Euronorm 140-81 November 1981
8 pages
Nederlandse

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
8 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

D.C. : 669.14­418.22 November 1981 Niet-bekleed koudgewalst band in walsbreedten EURONORM van minder dan 600 mm 140-81 Maten en toleranties op afmetingen, vorm en massa INHOUD 4.5 Rechtheid van de zijkanten 1 TOEPASSINGSGEBIED 4.6 Diameter en massa van de rollen 2 DEFINITIES 4.7 Lengte (van plaatstroken) 3 AANDUIDING 4.8 Vlakheid (van ) 4 KWALITEITSEISEN KEURING 4.1 Leveringsvormen 5.1 Dikte 4.2 Dikte en toleranties op de dikte 5.2 Rechtheid 4.3 Breedte en tolerantie op de breedte 5.3 Vlakheid 4.4 Vorm van de kanten 1 TOEPASSINGSGEBIED 1.1 EURONORM 106 — Warm­ en koudgewalfte elektro­plaat en ­band met niet georiënteer­Deze EURONORM geldt voor koudgewalst band zonder de korrels bestemd voor magneti­bekleding in walsbreedten beneden 600 mm alsmede voor sche circuits —, daaruit op lengte geknipte plaatstroken en in dikten van EURONORM 107 ■ Elektroplaat met georiënteerde kor­0,10 tot 6 mm uit alle ongelegeerde en gelegeerde staalsoor­rels, bestemd voor magnetische cir­ten met uitzondering van de corrosievaste en hittevaste cuits —, staalsoorten en de in paragraaf 1.2 genoemde produkten. EURONORM 126 — Ten dele thermisch behandeld elek­De walsbreedte moet tenminste gelijk zijn aan 10 maal de troband bestemd voor magnetische dikte van het produkt. circuits —, EURONORM 131 Koudgewalst, niet­beklede, platte De toepassing van deze EURONORM op produkten met produkten van zacht ongelegeerd andere afmetingen moet speciaal worden overeengekomen.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 41
Langue Nederlandse

Extrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents