No thoroughfare. Finnish
68 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

No thoroughfare. Finnish

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
68 pages
Finnish

Description

The Project Gutenberg EBook of Ilman menestyksettä, by Charles Dickens and Wilkie CollinsThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Ilman menestyksettä JoulukertomusAuthor: Charles Dickens and Wilkie CollinsTranslator: O. G. C.Release Date: November 27, 2006 [EBook #19934]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ILMAN MENESTYKSETTÄ ***Produced by Tapio RiikonenILMAN MENESTYKSETTÄJoulukertomusKirj.CHARLES DICKENS ja WILKIE COLLINSSuomentanut [No Thoroughfare, 1867] O. G. C.G. L. Söderström, Porvoo, 1870.Vuosiluku on 1835, päivä on Marraskuun 30:nes. Pyhän Paavalinkirkon suuri kello Lontoossa näyttää 10:ttä tuntia illalla.Kaikki kaupungin pienemmät kirkonkellot jännittävät metallisia kurkkujansa. Muutamat alkavat nenäkkäästi ennen suurentuomiokirkon raskasta kelloa; toiset alkavat hitaisesti, kolme, neljä, viisi lyömää sen jälkeen, mutta kaikki soveltuvat neniin toisiinsa, että ilmaan jättävät helinän, ikäänkuin olisi siivillä varustettu Kronos isä itse, joka nielee omia sikiämiä,hirmuisella viikatteellansa tehnyt helähtävän iskun ilmaan, lentäessään kaupungin yli.Mutta mikä se on kello, joka lyöpi toisia hitaammasti, joka kaikuu niin paljon likempänä korvaa ja tänä iltana on niinsuuresti jälessä, että kerkeää ainoastaan osaa ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 36
Langue Finnish

Exrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Ilf n manemeykstttesb ,ähC yelrackens Did Wis anC lokleihTsiilsn iokBo ethr fos fo esu e enoyna a  tonc nawyeherwith almost and rtseitci tsor onevso. ers onatwhi ,tocypam yoY u or away it give rednu ti esu-erhe tofs rmtee thL grnecii esulcnro Pctjeut Gbeenoo kroo lnni etaded with this eBgteguw.wworg.ernb uku1 nouVliso oväMan 5,83äi ptnoo ooLäntyss an suirkokelluri P nähyP knilavaaunkuasrrs.ne0: 3mmtäk riokknleol kaupungin pieneli allalaK.aikkiä tä:t10 ttätiunkääsenäkat nlkavtaa tuma .uMnaasujkkur kiaislltaem tävättinnäj tvat hitaset alkaol;at iosaatk len koskramiuoirokuus tnere itnennin tnenivat eltuäti  ,teniasiois hätävttjän aalmiuknääki ,nänilekolme, nisesti, si iylmöleäj ,ivkeäl, en sää jenikkivos ttumak aäih,ikmäsileriumiikala vllantteeynhet asthäleh tsk iänävaalm iun nlosi iisviliäl varustettu Kroni soi äs,estkoj nia eeelmi osia  uukiak akoj ,itasmmaait hiaistoj  avraa äokpmnälikejon  palniinily tuM.upuanignsäes kän ln,täen aylpö ill,oj kose on keta mikä n?aaunik Lone  S aatto aak-ikläjllo.n ken aiEnnealtsyöötnoeeneuhnsiireuui stlejäänättli  anan noä ainoastaan osass,äe tt äekkräeitadn aa nn;vaytk naekia nesajisrtissa omisia potäykeeeselavnak nläänkmin mailn eletsudeit aisian löttii otekaantsaa tavpaestylö äätkiakv ikatsaeninaa vinritt o ;ehdinää tieisnä taas täytyyjätv naateti naatsainkuänkätaosrm ais alniajo aitteistalapsne o ja tsaat yäälipl iopilvien  ohuein uak ,sintlI.no aoh kanta hsatäeiskneitumv aasitenollluonkki  kaisöym niukniin ,naastsiap leninamvielä sakeammakss mu unot heyn ta,ston j tkaiäihl tatsaiaj aadumut o kadmustvat noot aulliäl,as iht luolstoi tanP .uukis no äviätuksia.Hka-varusvyäij laliatanh tas iskanaonde el eetovek näleväaikkäysp pysriena ujätneävtlni ,nen reuu sinse uuuthasies aj ,aaeptiteytr uoavnsi. Tuo hunnulla  eelsedekat isianeai jn,a okvekät kaenneit nparotölanlöy huostenlyk eest änät ällltausedviar ta,
Produced by Tapio Riikonen
G. L. Söderström, Porvoo, 1870.
Suomentanut [No Thoroughfare, 1867] O. G. C.
Kirj. CHARLES DICKENS ja WILKIE COLLINS
sklimaulenisrtkanonaruuml niitnäseen päähän, kasov toptrit aokdhelMi. enäy nsäenvel äätttlamottoirkaa. Kivaas taish knna
Title: Ilman menestyksettä Joulukertomus Author: Charles Dickens and Wilkie Collins Translator: O. G. C. Release Date: November 27, 2006 [EBook #19934] Language: Finnish
ILMAN MENESTYKSETTÄ Joulukertomus
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ILMAN MENESTYKSETTÄ ***
näne
päänsäattiohek estily aaomivtoä nthäa aatnl kituat,nm ivetdunkt kauneeeln nehäi estienk taviloniin ,namutalon okkein snäuki äkenteneatkssejai muniaitkiuknom n teeääki solmeun vaiheetläej tajmänääsj .atsiskuiukniiN stsiukstetkojaa  tamatav navliamansa allstut muilleslo ätavikar stran iivekämileutsilealr siit nn askeleensa alia kl ,ajleatuplouortta neuraaa sajlihittrop ättesäsin aaetljsua nätenöänjlteutä uin se, , ennenkkaK.k isan aatsi ouakun meolat knhuoaste takneentt iparoen,euaekorasek ssiekistoskokrev lötyöL.ivasnainen menee ysjrää,nh ouam aa  jornunai eninlut u ee.soluoR  minatteuin ua kM kiuh.aueariss ll oeie täii suthnötenääS"?"umaaa, mutta käännete lineik nliallle tthttaeeonput näytäp inätäe ,iyt yäknäj  athyypysänen  naiuorinuunim ettiksok Te."enllteasmmkuneat aäkseät ,joraa jäljjoka seuäjivN.näledeäkälos ke kenstejaä ettE"?"anaaksok neun"T."mio ektt""nEun?ati ä".M"ittete shdotn tatim at ätodhm etulin? taenOl kkosoaknat heyn tetille mitään pahava " ä,llneääa v nette ätiis na koeikkat,vaoinuoN!h.a""upuhit nteettan yy sä stauhu ,"nothp tu rouvasn vastasijliaeslliaen nihdyöyht yn ääystä nelluuk,avulie oksessa, johon oäns uuerss aaltitaas vänii"S: siiutsanuph aj tavisethellvot  kasuainnek  aertij  nersian!nyyouN"itlv sänin mseä aj ,innininel havähäpätöan tämä atsav aakattO .aeaneui gsiak kyyöltyss aepir äapTässta?"inulte mäväha-vrioes naplkinnon."Vakaastodhav ni naaatnatea leilie pn neieo ne illtuelo tä l teia; tahjoiov auni niisiat?"oahjlakstuja"Auasamassinkö min,aj som  araomssolä  Sene.llin MttedisiäyllaiP .le hei olla , jolaylaaS s navyäästmiihä stäiiki-naakatsal äkie ää näin teidän tupstiaailss;am ninhtetaoistjihoa ette nahiskysal . Miolenlen nä oatan äliii n".N"n leeiä än ttäetis navelkes ätle ,ojaks viiäyssyllä kärsaikse hemli ttioovsaassiidTe känllSa."y"vytäiltsmneip aiihint teapseet lneip ätte ,naamosk uunin maattaayllarat voojk naenädii ki nn lja,im tuati mlnav ihatta, painaa Sj ädhet et naatode eänidot jä,st äeskyäkjrää nysos mn."Jvoininä re eythd, eninni,itssoj s eteruudo tehdäa en tahai nätdhi st esaä it Mn.deäh tinlO""?ettodhat etun teminlett luuarahti änäs keveok kkaontoenolo  äätev ,j ,yllaSeeskja tlemäenteounnnol en nloilte e jenrua e pe,nötnes läj neelteko kuulla rukotiekämnä".aTdhto itsaatrah avuo ryyys k?"niseuknaenroivaik utkkhdo n tatehä "etesil atlutnelakssyn mmdäär styjeJ mula!aJ mula,alta?""O!rukoukse eno".S"amal ,uJtä s teitkooiuna.isot ,no äniM""neonn letiäin top eienll ealsplele, joka nykyisino nlut  tuldiet händooialn . leukouon rlla Minuettle isliel setttoiniun"Kä.änävmattoul ätät nearaan rouusta vieleat ,ojav nuplolan ensk nka oyt asnsalah tuutnut ulteny lählisiäko  nnesiiianmiä even menolä inm älliS .iniittaminunammopettaa reteää nansiatk uo na rtton taisskisiukiasse ,inaaanasriimänj  ai  moksisi makaur ellojiav naepornue  s, esmii nä ,ojes iiDkc ähä kuin eilenkäli äanathy ,v ät oosenllankaän t,neete nalamuJ neikkai kona ok j.aR istsokku ouretaakannksetukoutim et äas ä?aon pääukuhä?hdlk ÄS layl . "uhkoaaatan min"Mitä saleuo pantaotvun p nääne skulevlaäettn, ntuleen,  äavmnnielamnao deiiven airtenstete  .nes aJettin isä, eikä lastneohtijaia najn  jsijaa vai okimetioskutk alinnua kuin oiin tottitsk,in olsk iiä; uahtpatai voä äne ie ellunim aatuloivote tvoitiu natk t toinnihA !hA !h "!akouuk rksoui!enAh""t suakss.a" iMäta Sally suuressan avatsan ,neniaele ttleak rä,ävätdhal nrrsaneahkuuliin Jumakaa vy,är ka".A"!hh  " vaikas Sally avut ajatreor aenänam httar huuäsj tinineä h näapunnsa sarea siaovlavisiothat asäänönyk tenän hennut; niin tott auknit iell euanekesie ä lee timälel nä,ipäkoj n  eesen to"niiuknitt all ät ietoe  sonok jo,ivtlunim avuarno aee nieäkt ieäta uttaa.Sanokaa, otsamim itlunet ay htnnmenaä isimth?y aetk es oknitsiinuaä ltei tltkaisraiov tietiin ne ninisn,ki tostoahe tt,äj t iell,etääksenin selvitluj ilo es ätte anmakousn numie attts aan ty ,ajttaaa auukkaä raan sanojmii avnuäk aännä ettaimo? Katsokaa kuinkm ni äovnit heäd aa,idnaaastoaina nelo ä asseeki teitoon ettlle,na !saatk reiMän