Euronorm

Euronorm

-

Documents
16 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

December 1986 D.C.: 669.14.018.821: 669-41: 669-418: 621.18: 621.642.02: 658.8.027: 669.1 EURONORM Corrosievaste staalsoorten 88-86 Technische leveringsvoorwaarden voor Deel 3 plaat en band voor stoomketels en drukvaten INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED 8.3 Chemische samenstelling 8.4 Bestandheid tegen corrosie VAN TOEPASSING ZIJNDE Mechanische eigenschappen 2 8.5 Oppervlaktegesteldheid EURONORMEN 8.6 Fysischen 8.7 DEFINITIES 3.1 Corrosievaste staalsoorten KEURING 3.2 Produktformen 9.1 Overeengekomen keuringen en 3.3 Warmtebehandelingsbegrippen keuringsdocumenten 9.2 Keuringsomvang bij de keuring bij MATEN EN TOELAATBARE AFWIJKINGEN aflevering (specifieke beproevingen) OP AFMETINGEN 9.3 Monsterneming en de behandeling van proefstaven BEREKENING VAN DE MASSA EN 9.4 Uitvoering van de proeven TOELAATBARE AFWIJKINGEN OP DE 9.5 Herhalingsproeven MASSA 10 MERKEN AANDUIDING 6.1 Aanduiding van staalsoorten 11 KLACHTEN 6.2 Gegevens voor de bestelling INDELING IN SOORTEN Bijlage A — Normen voor de afmetingen Bijlage Β — Richtlijnen voor de verdere verwerking EISEN (met inbegrip van de 8.1 Bereidingswijze 8.2 Leveringstoestand warmtebehandeling) 1 TOEPASSINGSGEBIED 1.

Informations

Publié par
Ajouté le 10 mars 2012
Nombre de lectures 105
Langue Nederlandse
Signaler un abus