//img.uscri.be/pth/a55df1d23debed6b6bbc75b674c5a2815cdc3e1f
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Euronorm

De
16 pages
December 1986 D.C.: 669.14.018.821: 669-41: 669-418: 621.18: 621.642.02: 658.8.027: 669.1 EURONORM Corrosievaste staalsoorten 88-86 Technische leveringsvoorwaarden voor Deel 3 plaat en band voor stoomketels en drukvaten INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED 8.3 Chemische samenstelling 8.4 Bestandheid tegen corrosie VAN TOEPASSING ZIJNDE Mechanische eigenschappen 2 8.5 Oppervlaktegesteldheid EURONORMEN 8.6 Fysischen 8.7 DEFINITIES 3.1 Corrosievaste staalsoorten KEURING 3.2 Produktformen 9.1 Overeengekomen keuringen en 3.3 Warmtebehandelingsbegrippen keuringsdocumenten 9.2 Keuringsomvang bij de keuring bij MATEN EN TOELAATBARE AFWIJKINGEN aflevering (specifieke beproevingen) OP AFMETINGEN 9.3 Monsterneming en de behandeling van proefstaven BEREKENING VAN DE MASSA EN 9.4 Uitvoering van de proeven TOELAATBARE AFWIJKINGEN OP DE 9.5 Herhalingsproeven MASSA 10 MERKEN AANDUIDING 6.1 Aanduiding van staalsoorten 11 KLACHTEN 6.2 Gegevens voor de bestelling INDELING IN SOORTEN Bijlage A — Normen voor de afmetingen Bijlage Β — Richtlijnen voor de verdere verwerking EISEN (met inbegrip van de 8.1 Bereidingswijze 8.2 Leveringstoestand warmtebehandeling) 1 TOEPASSINGSGEBIED 1.
Voir plus Voir moins