EU - medspiller på verdensscenen
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

EU - medspiller på verdensscenen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA9448A-C ISSN 102225X11 16954325_DA 14-02-2005 12:35 Pagina

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Nederlandse

Exrait

954325_DA 14022005 12:35 Pagina28
Europaibevægelse
EU—Medspiller påverdensscenen DenEuropæiskeUnionsforbindelserudadtil
DenEuropæiskeUnion
954325_DA 21022005 09:13 Pagina25
Dukanfindedennebrochureogandrepublikationermedkorteogpræciseoplysninger omEUpåinternettet:europa.eu.int/comm/publications/
Europa-Kommissionen GeneraldirektoratetforPresseogKommunikation Publikationer B-1049Bruxelles
Manuskriptafsluttetijuli2004
Forsideillustration:M&S
Bibliografiskedatafindesbagestidennepublikation
Luxembourg:KontoretforDeEuropæiskeFællesskabersOfficiellePublikationer,2005
ISBN92-894-7411-4
©DeEuropæiskeFællesskaber,2005 Eftertryktilladt
PrintedinBelgium
TBRELEGTKIEKK-OLÅPKTRYPAPIR
954325_DA 14022005 12:35 Pagina26
DenEuropæiskeUnion
EU-medlemsstater
Kandidatlande
954325_DA 14022005 12:35 Pagina27
DA
Aleneikraftafsinøkonomiske,handelsmæssigeog finansiellebetydningerEUenførendeaktøriverden. EUharetnetværkafaftalermeddeflestelandeog regionerpåkloden.EUerikkeblotdenstørste handelspartnermedverdensnæstvigtigstevaluta— euroen—menbrugerogså500mio.EURom månedentilbistandsprojekterpådefemkontinenter.
EUerifærdmedatskabeenfællesudenrigs-ogsikkerhedspolitik,så medlemsstaternekanoptrædesamletpåverdensscenenmedforenet styrkeforstabilitet,samarbejdeoggensidigforståelse.SamtidigerEU vedatudvikleenforsvarskapacitetogharpåtagetsigsineførste fredsbevarendeopgaver.EUerogsåinvolveretibekæmpelsenaf terrorisme.
Vedatbidragetilopbygningafsikkerhedogstabilitetoverheleverden hjælperEUogsåmedatgøretilværelsenmeresikkerforbefolkningen indenfordetsegnegrænser.
EUgørensærligindsatsforatfremmedemenneskeligeaspekteraf internationaleforbindelser,såsomsolidaritet,menneskerettighederog demokrati.
ISBN 9289474114 ,!7IJ2I9ehebbf! >