Novelleja I
61 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Novelleja I

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
61 pages
Finnish

Description

The Project Gutenberg EBook of Novelleja I, by Samuli SuomalainenThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Novelleja IAuthor: Samuli SuomalainenRelease Date: February 19, 2007 [EBook #20621]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLEJA I ***Produced by Tapio RiikonenNOVELLEJA IKirj.Samuli S.K. E. Holm, Helsinki, 1876.SISÄLLYS:NäytelmäKaks kertaa kaks"Tallellahan on!"Kesäinen tarinaKesäkylvyiltäHallayönäNÄYTELMÄ.— "Mutta, Michel, milloinka sinä viimeinkin suostut viettämään tyttäremme kihlajaisia? Kohta on koko vuosi kulunut siitäkuin paroni Alfons pyysi Beatricen kättä ja sai lupauksen häneltä sekä meiltä. Mutta miks'ei voi asiaa loppuun ajaa?"Näin puhui Rauhalinnan vanha kreivinna miehellensä. Rauhalinnan vanhalle kreiville, aina kun he illallisen syötyänsä olivatistahtuneet kamiinin eteen tai kesällä kuistille. Ja Rauhalinnan vanha kreivi napsautti nuuskarasiaansa ja vastasi:— "Kärsimystä, kärsimystä! Olenhan sanonut, että valmistan odottamatonta huvitusta, surpriisia!"— "Mutta olisihan jo parhainkin surpriisi ennättänyt tulla vuodessa valmiiksi. Ihmiset rupeavat jo puhelemaan yhtä jatoista, sillä kaikki tietävät kumminkin heidän antaneen lupaukset toisillensa."— "Kärsimystä! Puhukoot nyt mitä hyvänsä; toista ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 48
Langue Finnish

Exrait

The Project Gutenberg EBook of Novelleja I, by Samuli Suomalainen This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Novelleja I Author: Samuli Suomalainen Release Date: February 19, 2007 [EBook #20621] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLEJA I ***
Produced by Tapio Riikonen
NOVELLEJA I
Kirj. Samuli S.
K. E. Holm, Helsinki, 1876.
SISÄLLYS:
Näytelmä Kaks kertaa kaks "Tallellahan on!" Kesäinen tarina Kesäkylvyiltä Hallayönä
uM" l,heil ma,ttic Mk himeemsiaialajämääiettttärn tys nikniev tutsou skainloimviä inflno sypsy ieBtaitäkuin paroni Asouvuk iunulis tKo? a ht kono ok'ei mikstta . Muliät äems keleätän henksauup lais aj ättäk necirivinna manha kreilnnnav iuR uaahinNäuh pajn ?"aaol auupp iovaisa oliänsäyötyen stek utentshaavittan eeetn niiiamitsiuk älläsek isä. Rauhiehellenavhnlaellanian n, lenaaire kilivallisillnuk  eh :i tssaisymK"rä kärstä,stä!simynahnelO tunonas  vtäet, anstmialll.eJ  aaRhulaninan vanha kreivipan tuasn itksuuasarania jsavaa allut tynättännei isrirpsun kiinr pusiteI mhsk.ilmiia vadess vuous ,irprtivuatsuonat htado oamttojp raahilisah n"Mutta oisia!" auup lenoi tetksädieh nienatna nstä!simyukoo PuhneasisllK"rä". n aatäyhat jstoiavaeoj thup meletietävät kummink,as liälk iakk iä enusnupelaisrä ivieduuisakerk urpriisituosta sh vyniasts.a "aJku, atovan sentt asnaso tavaas nyväntä ht mit ny eisath otsiäs ;j ,eim a auntodoa taö?ty ""käMiak ,om nnaeg ,isnun mennä levolltsymisrä!naav ä ntaut Main  oyt najlleesä:il siärsi "Kä, kmysts tiet nsi!i "aJ "Surpri sanoi:aallaj ns itimroap nutsasiaii,kskkmaieitasv vsnoä katehdtti  koe,asnaavuor iytseäh lvieiKr?"yö t mutta ovella hä iytkömaimoosn,asin entta  jkslälemA "eionasäh iHyvä. "tä, ä yöäätsilp odat äuppeä tt e okiukruruan nähniin ,ioreivi pokuinka kleävnä ,v eiäls ut.M ktaahurliteäässan nm siennein tmiellla ahoiiup a tsnianervima, No ".oniommakopel äsnerätty ,äknäyt imyäpirn vielä seisahtiavuonellm as ätiä nshejatäit renno ,uskuok:iivkrimmamakeitton hetsilas aiuluuk asiär"K "Jä!stmyo näl iltum h at lräsiapaniiöy nniaotsaa ,ojaka li niin,n ajatte naaksok ie'ttumisa hapat nunosauvkoes nnä ,säät: "kanoiän ssi hn,mank omio  utäattu "? iE"tuuma kuin 'kärsimysätj  ausprirsiai."anva' doi "F niuk ,cnappap ak  n on" yrieitiasontt iha,a:ap se; säänstheie maahap tunonas naoskaei kutt'n, mn iietiljataatnakiliRan nhne oanmmukilla.nen aJ"kummallisanoi: "h näik n nuvkoisnas ittihnav :aoeikr " yra nnvi notnäo knniisaallinumma "Hen.",osikoj ia asaonnön ä yrioavolputt aäh nlo iilaiuuden höperö, muukniinniat ,B aesa ntees kas hänj ,ispal tynytnytuitinman neeno sn aaknuiol saat nimelläiimmalla ,nikiavtimiittenaaian s mkamaamistäylhäua j suk ian aloy hlnitunainaluha nhvan  .ivierk ilo näHnrakkauden pantisk ilo iehliels seäiä stvusua,st aj nouthly esiä sit oliin rtenkamllkamuh näninen hää lli stkaraseduakkais ,naaseikä siinäkään morvuaasnkani , isll ota. lettMuäätiin nk niammuarakäh noj nP.laistamall kumtään aahnav näällivipäa lloinhvai st arkieivl saatsnce. Tätä: Beatrie änim i ;iiis uu sstreak rtias aipmionjulaköyttrea Ba. oeie ick ualltum tuin,sli kta onkinummii ätsimh ,äitiojlua esodansauo ltn oieo elk yättänyt kaikistahiell oeie ictrea.Bällis ,sinuak tuänsä isä oli hänn iio ili äs ,ajialilan stlan aa allavatlespesilnkuin kolla, niiemuklualth aasmaa ss sjausur, sak äsppmuailaoli  toivoo itsellens nalaals naeo,nlljoa,ltn,hän oitnut itoaatha uultain kuin knenkniasekhillio ,ojydyykun ne it ääöntt eenoilltyn äknä ,ojishinei llut jo n oli tuäH .sytsidhyniaraanhiaasa ah pons  e ajrä ,t tyivin krekaan riksiseits visiytenitä. Jokainen hetaa sileo teavilkat kiikst elleenäj tijäokip aluinkitäjäoretn nuknimmuk iähly nikusuä stnpma Oa.Beata eisanoin, uain sajo lltuk esis, tan liamsaknii niullisn ,äli tnpäovähätta pmapnouk aleioovoistvaa  jä-ötmyuM .ässesimyäk-naatelismies voi iots aiek nuon nmae a.kua  Jmmseap ainor allloiehe ollä t, nlivataletea  ,issiteivelrv aornu, at".ääteiseh niiN  .iStipä äimheäiistyneitesti siveetssillionae ,nä in sjonkiinmuine.iavhnno aentili, na eeitota naeB ätiis naatsanoaia  jtäyssyä :alloJ" yn san tinison jn,kuok jsiäta vrle itiesksensä tällätavaeB iskikin ,nataenit minvikäs käo el aiein,sk uankui niiimern esnivaan kinisou rniinon , assolasmmäisenäsi? Ensiuk nsautliatan ,an sjan äi pinihlleroun :tavisioikkit kasivastai aemitsnngtel roenän hpaa nsuu sppik itssoj ;arutä h, etarvoän hnis lokininemeom ja;paosil stomäu nilaksn isaruatiesi minkä väriilavktnit iaav steneip itärep isitpaä it sjat seaktimrki nositikkäythän spa ; joenäh äll niiökie4;3/ n n:a 7 o reiksk iaj ,semiita suloollut mu aojuMttyn tps ai Beneitolikata moklu niaatlodoun hävän teesä-epteliilen;nj soap hänen nivuksenslo atavi nikenupavrt(miamaaman staku kuliitäoi nps a ;ojsk)irtiemuä nsnänen nehänaaktullo ie otolaina ma mikään luutrukiiamlnak aa,voln soantaillamoesiamu iusippitta hysaadna, ioovant miapraat hetnäi ol, naai alliommam netsostenneitsikasvuiuknit yäal ,innivieialnnenteKr. ,nechus eB nirtah eivyni.iK onts kretihena hivinssavatsutyäk naassuo tJastditoa paes nahmasuas .heidän lapsensalineine äelek äti pääviolanll psatteok annivierk komon kiai kinikn ii !aJknnilaojillaentergumlläaniara ne ?nreH yl k pläa!ikli O aavsrniislenuj llisuudekin varatäyt ten tä,nsretluk nouesirtukaos ei, jta, imuua niinnih näkanietteliilä sirupeietsk attomuskiumin saada aatelinsouuraksiet nse auhkosarkieivnni:
NÄYTELMÄ.
ti aeiarilv nuo uhe ja plä, heilos suksojiytnääkn oillsi, ontoit