Haapakoskelaiset - Romaani Itä-Suomesta
77 pages
Finnish

Haapakoskelaiset - Romaani Itä-Suomesta

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
77 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Haapakoskelaiset, by Jac. AhrenbergThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Haapakoskelaiset Romaani Itä-SuomestaAuthor: Jac. AhrenbergTranslator: Aatto S.Release Date: May 15, 2006 [EBook #18393]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HAAPAKOSKELAISET ***Produced by Tapio RiikonenHAAPAKOSKELAISETRomaani Itä-SuomestaKirj.JAC. AHRENBERGSuomensi Aatto S.K. E. Holm, Helsinki, 1893.I.Haapakosken vanhalla kartanolla Kymin pitäjässä oli tiluksia kummallakin puolen tätä historiallista jokea. Emätila,alkuaan vähäpätöinen tilus, oli siitä Viipurin puolella. Ostolla, vaihdolla ja perinnöllä oli sitä laajennettu joka taholle.Sen paraana arvona eivät kuitenkaan olleet pellot eikä niityt, vaan muhkeat metsät, jotka ikään kuin jostakin kohtalonoikusta olivat saaneet olla aivan rauhassa sekä kirveeltä että tulelta. Vielä tuottavampi oli lohenpyynti, jota monenmiespolven aika oli harjoitettu kauneissa koskissa, jotka kuohuivat joen povessa lepäävien saarien ympäritse.Itse päärakennus oli joen vasemmalla rannalla korkealla harjulla, joka haarautuu Savonselästä, siitä hiekkaisestaharjujonosta, joka muutamia peninkulmia ylempänä tultuaan Salpausselän poikki kulkee pitkin joen vartta jaetelämpänä Haminan ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 54
Langue Finnish

Exrait

The Project Gutenberg EBook of Haapakoskelaiset, by Jac. Ahrenberg This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Haapakoskelaiset Romaani Itä-Suomesta Author: Jac. Ahrenberg Translator: Aatto S. Release Date: May 15, 2006 [EBook #18393] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HAAPAKOSKELAISET ***
Produced by Tapio Riikonen
HAAPAKOSKELAISET
Romaani Itä-Suomesta
Kirj.
JAC. AHRENBERG
Suomensi Aatto S.
K. E. Holm, Helsinki, 1893.
nav llahokapnekslaolym Kkaa anrtI.Haatsro äihsiatailln pulaki tätoleniskulit lammuk aäjit pinli osääsisti äiVpirunip inen tilus, oli ukla naaähävötäpok j. eaätEma,iltu jnnetaajetä l iis äloönllreni pjaa lldoihva, allotsO .allelouellot eiolleet petknaa nvitäk iuvoar enarapaa an.ell neS akoohativata olkustonoi aiao llentes aaek ssaasuhran vaätte ätleevrik ät, vaan kä niityemsttä ,umkhae tn ääinkutkjoika ok nlathsoj ikatako  niaraojilh tu kitetissaaunessiksok aktoj ,aivhuuo kn oe jatt luleat .iVle ätuottavampi oli eholyypn,itntoj moa nmnespieveoljrah allaekrok allnaan rlaalmmseältsnoesS vatuuuaaraka h, joullamy niräpas neirapäleieävvepoa ssj eo navnnsuo il pääraketse.Itseseuspaalikpon läut änäpmS naautln va joe jaerttaluekikk ktni eipstsearahjojustnos ,äätiieih iakk peninkulmia yle,aj ko aumtumaainhvaraaa teeä ätaaH.okapilajaannsangoksi hietatapmräiöst ,ojaky i kssie nele aeniskesiokkiotiskyminaä Hampänteläetllävihno a nulsimoajat,atsatir Yrivengii Nnplovatav iaehte .eSn ensimmäisestä ar nikalnatrakajola lloirjkit luk raksnell aatonkuteoli ikiln kaieesneu iieh nlyiittyi snkuten lakojetojsesk ,atä stkorierapseäis lavitareoteNk ja. auluja lita onirat neksek nanskai ol, taasojaan. Kerran oli es tiratir nilnnunuduo ntnretoeih naukuolettes iorviSe tulla kaiatkien niv .taroola llriailtkui e ,nooksatir ättnaisen lämän muiorsk.iT  tes nopmit  ttävoasnyi lakik alanniap na pasissllaia sesaavtskiilesvalanusu aonä simiih assioj ,assiokiun tajh uouketlltorvi taas kaiku nirnamotyt erät tutmiurn ootariti äisiskunolo iangan. Rksekistu aj naanunattloplyi ul tin lytöntetsisku nenalepa  jpuriul ttaesutusrhkits iosivin vieresialttareneip näjätip nesevikiaarmha, enS iioo.nrikknek i moippue rinä sjat le oelskt.ludhO ekka,atiiok ruohoa, nokkosiaj  aatikiaissaieehmii sokuor kenem anesiil änäst sijnnan. Toallas iavrneliilp rekiut ttiitimtoe ttis attouv atnori messoprofgin slni seHe äruKnimäemvan ie venläat ianirallaas ,nan paikinaislinimis aumumksiaav anakia ävitsöyrist seäianih vonk nuaj,nneläenvsmiesnen en apolvr näratiroti.nevnaiia nsösmyäm t aajv ieäv taslat herran huonettk uuo el niemeimta mksestilultu eduumottenno atsttSi. taesrvton odskseasaj navhiettiin.  laajennte ns ätatuuiuk llhasiitä itkajommin, sekuinkin efssp orilnero ijaa tiuhttteuo l attuuvaassasnakviä japienen hopaesinek vunat ou leetäöyt nyipsuäpopäisiiat ikakvillvalohdene. Y erkajllS uhieivkre neieal sviei naonia l narrektoi voittaja lääi ätarnnlaal ,naoplitoisernptausskinoM ivoksy naalsi oahtrna iak tulhan,nmaauomeilo akoj ,naso nSe. iahtkai kstutäm eikkyci ksvith ja LaKuin KeiakiaS anvort nanbesaPet saanli Ettis tunätleis eakiain aose .Ssiulsk ait ,ojsiatli jka olänsoen tynäsok tsikly a pösi arhtlomea,stsäetlltyj noukn aikaa ja kadonivpän kinätää el,täveletsiik änälä tnäilnyt  käyv teaa,nislllikurin ritaerapseäiues ssarE'd ninosukupuola, jonkaniee tivseato pplajamin enehst ym ajnenouum nA nekä Jägerhornin auH säetksloels helän kiuk stäisav,nroH ilo akkid HoskölTämärn. K suraeltSlåat anajaaK ao netsimpaaaskko o90 Hlian1 87-8änv ouisrkillisitavan metetsiuM.nuutlah inrnHod ölskålStjanaimtsneo tnsiäi ea, jlellipuonänei ahtneesn,akolmannen KustaanroHouk s ilehiiain ankaku,  hinaaapniH lealokksarle. Kataa  Kusatioj,tailloksu säi stsetietytilut muistat ja muotidtsvimoreik tkain aanänämun ktoumvukoiaki tesilij iha:nen IIItet m notune,ak nkteui kli oä,ävaatsuK sakonninierra Erik myöskip ääytttäyo ilh jarayln  Si.anodätsilaj ävak äekjo l on  yhdähesao ,umton tyojakit ssaasioltvaä  anakumnmatsureped navtl8190v ouatamme. meidänmanajo tunttouus aenmm vtäsäekkyn neo äds n hä8121sai  ja aksiherraapav näh ilut neelkjän äiivpäio .naenäHop nnaki Esak rii olkamu,nk nuin alo iujuri korkeimmillaisne nesssesiämmteistaä  Sa.ssluouemanS miie nivä sosessaja dassuo l jnartkaonanmisnniämhämye itri täällillä juusiiäsn ä äähen neninmäimns esirsälänev anootulp kaus lauykinen t aamuattätk t,sätauu manonhua mi atsoj ,atsaoniaä, jjellkensa rao  nieatj läneään hartkaonanai psi isniäki änavisen ja matalan, akllyeskniektriaassoj ,nonatrakiiv kanavuk manvaentih ouvaait liassakerr ala olieksisorrättälyävä llehvijaa ää p namlliiiaaksiee muinais, kaikki ,tennneuaahätr een jällnsi,paraos ätim p ilo atllteoialpaVa. utharearE ir ktSlåsköld Horn näet  iasakatnisines sa oisn nsäitiä a ol,jokistaluksoueltipäim n iyKk ri Eraer Ha.llj neelläj ittuumki, repioen poikk konoaam leeknin eenhvahan lljaunneneskäpnakaräarilKeismen  Suoo ilojakel ,sklevoeuanal,sleilrnoH dlökslåtS red Aleksannpojallesk iopajp reniönar knotanaaaäi jvnemitousiivmykiojs aa nmenäiesttomu ker aikksenassiorivnämät  keoraknsa ssmiimanj  aumsiasm aana, maamarsalkkaparaeehuhojnajatseliSen atna vinätip niiroukatuakkir kenneienpjä tahähenj  aenneun h suvtiinudatv iuaapa änäpiavemol uanrrhekua uknnaiir.nyHiv na ijäkkäkkaana jikErraeranoj pinautlouk  niksut  raunginajoihan saitts aapha .aVola t luudhatuatnia uU aknedupuaoon, johon ei keätnäk ko ousuvtsetnn ltumiemtun o akneilnomioj ,kuin selmestään äts dymämäöpsisestseaialomsua stahnav tunian nisn vaainoja ksen jlia aihuvts ausav a atsjlape notaaskohaesis jtikutukues näjkleepäilemisen ja hoihuupääHaakia nejää stvä. täesrjiaonnänenav saati ken oltu hrrot nsaainiajk nuanaja. Hän harrastaaH okapile tyn laalyt tenskil tiäen nkiemenk mynautttä läken, eakonni,seim avitä ijelljvianmas ina palveluksess aeVänäjll.äaVaperah AraksledeanoH ro nra iliakinsä tärean kHann;ap nassrEkiioako  jli oauikosvuullo aisreespu täisenä, niin väh äumtui teäts titukuenksänivai vyp a iysnir llannsa aimota v.Koheknej lämenauklouo hätiv eetishmnaaknelloteennamouelamnaasa ts.i Rakastaen kotianiak anoa ajnakryha edä leel kenakav ,ojrearaphaos pn ulpyrkäin al aj nav naaisphäi ttieääämeln neilo eeasna ie tuvaapstenänas km tuath atersk;ilitsijatseksihal iysyp imin nomai vli ose a ldaMitll ä ,isilsasoveein  oikllutku, n ten hällsinask rednroHilo än naimiseen.Ale nussoutennet härv aonanaiuk monuus tenätrak ner kasonutaa hvattalsuio natthiu ,islakusun neHä. snävätsy aj asnet äkliväetteäihmaaj ovmits äliilttuu ja,poa evntioso itt ato näh kuoltuavaimonsaneis nän ,isll äaassarreesiely nioossun aaimhun j  aavnavuaaohjrkeutnkorja peen isääout p ataakiii nn hirkkohiei nivkrioih,nj iossa hän on ollutm tientelailtäs  eivensatuksnioiniuk ,ajuppmet nlielavhiccMan ääej nokoknas ääyteeksi ma tulipuhh ink nänetiely nemi Sn. konsuutlla tavalla tavaaaehv paolsirr aal hetisliolnnliimli iotanivrah sa.Hänen horjumaes tmoniiaustunesaena  jinlaun k nothnavillotuusantapaus äuklometyitt mä
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents