“Πώς να Συντάξετε το Πρώτο σας Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)”
14 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

“Πώς να Συντάξετε το Πρώτο σας Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)”

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
14 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

“Πώς να Συντάξετε το Πρώτο σας Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)”

Informations

Publié par
Nombre de lectures 50
Langue Français

Extrait

“Πώς να Συντάξετε το Πρώτο σας Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)”
Richard-Nicolas Lacroix IT Consultant, International Researcher
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents