Bedre stillet i Europa
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Bedre stillet i Europa

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA-AB540A-C ISSN 102225X956741_DA 29-05-2006 11:11 Pagina

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Nederlandse

Exrait

956741_DA 29052006 11:11 Pagina28
Europa i bevægelse
Bedre stillet i Europa Hvordan du mærker fordelene af det indre marked i EU
Den Europæiske Union
956741_DA 29052006 11:11 Pagina25
Du kan finde denne brochure og andre publikationer med korte og præcise oplysninger om EU på internettet:europa.eu.int/comm/publications/
Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Publikationer B-1049 Bruxelles
Manuskript afsluttet i november 2005
Forsideillustration: Reporters/Eureka Slide
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2006
ISBN 92-79-00342-9
© De Europæiske Fællesskaber, 2006 Eftertryk tilladt
Printed in Belgium
TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
956741_DA 29052006 11:11 Pagina26
Den Europæiske Union
EU-lande Kandidatlande
956741_DA 29052006 11:11 Pagina27
DA
Som borger i EU har du fået helt nye muligheder for at rejse, bo og arbejde i et andet EU-land. Du kan gå efter de bedste og billigste varer og tjenesteydelser overalt på kontinentet. Dine rettigheder som borger og som forbruger er beskyttet af EU-regler i hele Eu-ropa på samme måde som i hjemlandet. Alt dette skyldes det indre marked, hvor personer, varer, tjene-steydelser og penge kan bevæge sig frit. EU’s indre marked omfatter 460 millioner borgere i 25 lande, mere end USA’s og Ruslands befolkninger tilsammen. Det indre marked blev skabt i 1993, men det er et igangværende projekt, som hele tiden udvides, forbedres og opdateres. Denne brochure beskriver nogle af de fordele, som EU’s borgere nyder godt af — hvordan du er bedre stillet i Europa.