Karriärmöjligheter inom Europeiska kommissionen
39 pages
Norwegian

Karriärmöjligheter inom Europeiska kommissionen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

KARRIÄRMÖJLIGHETER inom Europeiska ko m m i s s ionen : -■ y ! KARRIÄRMÖJLIGHETER inom Europeiska kommis sione η . o E uropeiska unionen träder nu in i ett viktigt stadium av sin korta historia. Att genomföra Fördraget om Europeiska unionen och att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen samt den mellanstatliga regeringskonferensen är centrala uppgifter som samtliga på ett framgångsrikt sätt måste fullbordas under tiden från idag till sekelskiftet. För att klara dessa utmaningar och övriga arbetsuppgifter behöver Europeiska kommissionen personal av allra bästa slag från samtliga femton medlemsstater. När jag nu påbörjar mitt ordförandeskap för Europeiska kommissionen ser jag klart hur mycket unionens framtid beror på kvaliteten hos den personal som arbetar inom dess institutioner. Om även du bryr dig om denna framtid, hoppas jag att den här broschyren kommer att väcka ditt intresse för en karriär inom kommissionen. /ZjAu: Jacques SANTER Europeiska kommissionens ordförande S om ny ledamot av kommissionen med ansvar för personal och administration är jag glad att kunna se denna nya rekryteringsbroschyr förverkligad. Eftersom jag kommer från en av de nya medlemsstaterna inser jag till fullo det intresse som finns för kommissionens arbete och för de människor som utgör dess personal. Avsikten med denna broschyr är att väcka intresset för en karriär inom kommissionen hos de duktigaste unga människorna inom unionen.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 28
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 15 Mo