Euroopan sosiaalirahasto

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Euroopan sosiaalirahasto r>." investoi '**»fr>r ^ ihmisiin '"''Sí-m Työllisyys & sosiaaliasiat Euroopan komissio Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa. Jos olette kiinnostunut tilaamaan Euroopan komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosaston sähköisen tiedotuslehden "ESmail", lähettäkää tilauspyyntönne sähköpostilla osoitteeseen 5mail@dg5.cec.be.Tiedotuslehti ilmestyy säännöllisesti saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Teksti on laadittu syyskuussa 1999. Tämä julkaisu on saatavilla Euroopan unionin yhdellätoista virallisella kielellä työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastosta (osoite sivulla 10). Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int) Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 ISBN 92-828-8534-8 © Euroopan yhteisöt, 2000 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE r Mikä Euroopan sosiaalirahasto on? v_ Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan ESR torjuu työttömyyttä unionin rahoitusväline, josta myönnetään tukea ihmisiin kohdistuviin investointeihin. Rahoitusta Euroopan unionilla on uuden vuosituhannen on myönnetty vuodesta 1957 yhteisrahoitus-kynnyksellä uusia haasteita.Yksi tärkeimmistä periaatteella.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 0
Langue Finnish
Signaler un problème