Beter af in Europa
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Beter af in Europa

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA-AB-05-940-NL-C ISSN 1022-8268956748_Broch_NL_25-28 27-04-2006 11:57 Pagina 28Europa in bewegingBeter af in EuropaWat de interne markt u te bieden heeftEuropese

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Nederlandse

Exrait

956748_Broch_NL_2528 27042006 11:57 Pagina28
Europa in beweging
Beter af in Europa Wat de interne markt u te bieden heeft
Europese Unie
956748_Broch_NLP_24_25 29052006 09:59 Pagina25
Deze brochure en andere korte, duidelijke uitleg over de EU is ook on line beschikbaar op europa.eu.int/comm/publications/
Europese Commissie Directoraat-generaal Communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in november 2005
Illustratie voorkant: Reporters/Eureka Slide
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2006
ISBN 92-79-00348-8
© Europese Gemeenschappen, 2006 Reproductie is toegestaan.
Printed in Belgium
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
956748_Broch_NL_2528 27042006 11:57 Pagina26
De Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten
956748_Broch_NL_2528 27042006 11:57 Pagina27
NL
Burgers van de Europese Unie beschikken over onge-kende mogelijkheden om te reizen, te wonen en te werken in het EU-land van hun keuze. Zij kunnen over de grens op zoek gaan naar de goedkoopste goede-ren en diensten. Hun rechten als burger en consu-ment worden beschermd door EU-wetgeving, die niet alleen in hun eigen land, maar overal in de EU van toepassing is. Dat alles hebben zij te danken aan de interne markt, waarin mensen, goederen, diensten en kapitaal zich vrij kunnen bewegen. Deze markt telt 460 miljoen burgers in 25 landen, meer dan alle inwoners van de Verenigde Staten en Rus-land tezamen. Sinds de oprichting ervan in 1993 is de interne markt nog volop in ontwikkeling en wordt deze voortdurend uitgebreid, verbeterd en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. In deze brochure worden een aantal van de vele voordelen ervan voor de EU-burger beschreven. De interne markt betekent een beter leven voor iedereen.