Eurocounsel

-

Documents
160 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

t^eurocounsel Verzameling case-study's Innovatieve praktijkvoorbeelden van arbeidsmarktbegeleiding * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Instituttet liar til opgave at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre livs- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling. Med dette for øje består instituttets opgaver i på baggrund af praktisk erfaring at udvikle og uddybe overvejelser om forbedring af livsmiljøet og arbejdsvilkårene på mellemlangt og langt sigt og at udfinde de faktorer, der kan udvirke ændringer (Rådets forordning [EØF] nr. 1365/75 af 26. Maj 1975, artikel 2). *** Det Europæiske Institut til • ΓΊΖΓΙ • Forbedring af Leve- og • Ι Ι^ι I • Arbejdsvilkårene Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Irland. Telefon: +353 1 282 6888 Telex: 30726 EURF El Telefax: +353 1 282 6456 \Λ eurocounsel Verzameling case-study's Innovatieve praktijkvoorbeelden van arbeidsmarktbegeleiding EF/93/33/NL NORMA HURLEY MA MSc MITD Redactrice Norma Hurley is sinds 1986 werkzaam als begeleider en opleider op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling, met als specialisatie de arbeidsmarkt en werkgelegenheids- en scholingsvraagstukken.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 26
Langue Nederlandse
Signaler un problème

t^eurocounsel
Verzameling case-study's
Innovatieve praktijkvoorbeelden
van arbeidsmarktbegeleiding
* Europese Stichting
tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden Instituttet liar til opgave at bidrage til
planlægning og tilvejebringelse af
bedre livs- og arbejdsvilkår gennem
foranstaltninger til udvikling og
udbredelse af viden, der skal fremme
denne udvikling. Med dette for øje
består instituttets opgaver i på
baggrund af praktisk erfaring at
udvikle og uddybe overvejelser om
forbedring af livsmiljøet og
arbejdsvilkårene på mellemlangt og
langt sigt og at udfinde de faktorer,
der kan udvirke ændringer
(Rådets forordning [EØF] nr. 1365/75
af 26. Maj 1975, artikel 2).
*** Det Europæiske Institut til
• ΓΊΖΓΙ •
Forbedring af Leve- og • Ι Ι^ι I •
Arbejdsvilkårene
Loughlinstown House, Shankill,
Co. Dublin, Irland.
Telefon: +353 1 282 6888
Telex: 30726 EURF El
Telefax: +353 1 282 6456 \Λ eurocounsel
Verzameling
case-study's
Innovatieve praktijkvoorbeelden
van arbeidsmarktbegeleiding
EF/93/33/NL NORMA HURLEY MA MSc MITD
Redactrice
Norma Hurley is sinds 1986 werkzaam als begeleider en
opleider op het gebied van economische en maatschappelijke
ontwikkeling, met als specialisatie de arbeidsmarkt en
werkgelegenheids- en scholingsvraagstukken.
Norma heeft in het gehele Verenigde Koninkrijk voor
nationale en plaatselijke organisaties onderzoek uitgevoerd
naar de effecten en gevolgen van werkloosheid voor bepaalde
achtergestelde groepen. Zij heeft ook samengewerkt met
vakbonden en vrijwilligersorganisaties in Italië en Duitsland
die zich bezighouden met het bestrijden van werkloosheid.
Het onderzoeks- en adviesbureau Blake Stevenson Ltd is
gespecialiseerd in maatschappelijke en economische
ontwikkeling met bijzondere aandacht voor
werkgelegenheids- en werkloosheidsvraagstukken. eurocounsel
Verzameling
case-study's
Innovatieve praktijkvoorbeelden
van arbeidsmarktbegeleiding
Redigeerd door
Norma Hurley
Blake Stevenson Ltd
Edinburgh
^* .*+ Europese Stichting
* LjJ J * tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland
Telefoon: +353 1 282 6888 Fax: +353 1 282 6456
Telex: 30726 EURF EI Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen, 1994
ISBN 92-826-6909-2
© De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden, 1994
Verzoeken om vertaal- en reproduktierechten te richten aan de directeur
van de Stichting, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland.
Printed in Irefond INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Inleidende opmerkingen bij de
case-study's
Case-study's Eurocounsel 16
Oostenrijk 19
Denemarken 41
Duitsland 61
Ierland 79
Italië 99
Spanje 119
Verenigd Koninkrijk 135 EUROCOUNSEL VERZAMELING CASE-STUDY'S
Voorwoord
Deze verzameling case-study's werd samengesteld in het
kader van fase II van het Eurocounsel-programma van de
Stichting. Het doel van dit actie-onderzoeksprogramma is de
kwaliteit en doeltreffendheid van informatie, advies, hulp en
begeleiding gericht op de preventie van en het vinden van
oplossingen voor langdurige werkloosheid te verbeteren. Het
programma werd in mei 1991 door de Stichting opgezet en de
werkzaamheden werden voornamelijk gebaseerd op de
praktijkervaringen uit een geselecteerd aantal plaatselijke
arbeidsmarktprojecten in zes Lid-Staten van de EU en
Oostenrijk.
Twee van de doelstellingen van fase II van Eurocounsel
waren de beschrijving van innovatieve praktijkvoorbeelden op
het gebied van arbeidsmarktbegeleiding en het
vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en
ervaringen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit
en doeltreffendheid van arbeidsmarktbegeleiding tussen alle
Europese landen. Deze selectie van eenentwintig case­
study's, die alle volgens dezelfde structuur zijn opgesteld, is
daarom bedoeld als hulpmiddel ter bevordering van de
bekendheid van en de belangstelling voor de vele
begeleidingsactiviteiten die in Europa plaatsvinden. Ze zijn
eveneens bedoeld om de belangrijkste deelnemers in het
begeleidingsproces - dienstverleners, mensen uit de praktijk,
gebruikers en sociale partners - op nieuwe ideeën te brengen
en met elkaar in contact te brengen en hen stof voor
discussies te bieden. VOORWOORD
De hier gepresenteerde case-study's zijn slechts voorbeelden
van de activiteiten die momenteel in zeven Europese landen
plaatsvinden op het gebied van voorlichting en begeleiding.
Wij hopen dat ze de aandacht zullen vestigen op een aantal
punten van het Eurocounsel-programma, zoals de noodzaak
om dienstverlening aan te laten sluiten op de situatie van de
cliënt en de plaatselijke arbeidsmarkt; de verscheidenheid van
dienstverlening en de obstakels voor gebruikers om toegang
te krijgen tot de hulp die voor hen het best is; de noodzaak
om de resultaten van begeleiding te meten en te beoordelen
en de sleutelrol die begeleiders spelen bij het helpen van
mensen hun eigen weg op de arbeidsmarkt te vinden; het
belang van klantgericht werken en het betrekken van cliënten
bij het opzetten en aanbieden van diensten en de beperkte
middelen voor het opzetten van kwalitatief goede en
doelmatige dienstverlening.
De resultaten van fase I en II van het Eurocounsel-
programma zijn vastgelegd in twee samenvattende rapporten
die door de Stichting zijn uitgebracht en verkrijgbaar zijn bij
het Bureau voor officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen en haar distributiepunten.
Wendy O'Conghaile
Projectleider