//img.uscri.be/pth/ddc84e02cabe32b902901ea5512f739f9766a947
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Forklarende Bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers Toldtarif

De
33 pages
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORKLARENDE BEMÆRKNINGER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TOLDTARIF (den danske udgave) Rettelsesbilag Nr. 25 (1. april 1987) Udskift følgende sider : Kapitel 3: 3/4 l 22: 1/2 Kapitel 60: 5/6 Kapitel 64: 1/2, 3/4 l 84: 11/12 Kapitel 85: 9/10,11/12,13/14,15/16,17/18,19 l 92: 1/2. En lodret linje i margenen markerer den ændrede tekst. Kun de sider, der er rettet med dette rettelsesbilag, har reference til dette rettelsesbilag. En side kan have reference til forskellige rettelsesbilag på for- og bagside. RETTELSER Dato Nr. 19/20/21 1. juli 1983 22 1. januar 1984 23 1. juli 1984 24 1. oktober 1986 25 1. april 1987 Afsnit I Kapitel 3/3 03.01 A IV 7. Flodniøje eller lampret (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri). (fortsal) 8. Hvidfisk, der hører til grupperne »Leuciscus-arter«, »Rutilus-arter« og »Idus-arter«, skalle, ende, rinte, døbel, kutling, strømskalle osv. Som nævnt i de forklarende bemærkninger til pos. 03.01 A II vedrørende ål må der udvises forsigtighed over for lignende betegnelser, der — ofte med urette — anvendes på visse saltvandsfisk, bl. a. : havaborre, havbrasen, havgedder, havskaller, havgrundling, havkvabbe osv. Bla) Sild Betegnelsen »sild« i denne position omfatter kun sildefisk af arterne »Clupea harengus« (nordisk sild) og »Clupea pallasii« (stillehavssild). Såkaldt »indisk sild« (Chirocentrus dorab) hører derfor under pos. 03.01 B I y).
Voir plus Voir moins