Gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland

-

Documents
36 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROPESE RAAD SECRETARIAAT-GENERAAL DGF Gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland emeenschappelijk G Β uitenlands en V îiligheids-eleid •■4¿^m^~ B on (alca ι Keulen 3/4 ¡uni 1999 Gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland Europese Raad, Keulen 3/4 juni 1999 Mededeling Noch de instellingen van de Gemeenschap, noch de regeringen van de lidstaten zijn gebonden door de inhoud van deze brochure die is samengesteld door het secretari­aat-generaal van de Raad. Gelieve er nota van te nemen dat de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte tekst de enige authentieke versie is (nr. L 157 van 24.6.1999, blz. 1 tot 10). Voor nadere informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling Voorlichtingsbeleid, transparantie, public relations op het volgende adres: Secretariaat-generaal van de Raad Wetstraat 175 B-1048 Brussel Fax: (32-2) 285 63 61 E-mail: public.relations ©consilium.eu.int Internet: http://ue.eu.int Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999 ISBN 92-824-1679-8 © Europese Gemeenschappen, 1999 Overneming met bronvermelding toegestaan.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 23
Langue Nederlandse
Signaler un problème