//img.uscri.be/pth/fdf8d59b42650df34ca1dae1369bd0d0407d4276
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Beginselen der dierkunde

De
65 pages
The Project Gutenberg EBook of Beginselen der dierkunde, by J. Ritzema BosThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.orgTitle: Beginselen der dierkundeAuthor: J. Ritzema BosRelease Date: February 17, 2010 [EBook #31310]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK BEGINSELEN DER DIERKUNDE ***Produced by the Online Distributed Proofreading Team athttp://www.pgdp.net/Oorspronkelijke voorkant.Oorspronkelijke titelpagina.Beginselen der Dierkunde.GeïllustreerdeLand- en Tuinbouwbibliotheek,Onder redactie van F. B. Löhnis, Prof. Dr. J. Ritzema Bos,P. van Hoek en Leonard A. Springer.Dierkunde,DoorProf. Dr. J. Ritzema Bos.Tweede druk.Te Groningen bij J. B. Wolters, 1902.Oorspronkelijke titelpagina.BeginselenderDierkunde,DoorProf. Dr. J. Ritzema Bos,Directeur van het Phytopathologisch Laboratorium Willie CommelinScholten te Amsterdam.Tweede druk.Te Groningen bij J. B. Wolters, 1902.Stoomdrukkerij van J. B. Wolters.Voorbericht van den eersten druk.Dit deeltje geeft een zeer beknopt overzicht van het geheele dierenrijk; het behandelt slechts die klassen iets uitvoeriger, welke voor denlandbouwer van belang zijn, dat zijn trouwens dezelfde klassen, welke gewoonlijk ook niet-landbouwers het meest interesseeren(zoogdieren, vogels, insekten). ...
Voir plus Voir moins
erndOtiR amezrD ..J .n vaekHoos B. ,P eav n.Fr decaitis, Prof B. Löhn
Beginselen der Dierkunde.
Oorspronkelijke voorkant.
Land- en T uinbouw bibliotheek,
Geïllustreerde
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net/
Oorspronkelijke titelpagina.
.regnirp
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK BEGINSELEN DER DIERKUNDE ***
Language: Dutch
Release Date: February 17, 2010 [EBook #31310]
Author: J. Ritzema Bos
Title: Beginselen der dierkunde
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
The Project Gutenberg EBook of Beginselen der dierkunde, by J. Ritzema Bos
onLen  e SA.d ar
Dierkunde,
Door Prof. Dr. J. Ritzema Bos.
Tweede druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1902.
Oorspronkelijke titelpagina.
Beginselen
der
Dierkunde,
Door Prof. Dr. J. Ritzema Bos, Directeur van het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Amsterdam.
Tweede druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1902.
Stoomdrukkerij van J. B. Wolters.
Voorbericht van den eersten druk. Dit deeltje geeft een zeer beknopt overzicht van het geheele dierenrijk; het behandelt slechts die klassen iets uitvoeriger, welke voor den landbouwer van belang zijn, dat zijn trouwens dezelfde klassen, welke gewoonlijk ook niet-landbouwers het meest interesseeren (zoogdieren, vogels, insekten). Ik vertrouw dat mijn werkje ook aan Uitgebreid-lagere en aan sommige Middelbare Scholen te gebruiken zal zijn, hoewel ik bij de samenstelling ervan in de eerste plaats de lagere takken van het Landbouwonderwijs op het oog had. Natuurlijk kan dit boekje aan Wintercursussen niet geheel worden doorgewerkt; den onderwijzer, die het mocht willen gebruiken, blijve de keus van wat hij wil behandelen. De belangrijkste schadelijke dieren worden in deze “Beginselen der Dierkunde” slechts genoemd; zij zullen in een afzonderlijk boekje nader worden behandeld. De leer van de levensverrichtingen der dieren vindt, te gelijk met die der planten, in een ander deeltje eene uitvoeriger bespreking. Wageningen, October 1894. J. Ritzema Bos.
Voorbericht van den tweeden druk. Bij de bewerking van den tweeden druk heb ik uit dit deeltje enkele onderwerpen weggelaten, die meer eigenaardig thuis behooren in het deeltje overen het leven der dieren, in ’t bijzonder der huisdieren,den bouw welk deeltje in het volgende jaar zal verschijnen. Daarentegen is iets nader uitgeweid over de levensgeschiedenis van onderscheiden diersoorten, en is het aantal afbeeldingen aanzienlijk uitgebreid. Het komt mij voor dat door de aangebrachte wijzigingen het boekje in bruikbaarheid is toegenomen, zoowel met het oog op het Landbouwonderwijs als met het oog op het onderwijs aan gewone Uitgebreid-lagere en Middelbare scholen. Amsterdam, September, 1901. J. Ritzema Bos.
Inhoud.
      I.van den bouw en de levensverrichtingen van het dierBeknopt overzicht      II.Rangschikking en benoeming der dieren     III.Overzicht van de verschillende groepen van het dierenrijk     I.G e w e     r v e l d e I.Zoogdieren     II.Vogels     III.Kruipende dieren     IV.Amphibiën     V.Visschen     II.G e l  e   d I.Insekten     II.negithcDuizendpoota     III.Spinachtigen     IV.Schaaldieren     III.W o     r m IV.W e e     k V.S t e k    VI.H o l     t VII.P r o     t
e d e e o
e
n i l d z
 
e h i o
D
r u e ë
i
e i r n
e
n d e
 
r
i n
D
e
g
i
n
e
e
n
Blz. 1–29 29–32 32 r e32 43–86 86–119 119–122 122–126 126–127 127–130 130–167 167 167–169 169 169–177 177–180 180 181 182
n
rvels. f = ellepee.ne = l needewelrvd s.bo= tbrsneeb c .ah =ewsl =vid. ks. lnger= m .li hlnadied h = hn.teordwan= g .pjieebkaapste . p =imddleovel. o = voetwort.nee= n k = btiueenb mn. s =eechmr .evan =ob . tbeenheups = en. ebjid = r .fjihcesni=kq . enente.  3raGeg.Fined nem etmanav enbendwa= a h.scsdfoohroov = b .Gera 3. Fig.sch.m ned nev namaet, rdaa polkon eele tem snee raakeen en dzuibloe,ee iwjtlskane eerhien een deekb.regnaW reen ki  den lichaamsboudlw lig venev nabraad ki beh nad, erdin een vaw mav ciahehltoo g t l opooraij v ed siuhtad nav scenenh  dan mene  nurdnslp aadren, zooazoogdiereltu=us neF.leeb4. Wig. l, oerverweged palvsthcizigee kt. ig.Fen.4W reev,lo  ped gewrichtsvlakteizegI.neeB .ponkovt ziert chn vade l en bouwden itgnirhcvsrevene.Terdit hen vaencsrev ed nehcssu dieren hillendergoo tnoebtsaa t md; venrsdeeichls ethceegrekjilnachen ebeenvoorav nre sehbbilfeenrdaa pens eruwobdnal nekerps d t paarten; bij eeledamcathretstersn  ean voo v ,etraamenebsnedF.gi.g1 .IS  ..1terp achn.Fiooteproov ,nne netoodeane  dreie drevenea sld eiv narund noemt men, amed net nav tehrbteneee dn;lee h netamedel etsnennmdej bin teee nelpme  ,orahslbove De ten.demaatseu taur nb dnko (, p) hitfdooahmav naH.tel ci paard e mensch,rluuat netnik ijvob nav ne etsne ledvieren gemats rpaa,nm neeetkij Baa p erdrun  ,dn eida po ellsch armen, de beenedsnetb eeen.nemgggser eterun edehlohliu tcs tchaamshont de lib teeeekohtl.eO  eenenrsheie de,djizgur ed naa estaan beat e bevC()Zre gggme nurne ,g .zgelez neok ot  rthaH) (eier nowdr tedl ijn. Bij dezoogdaaw ,edjd t nir danealtziikbue edm em tM(,)aa ganaaarmk.k) l (DO evdrawsnhcI..Isnede ovrse doorD .)eb ep reI( qjnziwa zdeenn reeno  nee savhctedoorche angsverlil t rood edensmen den vam aach De lichaamsholtnez ji niw tegaln.te b Aeeetntke ed hcilsmaatlohde ort, ge dveri naveeel nil nedwamsaachrestgendroov tpe.dletseg; nb = nrhemeltez  k =utuebsee;nh  mmo= house;lt pg ev =ohdn;etlucht = l; lrbeenoldk= s  ;rsippjn;eesbakkaenchssskaakredno = ku neh rozinoatels trepen voorgestereipb neatse ,ta disr oogeafokbrurggd  esgohmere(rk)lte  =ne; nh= hh .dlhnesreh da, teolerhtacarednojilrsi dzfa dek ui hldpeoo;  negtspirenez jiDe beend paard. s tiu sleednetoogrie dd,answamhal cid nev naerts de uid;ngedk aaor bhoste lth BorM frev leedni door het middenriciahmahsloetO d e edsnoren eordonalrevO.od ehcsgig. h).Fg. 22.Fiiuhkneb ( kBloetbe) nnegaor(n  tein eklew ,taven uet dal moversehcv eliu,dtih redeesnbn  eenbecilmaahnaat nedijn verbswand zeinrvenenoed.nH eeb ne ho nerednhescerndaa;menidezo  redtinesmulamen gez eenlijkoh e,etl ed cilamhaolsh,teie dw ee revsrhclielndelichaamsdeelene ,ibnnaa rnen buitvan an, esta .neredneeb ne hsceevl, idhut ui ned nor nahsle oofd, deAan hethlv ,csee snediuh eenneve kmp man; bholteuikh = bb hrra;msrht= obzf; enbedeid m =bb ;etlotsrob =  hb = urineblaasrnfi ;rn= n ei;rDen.ed latem benbs ;s = aahceebm holtwee borten,tl etsohiuhkneb dos al, tuen eorcsnehcss ni ,tohr het zoogenoemd eimddneir fM()rhe, rut  endhen ap t drareewood w leO(,)tl esmohnschenmeij dke bzkiub ed naa tiuaachlie en edeijaasmawdnd neilhcand omsl. Deze wedne)nerhcseeb , zteenamor vn meh( neleeelv ,diugestatla ddeemnogndenjaaD  eiu.dren endet zizwart ,tiwred ljeb e zenn ijstgeepregig legenev ilzesch en de inwendeevlt hed,uiedngaa peerts enee r doos erid ie hu.dD eblefaegst ,n  ihesc renp,omod ed rorooddenslangscheene overif.g1 e  ssii  nan aar hrue ijgzd ed roow edevrelkolom of ruggegartab geersn,dewrdve, er. .a oererein ed ed ne n.Bomilt en rst-ohtlubkidrne eowhcsrellitlohev en dermdae ndt megnneedd s maneahls deleveelen, aa ne tdjiwrev stM) (agmae  dusldivdnoo ktm ;v robuik de n int mened rakmnaaa,l en en weer gebog eneapebedlaaalpwet  zlkh ic eopet( hklob vekB)haal)mkan bui. De elev teeh nelamree  dat han vstokdarm (ok de slh ra,to  nneh tehen artdlteevae etsndeg  tehevobrsthe boIn dld. deeei gn ,siloetgeon ldeh ic zendniveb)hoB( etloring.Ik ga thansd  eovroanmats e).CZie Zok oig f 2 .d neev ealkrn ensene rug hetgr( egem1  ,if.gan ateolziuger daveb edjreh ed tehlev ronee neeg wij hetmen, datb eddneeledn ki tee am zenerdi, keneserpkjb reilbeharst oree. Voahcil sed neleedndzoafr deies am ,ta eid tiutalpomolf  oggruraegd oo redw reevklet wordt gevormd nav sa leks teh e10,  3De).11n onmeel tif.gne( aamt ger skee ofer wllveº.:1et hed enelelov dnegn uit deoofdzakeaa tnih ev lebtser wkeEl. ldteesgnemas si ,slevre weoemdogene zoned,utkkeesnetb elrvwee t agra dehcs nedlew ,lede scke dlholhedesnuleti edezti ;e lkt uilevela p ettneebkuts,nek de wervels, besatta .eDb vonetsizewnaa slevrew scer vDe. jnzig evhlw reneedihll te rmenn voolteoov i trtez hciz wksveerden ee rd eii  nhlloet,nhillendede verscreé akdnheeenég nlijeiget elk metlohsmaaed naa e el. nl,chlie ensgohtl.eS hcdelezamen deruggemerhsgretlorov  nemlthoene ug rmegearva, wa, O)g. 1( ifjiediuzkedb shamhaic lDe. asw ekarps nevob n tegenst, A), in(eif.g1 r guizdje ltn aaaachhomsd nail eillev gnde wllenschi vernèi ji nslz reevveer wenigor veneD.neod tsneid l Onder dngelijk.lev nitdnes hcdeène n  igrn ttooilreo gnwuobdno ;sovvrleb jirola men denzijnsch oov nem e tsreertaan aenwelshal dn tib jed nemsnch, het paard enzed eb ekertilek kjkinleMe. vin atnevez nee neriegdoozdeemnogez ooederv re jedn bid, e run het ed slah regnjiztes an liss de,  redh laeol naegrvels; hl halsweewngij zk ijnlooezeD .neslevrew s alal i zevtijdle;sewvrg teh nuhae welselrvvos rev dnob .ned pOijk met elkanderatemilkjb wegeleg.fi.  4haic (am kleraan ,)aw tzijde ge de buik ,º2 .edekre dsiplgee di, ogbon eneesla si tstaat wep hert o pooe  naa,milhcvrlehciztem jiz  nenp toarnae  dgzrujiedd sed eisrk eert. Deze boogod tfeegmlevrew e Oe.lthomit hep v naddneb ood nevindg bech ht zies lc(,)iustetkevormige et dorensthc ed e sker narnain lrwtel ijtitshcu  )iz sb(kselsteesuitdwarstiusgnidelegraa pen een; enkkrevoor de verbindietkeessld eien nennder wl,veoo zm gnd tev neegloeledar guitsingsee nla s rapnaeddiinrbve det mngsleskeeted roov zoe diogilchndle ed srev;nebjib venl niet eid tegatrenei  sflaawt teweggur en mDe. efheh scla ft awr biapras enrvel ook dusslevaa ,ew n eklenlge  dggruerewlejigkleee diznjde ribben, beweg