Deltagelse i Kontrakter der Finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond
52 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Deltagelse i Kontrakter der Finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
52 pages
Norwegian

Description

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Deltagelse i kontrakter der finansieres af Den europæiske Udviklingsfond SERIE UDVIKLING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Deltagelse i kontrakter der finansieres af Den europæiske Udviklingsfond SAMLING RAPPORTER Serie Udvikling nr. 3 Bruxelles Denne publikation foreligger ligeledes på DE ISBN 92-825-2300-4 ENN 92-825-2301-2 FR ISBN 92-825-2302-0 ITN 92-825-2303-9 NL ISBN 92-825-2304-7 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1981 ISBN 92-825-2299-7 Katalognummer: CB-NX-81-003-DA-C © EKSF-EOF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1981 Printed in Belgium Tekster i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING : DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND - Hovedtrækkene i den bistand, der ydes inden for rammerne af EUF 5 - Projekter, der finansieres af EUF 7 - Kontrakter, som finansieres af EUF 8 - Forvaltningen af EUF 9 FÆLLES REGLER FOR DE FORSKELLIGE KONTRAKTTYPER (kontrakter efter udbud)11 - Hvem kan deltage?

Informations

Publié par
Nombre de lectures 32
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents