Aanwinsten PHL  Alle Departementen PDF
100 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Aanwinsten PHL Alle Departementen PDF

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
100 pages
Nederlandse

Description

 • dissertation
 • cours - matière : communication
Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema's : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair Onderwijs Informatica Kinderboeken (illustratief ontwerpen) Logistiek Onderzoek Psychologie Recht Reclame – Marketing – Management
 • op school
 • psychologie encyclopedisch woordenboek
 • als leren
 • een onderzoek
 • naar de effecten van
 • intermediate - upper-intermediate
 • voor het
 • van der

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 68
Langue Nederlandse

Exrait

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007
Thema’s : Algemeen
Architectuur
Beeldende Kunst
Biotechniek
Communicatie / Talen
Economie
Filosofie
Game Design
Geschiedenis
Gezondheidszorg
Handboeken Secundair Onderwijs
Informatica
Kinderboeken (illustratief ontwerpen)
Logistiek
Onderzoek
Psychologie
Recht
Reclame – Marketing – Management
ALGEMEEN
Cultuurtoeristische Van Dale : cultuurtoeristische woordenboekgids voor de
cultuurreiziger / den Boon, Ton
Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2007
ISBN: 9789066489622
Grondbeginselen der sociologie / H. De Jager; A. Mok; Sipkema
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2004
ISBN: 9001600077
Persoonlijke kwaliteit : inzicht, oefening en ontwikkeling van competenties / Y.H.
Gramsbergen-Hoogland; M.G. Leezenberg
Groningen : Wolters-Noordhoff.
ISBN: 9001346863
Statistiek. Een inleiding voor het hoger onderwijs
Pearson Education Benelux, 2003
ISBN: 9043005010
Talkie walkie : jongerencultuur / Ladda vzw.
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033464355
Teamwork / A. Bell; D. Smith
Amsterdam : Pearson Education Benelux, 2005
ISBN: 9789043009690
The world is flat : the globalized world in the twenty-first century / Friedman, Thomas L.
London : Penguin Books, 2006
ISBN: 0374292795 GESCHIEDENIS
Asterix en de Belgen / Goscinny, R.
Paris : Hachette, 1999
ISBN: 9782012100824
De koude revolutie : confrontaties en bespiegelingen / Houellebecq, Michel
Amsterdam : Arbeiderspers, 2004
ISBN: 9029522577
De Oude Belgen: gescheidenis, leefgewoontes, mythe en werkelijkheid van de Keltische
stammen/ Janssens, Ugo
The House of Books, 2007
ISBN: 9789044308662
De Romeinse marine / van Daele, Bernard
Leuven : Davidsfonds, 2006
ISBN: 9789058264015
Krijgers voor God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen 1120 - 1312/ Nuyttens,
Michel
Leuven : Davidsfonds/Infodok, 2007
ISBN: 9789081129718
Macht of mythe? Achter de schermen van het Chinese groeimirakel / Geeraerts, Gustaaf;
Holslag, J.
Brussel : VUBPress, 2006
ISBN: 9789054874003
Middeleeuwen / De Boer, D.E.H.; Van Herwaarden, J. ; Scheurkogel, J.
Groningen : Nijhoff, 1995
ISBN: 9789068904857
Timesaver : British history highlights (pre-intermediate - upper-intermediate) / Bowler,
Bill; Thompson, Lesley
London : Mary Glasgow, 2005
ISBN: 9781904720294 COMMUNICATIE - TALEN
BIN -normen : efficiente communicatie / VVKSO; Willems, Guy.
Brussel : Licap, 2005
ISBN: D/2005/0279/073
Comme Convenu. Cours de communication Française / Werbrouck, Isabelle
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033453946
Communicatie in de klas / Fiddelaers-Jaspers, Riet; Ruigrok, Jan
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
ISBN: 9789030192138
Communiceren is geen kunst. Competentiegerichte trainingen voor het hbo / Diekstra,
Jack
Amsterdam : Boom, 2006
ISBN: 9085060885
Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen : de patiënt centraal /ten Have, E
Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg, 2006
ISBN: 9789035228757
Digit : tekstverwerking : functioneel teksten bewerken : leerwerkboek / Boderé, Chris
Kapellen : Pelckmans, 2007
ISBN: 9789028945357
Efficiënt en volgens de normen rapporteren met behulp van de computer : sjablonen
voor rapporten, verslagen, eindwerken en brieven en nuttige wenken en tips /Tanghe, R.
Brussel : Licap, 2005
ISBN: D/2005/0279/041
Essays and dissertations. One step ahead / C. Mounsey
Oxford University Press, 2002
ISBN: 9780198605058
Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro [ mit Audio - CD] / Eismann,
Volker
Berlin : Cornelsen , 2006
ISBN: 9789054517221
Geen valse start : succesvol solliciteren / G. Christens; L. Sterkendries
Antwerpen : De Boeck, 2007
ISBN: 9789045521695
Gevraagd junior secretaress (m/v) / Van Malderen, Sandra; Van Cauwenberg, Chris.
Antwerpen : De Boeck, 2005
ISBN: 9789045505053 Gespreksvoering : basisvaardigheden en gespreksmodellen / H. Van der Molen; F.
Kluijtmans
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2005
ISBN: 9001596355
Handboek spraakkunst / De Schryver, Johan, e.a.
Mechelen : Wolters Plantyn, 2007
ISBN: 9789030187530
Rapporteren / Heerink, Marcel
Amsterdam : Pearson Education Benelux, 2007
ISBN: 9043011606
Rapporteren : voorschriften en nuttige wenken / VVKSO; Willems, Guy; Palmans, Jaak
Brussel : Licap, 2005
ISBN: D/2005/0279/068
Redigeren van teksten, Secretaresse Assistent Wijzer
Kluwer, 2007
ISBN: 9789013044508
Spreken in het openbaar / Wiertzema, Klaas; Jansen, Patricia
Pearson Education Benelux, 2004
ISBN: 904300894X
Taalcommunicatie met ouderen. Ook in probleemsituaties
Leuven: Garant, 2002
ISBN: 9044111752
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden / Stephen P. Robbins; P. Hunsaker
Pearson Education Benelux, 2003
ISBN: 9789043006965
Wetenschap communiceren. Tips voor het schrijven over en het presenteren van
wetenschappelijk onderzoek / M. Crauwels; L. West
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033465987
Zo geschreven 1 : Nederlands voor anderstaligen : grammaticale struikelblokken +
oefeningen / Mertens, Els
Kapellen : Pelckmans, 2007
ISBN: 9789028944398
What's what?[ A pictorial dictionary English] / Steevens, J.P.; [et al.].
Brugge : die Keure, 2007
ISBN: 9789086611331
Woordenboek voor correct taalgebruik / Theissen, S.; Debrabandere, P.
Mechelen : Wolters Plantyn, 2004
ISBN: 9030183187 Woordenboek voor correct taalgebruik: oefenboek / Theissen, S.; Debrabandere, P.
Mechelen : Wolters Plantyn, 2004
ISBN: 9789030183280
Wat is dat?[beeldwoordenboek Nederlands] / Steevens, J.P.
Brugge : die Keure, 2006
ISBN: 9789086611140
ONDERWIJS
Agressie op school aanpakken : reactiestrategieën voor de praktijk / Leonard, Hilde
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
ISBN: 9789030189411
Als leren pijn doet...Opvoeden van kinderen met een leerstoornis / W. Hellinckx; P.
Ghesquière
Leuven : Acco Uitgeverij, 2005
ISBN: 903346067X
Anders evalueren : assessment in de onderwijspraktijk / F. Dochy; W. Schelfhout,; S.
Janssens
Leuven : LannooCampus, 2005
ISBN: 9789020953480
Begeleid zelfstandig leren in het talenonderwijs ( Cahiers voor didactiek 19 )[+CD-
ROM] / Sercu, Lies; Pil, Leen; Vyncke, Christine; Vyncke, Christine
Academisch Vormingsinstituut voor Leraren. KULeuven, 2007 (Cahiers voor didactiek)
ISBN: 9789030175322
Begeleid zelfstandig leren via activerende werk- en toetsvormen: handleidng voor
leerkrachten en onderwijsdeskundigen / Struyven, Katrien; Janssens, Steven
Antwerpen : De Boeck, 2007
ISBN: 9789045520247
Breintrein zet je leren op het goede spoor / Deneve, Marcella; Peeters, Ludwig
Averbode : Altiora, 2007
ISBN: 9789031725052
Clio gaat vreemd : een leerlijn voor de ontwikkeling van 'historisch onderzoekend
handelen' in het secundair onderwijs, met vakoverschrijdende aanzetten / Goegebeur,
Werner; Van Looy, Linda
Brussel : VUBPress, 2006
ISBN: 9789054872245
Concentreer en leer : beter leren en concentreren voor leerlingen van 11 tot 14 jaar /
Stücke, Uta
Zuidhorn : Schoolsupport, 2003
ISBN: 9789076233772 Didactiek van het bewegingsonderwijs / D. Behets
Leuven : Acco, 2006
ISBN: 9789033461521
Door de bomen het bos : informatievaardigheden in het onderwijs / Van Veen
Open Universiteit Nederland, 2005
ISBN: 9035800001
Een leraar van klasse : een goede docent worden en blijven / Lagerwerf, Bram; Korthagen,
Fred
Soest : Nelissen, 2006
ISBN: 9789024417421
Eerste hulp bij didactische ongelukken : voor professionals in onderwijsorganisaties /
van Kralingen, René
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2006
ISBN: 9789031347520
Effectiviteit van tso-scholen en bso-scholen in Vlaanderen : een onderzoek naar de
effecten van schoolkenmerken op de prestaties en het welbevinden op school van tso- en
bso-leerlingen / De Maeyer, Sven; Rymenans, Rita; Daems, Frans; [et al.].
Leuven : Acco, 2003
ISBN: 9033454882
Effectieve instructie en doelmatig klassemanagement : een
schoolverbeteringsprogramma voor enkelvoudige en combinatieklassen / Veenman; Lem;
Roelofs; Nijssen
Swets & Zeitlinger, 2003
ISBN: 9789026513725
E-learning en onderwijsvernieuwing / Droste, Joke; Rikhof - van Eijck, Marlies
's-Hertogenbosch : CINOP, 2002
ISBN: 9054630612
Ethiek in beweging : bewegen en ethiek in onderwijs, sport en gezondheidssector / H.
Bax; A. Van den Heuvel
Van Gorcum, 2005
ISBN: 9789023240648
Help! : hoe kan ik mijn kind helpen ... studeren? : voor ouders van kinderen die leren ...
studeren / Maes, P.
Brugge : die Keure, 2004
ISBN: 9062002773
Het gaat steeds beter! : activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk / Bijkerk,
Lia; van der Heide, Wilma
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2006
ISBN: 9031347337 Het O.K.-gevoel : willen studeren? kan je (ook) leren! een boek voor ouders / Maes, P.
Brugge : die Keure, 2004
ISBN: 9789062007653
In de ban van wiskunde : het cultuurverschijnsel mathematica in beschaving, kunst,
natuur en leven /Verhulst, Rik
Antwerpen : Garant, 2006
ISBN: 9789044119893
Integrated e-learning : implications for pedagogy, technology and organization
New York : RoutledgeFalmer, 2004
ISBN: 0415335035
Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld: tussen rondhangen en bendevorming /
Beke, B.M.W.A.; [e.a.].
Amsterdam : SWP, 2006
ISBN: 9789066653825
Jongeren met leer- of gedragsproblemen : naar een school met zorg / Ghesquière, Pol
Leuven : Acco, 2006
ISBN: 9789033459382
Jongerencultuur / Baselmans, Kris
Antwerpen : De Boeck, 2006
ISBN: 9789045518671
Kiezen is een kunst : zo help je scholieren op weg / Beekers, Paul
CPS onderwijsontwikkeling en advies, 2006
ISBN: 9065085564
Le fil bleu professeur / Assez, Sabrine
Mechelen : Wolters Plantyn, 2006
ISBN: 9789030189930
Meerwaarde van e-learning in de praktijk: student, docent en manager aan het woord /
van Geloven, Michiel; Smulders, Petra
Wolters-Noordhoff, 2006
ISBN: 9789001200497
Vaardigheden voor studie en loopbaan / Cameron, Scheila
Amsterdam : Pearson Education , 2007
ISBN: 9789043012980 PSYCHOLOGIE
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie / P. Van der Ploeg
Antwerpen : Garant, 2007
ISBN: 9789044118483
Psychologie / M. Brysbaert
Gent : Academia Press, 2006
ISBN: 9789038209036
Praktisch psychologisch onderzoek / Ekkel, Laurens
Amsterdam : Boom, 2006
ISBN: 9789047300007
Sociale psychologie / Sharon S. Brehm,e.a..
Academic Press, 2005
ISBN: 9038209274
FILOSOFIE
Blickzähmung und Augentäschung. Zu Jacques Lacans Bildtheorie / C. Blümle; A. Von
der Heiden
Zürich : Diaphanes, 2005
ISBN: 9783935300803
Filosofie is voor iedereen : inleiding op 2500 jaar denken / L. Abicht
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033426209
Filosoferen met jongeren / Poppelmonde , Willy; Van Rossem, Kristof; De Swaef, Goedele;
Fransoo, Paul
Antwerpen : Kluwer, 2001
ISBN: 9055838454
Handboek wijsbegeerte/ A. Braeckman; B. Raymaekers; G. Van Riel
Leuven: LanooCampus, 2006
ISBN: 9789020967432
Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen / R.
Anthone; F. Mortier
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033462917
The logic of sexuation. From Aristotle to Lacan / E. Ragland
State University of New York Press, 2004
ISBN: 9780791460788 ONDERZOEK
Authoring a PhD thesis: how to plan, draft, write and finish a doctoral thesis,
dissertation / P. Dunleavy
Palgrave: MacMillan, 2003
ISBN: 9781403905840
Analyseren in kwalitatief onderzoek : denken en doen.
Amsterdam : Boom, 2005
ISBN: 9789085060789
De probleemstelling voor een onderzoek: handleiding voor het maken van de
probleemstelling voor een wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek, voor een
scriptie, nota, of artikel / P.J.M. Verschuren.
Het Spectrum, 2007
ISBN: 9789027462879
Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden / Mortelmans, Dimitri
Leuven : Acco, 2007
ISBN: 9789033464799
How to write a thesis / R. Murray
Open University Press, 2007
ISBN: 9780335219681
Making your case: a practical guide to essay writing / R. Stott; A. Snaith; R. Rylance
Pearson Education: Longman, 2001
ISBN: 9780582382442
Onderzoeksmethoden / Boeije, Hennie; Hox, Joop; 't Hart, Harm
Amsterdam : Boom, 2005
ISBN: 9789085060840
Presenteren van onderzoek / Hertz, Brigitte
Amsterdam : Boom, 2005
ISBN: 9789085061403
Promoveren. Een wegwijzer voor de beginnend wetenschapper / H. Lelieveldt
Amsterdam : Aksant, 2007
ISBN: 9789052602295
Toegepast communicatieonderzoek / Van der Kaap, Greet
Amsterdam : Boom, 2006
ISBN: 9789085062172
Voor het onderzoek : het formuleren van de probleemstelling / van Keken, Hans
Amsterdam : Boom, 2006
ISBN: 9789085062189