Ensitaistelujen ajoilta
48 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Ensitaistelujen ajoilta

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
48 pages
Finnish

Description

The Project Gutenberg EBook of Ensitaistelujen ajoilta, by Otto TiuppaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Ensitaistelujen ajoiltaAuthor: Otto TiuppaRelease Date: February 3, 2007 [EBook #20514]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ENSITAISTELUJEN AJOILTA ***Produced by Matti Järvinen and Distributed Proofreaders Europe.ENSITAISTELUJEN AJOILTAKirjoittiOtto TiuppaEnsimmäisen kerran julkaissutTyöväen Sanomalehti-Osakeyhtiö 1905.I.Rautatyöntekijäin ammattiyhdistys oli toiminut, järkevään tapaansa, kymmenkunta vuotta, vaikkakin jäsenluku oliverrattain pieni koko kaupungin rautatyöntekijöihin verraten. Yhdistyksen toiminta oli sittenkin kaikkiinyksityiskohtiinsa tunnolleen järjestetty. Kerran kuukaudessa, aina määrättynä päivänä, pidettiin kuukausikokous.Johtokunta kokoontui myöskin määrälleen aina asianhaarojen mukaan. Ja niin hyvin ja kiinteästi olivat virkailijatsyventyneet tehtäviinsä, että monena vuotena peräkkäin voitiin samat johtokunnan jäsenet valita yhä uudelleen jauudelleen. Puheenjohtaja Kovanen oli esim. näin ollen pysynyt arvoisassa toimessaan aina yhdistyksenperustamisesta. Eikä ajatustakaan olisi voinut kenessäkään syntyä uuden tilalle valitsemisesta. Hän oli miespaikallaan, sanottiin, vaikka maailman ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 43
Langue Finnish

Exrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Enf tasiteisjeluja ntliob ,atO yiuppto Ts eBaThisif oo kehu rot anf  oseny aneyota erehwtsoc on  hlaomtsa dnw tirictions no rest.revuoY ahw eostity iv,gay mop cr -e yroa aw eti thenderit uuse rP eht fo smret g ernbteGut ecojtiw ht he sikooBceLie nsclinedudg.tuneebgro.gr or online atwww
Ensimmäisen kerran julkaissut Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiö 1905.
Kirjoitti Otto Tiuppa
ENSITAISTELUJEN AJOILTA
Produced by Matti Järvinen and Distributed Proofreaders Europe.
Title: Ensitaistelujen ajoilta Author: Otto Tiuppa Release Date: February 3, 2007 [EBook #20514] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ENSITAISTELUJEN AJOILTA ***
ittaidhyniäjmma oi tnumiysstli otyöntekiRautaj säkaniuko neuluottta vaikka, vk ,asnaanuknemmykeär jt,ap tänväiöih nevrrtane .n rautatyöntekijk in okopuakignuveliatrrintaie p tuninsaohtiyisksktiiiyniakknik nkteit sli otainmiot neskytsidhY päivänäärättynäa ni aämuaedss,an raukkuy.tter Kjräjetsellon neenhaaasiaina en a .aJakna numorej kjan vihyn ii ntavilo itsäetniiiin kuuk, pidettsuJ.hootuaisokokonkoi tuntkukoa räämelläsöym nikioitniv matanis toku joh jäsnnanlav tene ähy atieelldeuudeuujan v riaklijitaysevntyneet tehtävii,äsntte om äanenuo vnateer pkääkneskytsidhy anian aassmeoi tsaaskaaauttsa ajiEäkta. isesstamperunenailo ajatvoK eeuhohnjeell Pn. traovsi nypysynäin olle esim. n, anlaaliittnosa ilo näHkiapseimoppuan laakkun siakk,nv iaml aamesenkäsä säntyynlo n isiniovk tuvalitsemisesta.  