Maaemon lapsia - Kertomus

Maaemon lapsia - Kertomus

-

Finnish
45 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Maaemon lapsia, by Arvid JärnefeltThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Maaemon lapsia KertomusAuthor: Arvid JärnefeltRelease Date: March 31, 2005 [EBook #15514]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MAAEMON LAPSIA ***Produced by Tapio RiikonenMAAEMON LAPSIAKertomusKirj.Arvid JärnefeltOtava, Helsinki, 1907.SISÄLLYS:Alkulause 1. Satimessa 2. Kulkukauppias 3. Nuoriherra 4. Rauhalahti 5. Syntymäpäivä 6. Herra Vendell 7. Maanalaiset voimat 6. Enkelien töitä 9. Viisas kuin käärme ja laupeas kuin kyyhkynen10. Kinturin kuolemaTämmöinen on tarina:Muinaisina aikoina tulivat vallottajat tähän maahan, tulivat kiiltävin peitsin, kirjavin kypärin, sotakunniassa loistavaa ristiäedellänsä kantaen. Kalevan miehet nousivat jumaliansa puolustamaan, kylät paloivat, ryskyen kaatuivat pyhät lehdot.Vallottajan miekka ja tuli voitti. Vastahakoinen kansa karkotettiin korpiin kuolemaan, mutta heikko kansa kastettiin uusienherrain alamaisiksi.Kansoja vallotetaan ja kukistetaan, ihmisiä karkotetaan ja nöyryytetään, mutta kukistuvatko jumalat, ja voidaankojumaliakin karkottaa? Vai minne joutuivat Ilmattaret, minne Päivättäret, Kuuttaret, minne Ahti vellamoineen, minne Tapiosinipiikoinensa? Minne kaikki ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 34
Langue Finnish
Signaler un problème
The Project GtuneebgrE oBkoo Maf moaelan iapsyb ,vrA J dienräThisfeltok i eBo rht sof efo esue onny areheywanc on ta  dna tsoso tonr iwhta mlons whatestricti uoY yamveos .revegit  ipycot, iesi eru-o  rwayatermthe der t untcejorP eht fo senic Lrgbeenut Giht Be s kooo ro iseluncd dethwibnre.gentnline atwww.guteni aansini aiaokn taen o:MuirinaniömmäTiv neptiis,nk ri, tulivat kiiltä tajähätam nnahalitut vallvataoten. antasä klläneäedsiitaar tsvaoi lsaasniunakots ,niräpyk nivajaloivat, kylät ptsmaaa,nasp ouulmajuanlisiout vaheimn teelaK navinenhakoastai. Vetttraokask k naolkun iirpkon iiieh attum ,naame kaatuiv ryskyenl heod.ttap hytän jaekmillVataotv ilttioj akut a auknaj teaaiktshmisn, iarkoiä kj naatetyyryön a, äntätekua ttmukk oaksn aaktstetiin uusienherraa niamalkisiK.issoan vjaloaltateadiookna ,tav aj jkoalumstkiatuv
Title: Maaemon lapsia Kertomus Author: Arvid Järnefelt Release Date: March 31, 2005 [EBook #15514] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MAAEMON LAPSIA ***
Produced by Tapio Riikonen
SISÄLLYS: Alkulause 1. Satimessa 2. Kulkukauppias 3. Nuoriherra 4. Rauhalahti 5. Syntymäpäivä 6. Herra Vendell 7. Maanalaiset voimat 6. Enkelien töitä 9. Viisas kuin käärme ja laupeas kuin kyyhkynen 10. Kinturin kuolema
Otava, Helsinki, 1907.
Kirj. Arvid Järnefelt
MAAEMON LAPSIA Kertomus
t,retaut Anein mttäviäP uK ,teränne , miosinTapievllth iennemaiorkkataot Va? maimujaila niklmattaret, minnenienj uoutvitaI  pleunuhhm ielisemak ner,teetoj ilman pn olivatipohliattiiktl äiha tkjo, atijlteatiat ätleiksim? Miensakoinipii eahikn akkinn eolas nejulopallinehärun minoenelvaieatsn aehärttäneet, tai metsä,teenalät aktojä iniöhthan nehäyksiyhsrnäleäsh iehule m lauuttaee,tk ia tähivnnlat?Eivätkö jumaivähävisvisi ,täetehäv hJon?mis meuu tirnaeeiathän vikävnsä yytesiänisky nenäh a jetnetäitir vsätutetun ristin mieesnem aaah nsiatom, tai olrmhuteittämä ,ätthatalloaa.Vain ttajemliko aiatselp pää än t jä,änivväle ikkäleiv tää ja puht eteens tujamalyhklääämssmei ännuMinin än e»:nih iullien, mkasii taaikknak ekrröö nemknetnnkeraa llkaiem aj allelut äkiymsöT touued neHukana seurannut ksok naaelutaj ni,nkok ji aee olaot iitt.taMheynkan  miesa lkansiustuk e nasnak ul tanah ssaantu no estilut ,tulijelsiakä nslvpaiEäks  et keve.äalla ja ole miek nisakat allelutin manva, vänemea uveiinknlenue minäso,  Katlla. otu nn,n iitäetkoj no atto tuna, se onkerran anatav ,ajj ko anoänstyö r ose, ytnarrek nneelläj jott lah ja ava,o  nojakkaisehrr aJai.nkhen deuutot iuhup niäN.»eenähtyneenyjällna iuktnmhsinei enänjo, ilhe älena a iotttouj ,ahannen vaikaa tuleiell etnioe knimhi nooäj ellishepun dälk oneenskneleietaie,ij n te tee enkidätak naithjah ennoyytta  jnämiäe nnuen sakkiikt yälleen kuuluva, kishiru i iuj ,leollon, jikaaen aviäp nuuksarram säistääräm hä,änouitatavppainap  oli tyhllisestietsieskyt nirneimaa auakä ssevoliste ihmnnoin tueSä ss.aos inä ijail hkakua enistumaa niios iluule paistaa.Smuiuesanelvitää kinäpän nävij ,ä akoliemseenytyknne,:Täipktyt iähviää nin KeeulJan ritu ,ennät t älläät ovikello, hurjap ääss äorkiukavuhvientohä, äntä itssedeakat nismänialr rule iusn ovuodiin phtiknuvivireteiv naetknoa ijuk aläälteeksk ip ääish hän itsejänä ja  ,elamapsilllinu psavääimakainri ilo oj  tynithetyisprkäalhvsoä kimoelols ieaa,n päinäänäntyn käsavisatuak aippkas rimaaast jn, aurepist kemeään nousua, vaikkaJan rituinKinKnik niknik,ennkinkinkingeliha,a,aj Jhaiknö ekulkue,nntt e nirnnaJK ,eutniin joutue, joutuiu,nK nini ,ojtuytisleteove  kiatik iipu,ikkmär isi ettäse on seotts,aepi äullu keenttuoi staohnaaklaj  nes,asinat patleen jälv te najikne ihälehuäh innaJp!etuinn rie S Konutenni.aeevnpauaukkasillnoista sitap atsiatha taal jä,ynttteei hlieltroi iahants ihaakkiä, tneennn,et roppra,iy hdeksän lapsen i äkeysykuk imuluetisin.KrituJan ll appaayvdysyät terelläi, svehtilus nääellävyh leelultuei rja, tta kohttäen, munin häyt aiKtnrua silmsi va,koalr ästypäpiränäisotiin puttäenksösineaaamnuna,np hostrus rapan uiöl ilut aJ.irallaariin mahtuakaaniv liaj tneääl i  EidtaKia urntih öteriliv ?aajasia on önny,myo  n?eS ,essaaiiskesän ääit psäytyäT ?niissiv y tumakh es tipal iänikuiauppiaanäträk nenivymmy urnt hi,elttKii  tekhaivkaarp rat javäliset llaies ilo ällieH.nataesudkaik renänvoppkisas na äkelmkokie a lorptoäsh iett iitkslile kokonaisen tan iuttesneellajoä kiis t, enstvaraahnap iknrniatta. uvoien aSitta  jhtkoavttlaaliuk uaksaileallan merkitja paljok nuinioesävll,ämio Na?ujkkounlktävöyS ?tyn säkolisysyila kkseliieräh ymdyki okoa striislluuhttyän ehuutniK itti pnautstaauole ,isleatäh nll ädiuoa.ssi  En häus nairuute p aj kuntuli ostamaaatvrniun tarah,aedouv ellenäh akjo, aalkvea  jn,,as iotsajhuat ,hvisn katkään piikap atsj atut aok siserlauoa,stioknaa nai simll eikauppkarttui,nääsksneätK  ,terin intukerroli kkiak navos naai mtausithararäääts aymmynineähenlle jokainen tapavopkkisk ,aisuuikviiskosiekuo join  samuna,tett nupiment ouymsöoi vkiikkan iiotkassaprot äkim ,n, ja miirnuttiim uuats äti äkäna llytmyttaa ooiv ämpilänävääT.ähänekki  kaikuininniäe ,vskärear hoittar kjai ashiv irutniK .anan kuuluvrasväkeetiääh reaattiop aspi statäetupkaiis  ,ätmiloattarearteh ätyn tevraks her moni jainnop attunniatstai ole asojnplot mä äakpuipsas a tehneet. Muttaa tajokia netsulesn isi-säänivolseim ävyh alloetäv krituin Kja, älk S liih.nkkioodenolitias aupp anitodotyyta iyi nssivamata eanmosaitk osipamttt, vaan iristänykämi, tan däei häällilävuh ilo n lähiitästä eisevalautttduseilustun i nsntKii urleivly ätyeps äti mielikseen puoidss.arEtiätniikniä yl,äm iellkäymys tul kun kystseräh i.»eeuuS nkdeniunsen ähntet n ,ojsäätntneurilKintoli hän ,aneskutsidot eltäsia np»oä tt eu, läheisestä tuttvauuedtsaa nakpiupn aanska.sa
1. Satimessa.
i kaoittastauppiokokj  a äupt täse, iaoteilp ykäetuk ,ilttonas n