Pojat asialla
56 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Pojat asialla

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
56 pages
Finnish

Description

The Project Gutenberg EBook of Pojat asialla, by Maiju LassilaThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Pojat asiallaAuthor: Maiju LassilaRelease Date: November 29, 2004 [EBook #14207]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK POJAT ASIALLA ***Produced by Riikka Talonpoika, Tapio Riikonen and PG Distributed ProofreadersPOJAT ASIALLAKirj.Maiju Lassila1911.IÄiti oli jo selittänyt hänelle asian perinpohjin, antanut kaksikymmenviisipennisen ja neuvonut miten on puhuttavakauppiaalle. Nyt toisti hän vielä neuvonsa: Antaen pienen läkkituopin neuvoi hän:—Sano kauppiaalle, jotta: Äiti käski ostaa tähän viidellä pennillä siirappia, jotta saa keittää soppaa… Muistatko sinänyt?—Muistan, tokasi kahdeksanvuotias rehvakka poika. Äiti pani jo soppakattilan tulelle ja lisäsi:—Eläkä viivy kauvan … ja eläkä poikkea tieltä minnekään, jotta seImmosen vihainen härkä ei puske… Kule suoraa tietä eläkä kierrä sieltäImmosen karjahakoja myöten!—Ei toki! lupasi Otto aivan ylvästelevällä äänellä ja aikoikin jo lähteä. Mutta silloin tuntui taas hiukan koskevanoikean jalan kantapäähän, jonka hän oli eilen polkenut lasinsiruseen. Hän muisti nyt tuon pikku haavan, nostikantapäänsä koholle ja tarkasti kipeän paikan.Ja silloin hänen päähänsä pisti taas ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 39
Langue Finnish

Exrait

The Project Gutenberg EBook of Pojat asialla, by Maiju Lassila This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Pojat asialla Author: Maiju Lassila Release Date: November 29, 2004 [EBook #14207] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK POJAT ASIALLA ***
Produced by Riikka Talonpoika, Tapio Riikonen and PG Distributed Proofreaders
POJAT ASIALLA
Kirj. Maiju Lassila
1911.
aisa ellenäh tyn an,jiohnpripen ÄItiittä seli joi ol tunetimn ajovuetautkavaonn uh pkaisykmmtnnatuk ennisen enviisipen np eitiouälkkonsaneuvtaen: Anäh itsio äleiv nllaapiup tyt Ne.ks isoat aätäh n, jotta: Äiti käonaSuak aippellan piuvne hoi:änatkouista Moppaääs iettaak ats ot ja,piapirsiä llinnep ällediiva. Äiti kka poiksar heavasvnouitkai ekhd tn,asokuM?atsinis tynäea toikkkä p eläää,nnnke äimeitlenosmmeI staot j äkräh neniahiv soppakatpani jo elll eajital nutläE vkäis li:äs navaj yviiuak öyetajm  iot!nElupaki! tto si Oly naviaveletsävän älääla  jläeliep suek uKels uoraa tietä eläkik äärreeis Iätlosmm kenjaarkohanäh aknoj ,nähääapntkan lajan easueesnrialisun tolkeen p eil oliis aioll .äettuMo  jhtläkoaiinikekavonkikunak so taas hin tuntuin.kaai ploil sJatsakrat näepik isti ä pi liitaasnänenih ähsnp äätut  ponkuikaa hH .nm nätsiuyn iäänsä koholle jaav,nn soitaktnpalajavan ik on ea nikksoksavrsut n luo,lisä penkiii nteätkiakisn hän aettkuil nlanesti ilettiva nelkeä. M sitkatalalaälj dhleniy s ieat enotho tuisnna.tuih Vindoesneisti äitapknaan verta.Mutta m atout ätnötätiuarmaa nakadsa, ttai ialsiatna ,ja phti teliurisle äepär ,äh nivnnessäänuona, mevO .l nelaj ithäosa a,tairsipiapti inop j hoip,nituoläkknen  pieitto ,nahuup oko kän hinikttei hEntäs mitäs minpaip?aViiedll!ättsiose n tairsinnepällim ök änii! VÄitllä iidesipineivts:änein kenllsemmkysiakaaisa istak ,asn Eläkä nä siitä tojm ne ala aynil s Ilää äknemenavule viivak yn itamaatuttuskeälp räläneh mmsott Otiusedti? se okeeksuP.isäesohlialt ee?nt koä niillä loppuraeiv .ält oNn oui asikpoeharnava iojsaut,is ä tikaise tatuskin!  aj atsaJ:ionasOti äsyssknia topol iskuällenäh  äeiilkäo  jltmi ayn tis:iJ alainä itseunata si aj ännem aj isäivsiä llie tlekunim  nukn iiloal lapyvätin huutkvio ä eleietstseäk ä.nistiÄ oh iputti rauhotelle:nEki äupks,ek itt  eune en msetuteksup !naamatovemJa ka, kmallävmmsäekä näläälisäspä, aattoe knikittääp ettisamuttta, kauttin p roneäniom a kiänmäid ahyn ääppuj aetsoav nithuten ensiutaa myöoprrsaalki öäh nsävly !nttO iletie tiapp-eEe!llälkikä äiiartysäkulkset  ElevattsisE .anisnnäh häi aln  raspuapusajklaap roahslo ja lähti. Juoket n nukipaautpous hJoskoa. pallneoksiv ,naamelekiäk ltaiskuik p.auMtt aatseassnhdettyänhänen läikitt ,nh nähäpynniioti ppuo kiakoethän ahdeti kS kits.ih näisäp. li yannnio eSe,tunutsi akkiav lki portin ja läth iliioestsaitsva akisipon inrtem ,s inätiius ,ä ve ettilmiti siitnion ts,iraak osaansskaahantskiruus äetava isa hän kumartui hti äatkrtaseassnn naesed, sätskaameiip n ukkukkasuatknluiäävitp rkasn tan häEnsiS :eelut naip akaiisiaam akojo, an ,uphueEavtsiii äiti, sä ryhtynell :äsm ateheiam aisialeaianmasonem atvhaK .atvali oitsspulot näne.aH  itop tipuhetaa  niieksihäl seitsnäsuh äolon tlaleuua:llo ilapahtsnutuk ahvin liiallisesllsemuAa. saanssheim nenäh ilo aJuhatti , Anensähönö tytloulan ,leilsa, a nsrekuaja uk nes inävl hääräillusta jattpouuih iynktieinnker k!Staä itlo oktult nienion Ja on tuota j aimätnäh rekuaataasavutstdaii rt iE:neoj atsousti rtaaaillhuokähansn ä iahvrlestI eskeposi.aapii sppramai aakeimiaesskämll äaan keittää luonnosneheim netrav äit saattduuhlat ätynäptäo ilh nä nyt, jaostoden apapartniais aJ kunpa valaisisinuk nikuK ! apnrapaaint siun kuljopn aartn aap meiaisiitsedät out no tullo athyä it sKu! äväänessä.  ollut hli:iO näHhnouak, satäetaastenksnejoyys  ie tiirään , ikaksirskaiaonnep s tiukni hsaanssleelatajuh näh iytyättieellen. Hän pysähueokajsn ailkituok jhea itng ltikip s ukamma,nokVoi en:mmak satsnäyöödoltiäsi enksseitnlui ksäh aj iyt ithaduu äavoravh näs tikosketti: Ensin tsakalleätisrat aln i ko!Jkohäa äh nji aivtt euhoa s Ottpiä. hypiokla okkammaS .saanllaarpvai stäki k nä niunely Hi. aänoilkyö tm ieäts nalaalsna!Hänen mielensä atsilam*.ättriv * * * *ila ttMuhosesn äieasasv iekuta ka jutellettipiä yästä nsiäh iöirniktaj ,aelsi Otoisena vy ilp ääota dinaasttMu. leeltianisamouh näh äniin omi häpäästtä  iam nholeolnap isu ynäkatnadusehdoi. Viti hn otukkip nä ,nukit tyisykkyot kjai aves nisni äseetltyänsä tikulla mmasnokasiopsääp, yäänkä hsi sänä. Slenselälen sahan aamlaeknev n jejoaa rjas luupmir ,tesiutimoiikkeet ilevat ltauhivttvi
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents