Bartek Sankari

Bartek Sankari

-

Documents
36 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Bartek Sankari, by Henryk SienkiewiczThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Bartek SankariAuthor: Henryk SienkiewiczRelease Date: January 17, 2005 [EBook #14718]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK BARTEK SANKARI ***Produced by Matti Järvinen and PG Distributed Proofreaders.Bartek Sankari.KirjoittanutHenryk Sienkiewicz.Alkuteos puolalainen.Suomennos.Ensimmäisen kerran julkaissutAxel Bergbom 1889.I.Sankarini nimi oli Bartek Slovik. Mutta kuin hänen, häntä puhuteltaessa, oli tapana muljottaa silmiään, kutsuivat naapurithäntä Bartek Korppisilmäksi. Ja kuin oikein tarkalle otettiin, ei hänellä juuri ollutkaan mitään satakielen ominaisuutta—slovik merkitsee satakieli —sitä vastoin olivat hänen lahjansa ja todellisen alkuperäinen yksinkertaisuutensa hankkineethänelle lisänimen "tyhmä Bartek". Se olikin enimmin tunnettu ja kaikissa tapauksissa ainoa, joka kuuluu tähän juttuun,vaikka Bartekilla vielä oli neljäskin virallinen nimi. Kuin nimittäin puolalaiset sanat czlovick: ihminen, ja slovick: satakieli,kuuluvat samalta saksalaisen korvaan, ja saksalaiset sivistyttämisen nimessä mielellään kääntävät raa'at slaavilaisetsanat oikeaksi kultuurikieleksi, oli eräässä tilaisuudessa tapahtunut ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 39
Langue Finnish
Signaler un problème
The Project GtuneebgrE oBkoo Baf ekrtan Srikayb ,neH  kyrneiSiczTkieweBoohis f ro ksiu est ehyoanf  owhny anen ta erea tsoc olaomtsn dnw ti hctions wo restriY .rm uostaheveo,gite iv cayy op-esuror aw ytia he ter t unde itjorP eht fo smreLig ernbteGut ec htisihtoBe o konsceine udcl wedtuneebgrn.ter online atwww.g
Bartek Sankari.
Kirjoittanut Henryk Sienkiewicz.
Alkuteos puolalainen.
Suomennos.
Ensimmäisen kerran julkaissut Axel Bergbom 1889.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK BARTEK SANKARI ***
Title: Bartek Sankari Author: Henryk Sienkiewicz Release Date: January 17, 2005 [EBook #14718] Language: Finnish
Produced by Matti Järvinen and PG Distributed Proofreaders.
iminilo rakn iniovSl. ikar Bk teI.Sajlto aumismlat aa, oaessapanli t ätnäh ,tletuhupkua ttMuenän hinsk.iJ  auknio kirtek KorppisilmäpaantirutnähaB ääniäku, uitst vaakie sattäänn miktaaloulru i äujllnehäi  en,iitteto ellakrat nien olivatä vastoile isti easatikrkmeseitlosk viusiaattu nelnimoellethänineeankkytmhne" nämil siole  S".ekrtBaä nut nimmine nikiahjansa  hänen liles nlaajt dole yeninkspekuinränetuh astrekusia aaBiakklialtrkelä o vieeljäli nriv niks nenillaKu. miniitim ninentt uajk iaikssa tapauksissa ai,aonkoj uk auuluäh t jäntuut,vunrok nesialaskas taalam satuvulkuttmäsiyts visitesala sak, javaanvolz:kcinas c talalaetisintäuo patikle,iivkc :as, ja slo ihminenol, siekssääeri tluk iskleikiruuhtuntapaeuraut salsi äitss auuedlllen ääänkävätänesimin ässeeim aisetsanat oikea tar'atas alvaliersekii !Jväupa enähin niojr ittk.Scsloa.Sloviinni .yHki ?aV i ueninlasaak syitliketraB ireesplu:ustekeskava k syse?in miiMäk( niesoP)ninuus heriturtunakssnaats nen misiätk ylää sekä PoznangoP nisoninibmentääsyl kon mOn. ee nemsknineI"mhrtek".Ba kot olisnMagaadajv iaomhevonen lä kimo h illenäämheo ,äar p liaäälijan t lösn,atsaapalai maaitsa. Psisso assium nallavaas tannhvatäeta tyyseuraavassa pjosaas ,ojakl yöen sii vudsa nenel assovak anekiä ra eläsa juhass aaseash nättiodeeihtsuitllvan ialleS .olo netsmänsä aiänen eläk luiuh asS.tinei,toa  jlamaah tiuk uJ n navniinaa,  sothtoia tamulaniJ  aukavts. siakomttvoleankuih ketraB iväklnuaul näpktsääsuolalaisen kansaiav snomaj amik   :  M  daagli oll '  yK aiaeHrrvoseo he    nsa,ap nenähneskaahrleuo hnaä täpin aB iketrllevlo aydkäteä  tina apytsöäsj thiass aansaita a siten  neskutale nähävit mtaut Mä.säliätävtthe iyn äloisi ietäka t? KuliTuan s ea,ä ttitiphäl  äetseim talosta, jättääk to iajh iettääi kkai kenojimvaaatsouh engoP .nin vmbinolihäki k yövyniT laäh.äälsän ääntset äyk ,akkuar nenial seltkin olesinäkk aV iakk!ik iaar"Bk teoi pi!kknis atlu tavnääplähakkaaiset kylaRsnakalkiesin !lo adgaMunekul ityätpän n ui Ky?iaiskslatsaa aavoin mill ransotat nöimrueh otädisajai:noPe "köriklioh näs täit ät julistuksen, aiMknte ?heenelt i hä pithdenä täar tavilo ätiM .elän hetislakansaamnaaahetamttmo ei löytn, jossa aishout nensramn,aaun t konheaueväsjärkHän ti. sä iepklakalarsneti nstuenän htäsnomiav  iuhup a sai hän paljon uuttaaajettlvaaaiaisui krun oattaj ,tis ap äistivasthän tä sa,etsi , äopsa iuhmoisksauap pli osaak älleit assikitta kuin hän nytähäpötsileät ,um mynssar sialtieilo aas  tunksäk ,losiäsbmnigoenut Pkellolesoli äv niknivyh ätseän hutunnttue issiäti mhs ääilävoatakaanynyt ain niu nähkia k aaeniken stäisKa? ätsillöthadgaM .äl jenän. änsäesieädiEh ävts nyhtönsijätlut ä olskakouvisaitF atneraanki, salksysä,it ke iirtsnimerkin ja läksi , tiaa vinnia imp iytyät nenähajsyletek  Barois.j  aaonaavmili ia llinkuemar opiuum allasim nääsmikään e. Mutta tu ,asll iuattnaelke. läanMae ti okoälyk no kiilaa kuin heillä.Kapthiua vinas mambneog Ptasäisine ,tävikokok ättsielsta e nälä h eittah  .aVleelt nivilu!neniN "ev lliolle oyt nN",on ,o ojana :heli kokBartekpu attum ,tävittykyhnya ikpoa  jän.aH ttvaiiuknel maisrinoän emikäipätämttmöliät ;muutamat heistä itsauus nassttyäätäviv a vaniääluk tj totep unro piiojatuljappu no okkuoolukala Ai. eninantaasnoja koiranhusten mani.aJ nis aattva, ojimemaslealneisav ,j nepalaa mejotkta, ilaiei ntuta tarenävuntskuä nnäy tontos atienaas nan. Vaimot ovat hunät ioesneäphänäain vitotäeryl ketulaj nhär etsiäyttka neltaää kna .uaal akaaVhntisot ee kenstlaeh neatunytyättik volaal nuhtuaan. Toinenyrkkiääahua netrup atsistmajaa taisam huhtuul uK uuem."leemyyneän kmeid elliet aatsok aalum"J: läelän är ajähyätävähäk lleääää llneErä.votaj  oäpsiäsnä hyväksi aluksi isialotrakla atsäslkpea usur stägoensäP nis bmnilaisaksa siiistao turjki K].o okj ,oatsojavakkuoa "Die Wta laulahRie"n1[catha  mie rt,vataislot em ,neatuuh äätnlä stäälllä  sieitemp simrninaatt raAu. vatuosruätieh annisakat embiPogn juln onsaas tamll ä ,iskanse.llog Pmbneatsi tunadosaR nsaattanut kärsiänie  ialsiniaknan:III noelopaN nrisaei kanskan Rtnaöepiraj npsnaja Eaa, valt yliivyhäl ns tu ätikeosantta si konv eä nät oukstuurkonkellheltä.Ki" rFjo:aK!sunakeJuseka! yväsk!hioK "!itovlu tarir kt,valoelnkkol pääp.äP paipi tse rukoilee kuoamelv natihiediypun esol. tahäEiistän niikaanmonvotayn tkt a ,ojatutraa llkaat mne ,ellamesa neia kotia.ää palajat aehdiS to atotyi i,yn kätkkaieatona itum s atydämät selevsert aivtaj leveiottihlietosivlea ssamli ässävrenis Ylhäälläi maan. llee nlyyäh liajlöäl kinloil tinioj s atiksu,atsukstik nats tuiuapurn naistäikyl .ajokkuo älleiSä Yh. lajoa siuullsiallu.usAmelaja"Saksan kansa" ]1nieRv niitransmepoä ashj.[tap umoT .ätsääpsilvpitaul käätteik py tajsaik.iK t potävä lenärätuoJ  okkkat .anatiisohn lkku reeutloals nn,ej  aee aidane jo tuläh ttaaijan ääki uupiat upneluututtakeinlja a vileiäättyarksis,ävauia  jmmlä. ineloMnimmoup  nilen tavoin tien, isll ääpvi änok n,iilä YneoginmbienuP atrih tsumolaan jaan, NiedK-zrwyad -ajA al, aahk ueninllhoivatioj ,naaitoknkinttäi eriovates tlaianaksajr jokkas auupaesa  Ya. uhäiausou jentiet nliamättymalle. Odotushuonikania  ätsiin virozeMiinNi. in tujekavkuisiltsuu, tunta lujotk,äm leaul iiekttnää! Ase ja hälieskues naramnnekjut stliätinva o-äj  .lYiaattoliastazywda-Kra AlMaj atsalodeiN ,täSi. taisoverizNostoväki rientä äuplosuatamnav moaianjala, iaps ,naolatnaaj aj a täuksi. Neynnävutap husaats doanalum"Jänisa  joup naam ."atselk akavii,atsnoj om knuenlasataisluuus kaaltl aukdotussilutaan. O,tailraom,äv iytll hyuvattuntnat t saai va kelihässnäluj utsitesknO .ta, joka peittääyt yutapaksnvasuaaetudhuel mjan j eelut ,eenem ahettn puäkeäa. Vämtr ämyioesäät