äuued nitalll ekarahtla. ensaVautimlo saj iiot untevanarvonsa tsamelaelk nuin atuas, sainsiukkoa namo nenavoK ihdisun yna ka.Ai ioknoutokokyt smnaaäkky ,änm eskäyk pnäyiysn.kiöl.tJ ko alo iotttunut taas olemlavat tä itsesilam snaaikien hatakun ilahuee.tP rojanvuottiv käyt nuit,a iuplone Se kestnvuoron.p iseehueoj kisni tsnaai mänkier.sH siuuleaip huajanjohtheenn puivyh isavrok nekai känäm ttaut Men puheenvuoron.l poupnui stleeln sehepuvuenonorikrehistj näiakoän j Tämen mälkeilahlo iei.savm si i syn hää llk iskis äv sennuen kysyetuolilleohttea nh näh oun Ku oeioisi? taökälano  :neiv kysyin, väliielänäv iuh p hulltuänkäläelen kkoon  :neelleduu ne eavts aiktisos  Mutta lopussa setisnämlekäs itssoei Si.loil einjlnäemen,äj entsllistava kolestiauttetepiutsi natui  eosLo. innnot atimiätyöj nä sinläil vustioitaos aäpektraak si. Moinättyneekkok ylettenem nesaoshdjon ieksouojakyn tm neo il ja kiin henisenie v mläääituun  attliset elatouvaa?Kun ei tavalilests ineää nloun t luaspptui koj oj iis nesian  lmiihti jyräarl avasatp poluetetkoe  Sa.stsiialittamma atsiv oleissapung kauniatahknot nlisaun kakniolkaonkoalleoj ,kratduukimmalla itä suurirttaam itnis outsimeletsaääP .ätämit luethm iänenllänek nlokäääen. vere siiEikä anaysykskymtänea  jä yhdiuuuvst ,ojakv ouitesaniassa oli yhtenäkyesidts thyuluntiinetetlangen, s netim ,naamaamuu keia osn riuu !aSomniiaaknaasenä tärk oli yhtout :oimpet äviseutsa rae  Nväeiopisät, oajasaolm  . t.yitnitoteniai msi Sa.unttuvämytnyji ,tedoa kunnäin ollen iaant luitnih ouit mhuä elolsilinimmium ootsj ,nkirjattisuudallia nivetaA mmee.tetid psiok jintiutrak nekesimattolivat tähtitiedoseraj .iAenne almiissoieialilja.y e .m olajly tajsktiisneon aul aintiinuhattipuseforp aj atierohttoa itnepiopi srisnea  apoipuk asioisteimmiställavsesiihiiat nnemi Nn.aaikaans .naatsaavatteuLalrjkia tautsuliuktie  inah neakttu ankistaknidoiip tsuriskuj ,ataoiäs jilen lleiaanliitnihiiatlavaksi takuita van henttsia ttuuaS apoJ .niittika tuaakkta sksaskatatop  nsitoiipaarisjavua i osoj aukat ,aiktojnaonnistinkin airiajllsiiuav.tK kopasaisyhräiväsh elemlaelliaK .lloin enään mailiääv näjklee,ni tiun t12öptyn se11 teell aj 2/1 Kun en. t tueivätehyulenkyesidtstesiuuk tammalitiv e aäti,mpun kisäte enitniik n Ihmetelenimpiä.ip teello iskävy hsiekisteyht setskuraarävht ,ieäkyyen n Kutaan.mraaknnio ilism ullistanut nykyisoj ilo s isutaaot ttueuanmava,  .eSäväns uuo ilsymyrikyoka,s, jksöym aisidhy ni kenkstytäelitäspiä, oliepäsevimouisaksuo lltuv ursuaji .Ysai ksniekr apsutaio ,alinnin npeniideaknaapklnuitatt läelsin deuo jätvnenemmyknedhak mielenkiinnolla k sylejinäs ti äs joanvauo hsimaetakek nmotr,naai Kosanon: Vvane.N vanasä ,hääkdeuuisialuhaa lleruus ajletu alliakkaillmm eajk mmatissayömies atim t nesellinas kiaseatsiuouskaatna nlisieeöyähta mamusta aisesahrav aatreha ajaarthe ahä yinak aJ sneseruuyk nmysyenksli ots ies thyetsiuktnoalot ylösalaisin.nithiol etiM .tusuo tun ataji urehne eupja aojthnen Kovailleilmokyä ynps st,llietlupäp aj tyol aänen aivus oli hkareutunioihsntas mial vnaaii olsrek allonnituanhitti keseksätökäh nti ä ,isnytyssreuu sesheerapneemiot niknete oka at ji lehetkaLspäs !vlvoteu ei,  tkätauoul tääpihy ,el äääpiaan. Mitä sitten eatpreesk iokks aj atsiettaav naaaktthepuläie vk iaäTätät .sisettäm käyussakoulnassis itajaellene ei mpeakkhä yorkhaet imleeeinhtäkkiä ngahti ysoki ,uv,ak uaisniä,ymmeä ku eiknaaknetiesa aas kosaanmaumntaarjaa,na olnit sotieolla ajatella a aupk ajoniet ajhouo En.sui kainrramn Heeidäan mjuaaa kllltuemo t,nutoahatottun v seiM .nilevra ta korkeoi ansailoemm raniatnak ssvä mä,aakkäi pt älallunetilis änä.säntsi i oliävikt öytiesss ajo, ashdteussuliloetatuariruus austettavlisi per elo?iO  simäks vaaraatkahng, tiniisis ija akutaöyävast i stseöthtai! Tejoista, ry niisiniiskyti sinkiiktaunsuen eovsi iyrthäyakei työmiehet itses eilo iM ! isk N n,iiii n Sn!imelettajaätsäktoirvhan  oa,stseuummisleik äthkä. Pievatlkene vaakkom taallaren eh n yännieiitngk iakk iuuam .aJsekä samrohkeat usatajs näa ok jnello ninamalas  usei jan seimmi.aT  nasorakouenn aaääenmin äntäis ,ioll apnruujn apua. Mutta ku niee ed sotvikoukkusiauäiärn sey atämiloj nsodhnkaan, aosmilloi.nN tyj okokkues Koitkja, enttsi sakniuK .irevoasiakin  Käsena.utennnsonei vonaemloiäp näävhakuol K ymeä öt kja nsetisyätint sätamatta valmistiämmäh en äättytsinelttjae letu, taku ajana.iesllä netällaallrokk äavnaj ny ,intikaan ja oka nurk isiokokllislo äntkukoa mm atiatätj t öyikis eetlisise otka a joalliohar allimo tyystpnutaos nanahojansa työntämää.n aJt luki osttätuä asum tta?isosyk n iyt tyttu hoteelliaineh vyesneniitniovisHi. inäesstäi reh näänr elliorvina mellät,vakaneek äevekniäph t vaulkuseä oiisyk nittntajiiuk   Jsta.ukseikut aynuMttni :taoklialhljuä ttmätäav namlennut nes enol naegnntuukuroille korvilletäviöyt viäp .äättMuesa ykitmmsea kivaaaH !maa.nällä  Tkell heto emmE .enaas elääit metttnosan rp»assniiratj netadoes meeanvet itk eottniu essalemme nieljet! Osiätnehyl aj ajokkal pativisjaorätk  ,teotnot havään» hylienipaadäähun kai ki kkivyhneskas in niymyksestä. Mieliätt räeksäätk syisvoAr: evat aatues nitoitsavaarpaikkin . Alalleenstäjesvitaaauptyyn Sa.siukhdda niakkliv ätim ijolllu, ustekesk uivo tl aieiatskon aaskä elneenaisAaas hänn .ytsimielisvutti yktskues.nnet nuunssikiak etamma aEh. saisasn tadoekksai ntlvasuet ja aksiä jotässmok aetiäs nötnä ljätiaaanmaai.Kkkaill aukluiun yt hyväksymishuu isousruva aettteruson pdän .Meio tavo teheimöyta ssjo, iöhteyaklomeaa n eutel e. Tämä ssakkainam ätaakuj elis anaseilmelapeukstkeininytkeinon, nem  tloekskni ättuu mkammlo oaaommes nooj ,nesia onnekkaampiin  ehyedll äsiukllsen ton uttemeamiolo,nihsoj aav nmiluolean jjoonka e asonas amkr venismaukstviahääP .nesp no amoen neovat saanee tymsöik nsaaionnöänlat itadintioJ .kia  ajottistiaeK mone.iasska säin jitti valneduusillotiik n oynelttmeiha  jaellaaajll äorkh kaikkietuksellaitsy nik .utteiTin mtää avsainut ilo ikktetsalepuskaeiikai kja, a nikyispmräaoy  muukaanuin ta kät ntässivratunndeToton a tthäeissaa nystnnyty .min heidän aivoiemnn eutll ouo tie nuk allamas tliväette ihmikki aak.aJ tunoänuhht yseein,ääli o allmälea neiomrme toistupeaisime ännär T sääsökalttle vnä o siikisö !Enineuuur
I.
!?hätiM !ai
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents