Europeiska socialfonden

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Il Europeiska socialfonden 3a \ investerar ™ . . Λ i '•stCV 1 människor "^- ^"^"J» Sysselsättning St socialpolitik Europeiska kommissionen Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis åsikt eller ställningstagande av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik Om Ni vill få det elektroniska nyhetsbrevet "ESmail" från Europeiska kommissionens gene­raldirektorat för sysselsättning socialpolitik ber vi Er skicka e-post till empl-esmail@cec.eu.int. Nyhetsbrevet utkommer regelbundet på tyska, engelska och franska. Manuskriptet färdigställdes i september 1999. Denna publikation finns på de elva officiella EU-språken och kan rekvireras från Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik (se adress på sidan 10). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europaeu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer; 2000 ISBN 92-828-8535-6 © Europeiska gemenskaperna 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÄ ICKE KLORBLEKT PAPPER r Vad är Europeiska socialfonden? ^ Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s ekono­ • Stödet från ESF skräddarsys för att motsva­miska verktyg för att investera i människor. ra de specifika krav som ställs i områden Sedan 1957 använder ESF principen om samfi­ med särskilda problem.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 18
Langue Swedish
Signaler un problème