DEMOOWO
1 page
Estonian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

DEMOOWO

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1 page
Estonian

Description

LA VIE D'UN CULTIVATEUR

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 15 janvier 2012
Nombre de lectures 42
Langue Estonian

Exrait

 DEMOOWO
Naange caafal e hoyre tiimal ko cuusal e pellital jogii o demoowoo joom paafal!
Cellal woni dañal soko njeytaari caggal coñal ko halal e belal !
Luugal e mbekkudi lahal , nder gullal hakkunde eñal ko geno tan reenigawal !
Sabu alaa fof ko paalal hattani doombal saka comal e lewuyal !
Hay so ɓawlinii wontii gawƴal , laatiima basangal , fiindii kadi buumungal ,
yo demoowo anndu wonaa kiwal tan faabii kolangal !
Ngati hay jamma cakal ne anndi diwal !
ƴ Henndu ne kay ine waawi tolkitde gawal !
Kuurnal mehal aynaani bojal , gundoyal e eloyal haa cufal !
ƴ Kaa allottundu walla ɗooɗal ko aada kiwal ,
Ine waawi yanoyaa to woɗɗi hela koyal goɗɗo joom gesal !,
mbete a siiftoraani deegowal e laadowal hay lella , ñiiwa maa girjal !
Ine heewi goɗɗum ko bonnata gesal !
hokkere yoorna kooddi juggina gesal !
walla fulooje keewa aayɗina gawal !
ƴƴ Ko Allahtan daɗndata gesal , rokkata njeɗu moere gabbal ,
ndeke wonaa kuurnal mehal reeni gawal !
joom kuɗal noon e ñaaykal manoore mum ko teddin’de dihal ,
e yettude Allah joom ɓural , baawɗo reen’de haa kisal !.
 AbdullaayYaayaa Nguet
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents