Globalisering, een kans voor iedereen
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Globalisering, een kans voor iedereen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingGlobalisering, een kans voor iedereenDe Europese Unie en de wereldhandelEuropese

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Globalisering, een kans voor iedereen De Europese Unie en de wereldhandel
Europese Unie
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees,Spaans en Zweeds.
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in december 2002 Omslag: EKA Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003
ISBN 92-894-4717-6
© Europese Gemeenschappen, 2003 Overneming toegestaan.
Printed in Belgium
G EDRUK TOP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
De Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden
Kandidaat-lidstaten
Situatie voorjaar 2003
NL
Globalisering betekent dat goederen, diensten, kapitaal, technologieën en mensen zich over de gehele wereld ver-spreiden en landen overal ter wereld steeds meer open staan voor elkaar. Globalisering kan tot gevolg hebben dat de welvaart voor iedereen toeneemt, maar kan ook ontwrichtend werken. Het is zaak dit proces door middel van internationale regels in goede banen te leiden. Als bedrijven wereldwijd gaan opereren, moeten ook de regels voor „fair play” wereldwijd worden vastgesteld.
De Europese Unie (EU) vertegenwoordigt de EU-lidstaten in handelsvraagstukken en binnen de Wereldhandelsorganisatie. In deze brochure wordt beschreven hoe zij werkt aan transpa-rante en eerlijke handelsregels in de wereld, en hoe zij de nega-tieve gevolgen van de globalisering wil verminderen, zodat ook ontwikkelingslanden kunnen profiteren van vrijhandel. De Europese Unie betrekt burgers bij het handelsbeleid en houdt bij handelsovereenkomsten rekening met sociale en milieuaspecten.
ISBN 9289447176 :HSTCSJ=YY\V\V:>