la période extrasco . Près de 50 enfants auront participéaux jours cette année.
e plus en plus denfants du bilingue blic participentégalement aux activités H de Bayonne comme Hendaye.
s en années, lactivitédUDA LEKU sest ée mais lactivitéséjours reste lactivité mère. En 2004, ce sont près de 350 enfants qui auront profitédes différents séours.
Des besoins qui évoluent Les besoins en matière dac changé, Les besoins en matière de g denfantsévoluent, Les familles aspirentàdes activités de plus en plus dive sifiées, La durée des séjours tendà diminuer, Les possibilités financières parents restent limitées, Une demande de mise en pla se dessine.
solidation 02 auraétéune année charnière : augmentation importante de ce sec teur dactivitéaétérendu possible grâceàde nouveaux financements ayant accompagnéla baisse de la participation familles.
La diversitédu programme se veut
Lactivitéa doublé e depuis 2002 pour un total de 18 2004, dont 15 l’été.
Parte hartzea s Fréquentation 45 H/E j/e 168 H/E j/e 80 H/E j/e 293 H/E -j/e
Parte hartzea s Fréquentation 76 H/E j/e 66 H/E j/e 126 H/E j/e 180 H/E j/e 150 H/E j/e 108 H/E j/e 90 H/E j/e 120 H/E j/e 144 H/E j/e 132 H/E j/e 126 H/E j/e 54 H/E j/e 96 H/E j/e 72 H/E j/e 60 H/E j/e ts1.600 H/E -j/e
E) E)
BALIABIDE MATERIALAK h obetzendoaz
Haurren segurtasuna eta bizipoza, egonkortu baliabide mate rialetan ere oinarritzen da. Pedagogi mailan eramaiten den lanak ez du funts gehiago baizik. Baliabide materialen egonkortzeak berak taldeen egunerokoa eraldatzen du (haur eta begirale talde ezberdinen egunerokoa), eta arrazoinekin, burasoen gogobetetzea ere lortuz.
Arlo batzu oraindik hobetzekoak dira, buru egiten segitzen dugu.
Ekipamendurako laguntzak adostuak izan dira 2003. eta 2004. urteetan :
ordenagailu baten jabetza, 9 tokiko 2 ibilgailuen jabetza.
Zintzotasun osoz ditugu beraien poza adierazi di s o e ni z e n e a n , L E K U r e nb e h a r eskaera ezberdin axola nabarmendu p e r t s o n a abal eskertu
rlan Elkartea.
k bestalde, bere zerbitzuak jarraikiaraz Bilgunearen kondu.
artaide ezberdinei esker, honako auek gauzatu ahal izan dira : Baionako Bilguneko barneak freskatu, Algéco egituren instalatzea (Baionako unean), ri egokiaren jabetza, oen jabetza, abetza,
bizienak deneri. DES MOYENS MATÉRIELS r enforcés écuritéet l’épanouissement des enfants passentégalement par des ens matériels renforcés. Le travail au niveau pédagogique est dautant s facilité. Cest une amélioration des conditions matérielles qui influe le quotidien des groupes (enfants etéquipes dencadrement), et qui isfait dautant plus, avec raison, les parents.
rtains aspects restent encoreàaméliorer, nous continuons dy remédier titàpetit.
es aidesàl’équipement ontétéaccordées en 2003 et 2004 par :
la Caisse dAllocations Familiales de Bayonne, le Contrat de ville de lagglomération Bayonnaise, Udalbiltza / Udalbide Elkarlan Elkartea.
La ville de Bayonne a par ailleurs fait intervenir ses services au profit du CLSH.
râce aux divers partenaires, il nous aétépossible de : rafraîchir lintérieur du CLSH de Bayonne, installer des structures de type Algéco (CLSH de Bayonne), acquérir du mobilier adapté, acquérir des jeux en bois, acquérir du matériel de camping, acquérir 1 ordinateur, acquérir 2 véhicules de transport de 9 places.
Cest très sincèrement que nous avons tenuàremercier ouverte ment, au nom des animateurs, des enfants et des parents qui nous ont manifestéleur enthousiasme, toutes les personnes ayant porté une attention particulière aux besoins et demandes dUDA LEKU.
Milesker deneri.
maquette et impressi XimaSchneider / Baion
UDALBILTZA®
é
a