String Quartet No. 04 in C minor Opus 18
41 pages
Vietnamese

String Quartet No. 04 in C minor Opus 18

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Violin I
¡ b &b b c
String Quartet Op18 No4
Allegro ma non tanto
L van Beethoven
Violin II
Ï p b &b b c Î B bbb c Î
.. ..
ú
p p
Ï
Ï Ï nÏ
Ï Ï Ï nÏ Ï
sf
ú Ï.
Ï . j Ï Ï . Ï .
Ï Î Î
Viola
Violoncello
Vln. I
¡ bb & bú
4
?b ¢ b bc Î
.. ú. ..
p
ú. Ï Ï Ï Ï
Ï Ï nÏ
nsf ú
sf
Ï
Ï Ï Ï Ï . j Ï Ï . Ï . Ï Î Î
sf
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Î Ï Ï ú ú ú Ï bÏ Ï
Vln. II
b &b b
Ï
Ï Ï Ï ú
sf
Vla.
Vc.
?b ¢ bb Ï Ï Ï Ï Ï ¡ bb nÏ Ï ú & b
7
B bbb ú.
ú.
nÏ Ï
bÏ .
sf sf

sf
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏú nÏ Ï. ©ÏÏ J
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïú Ï
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Vln. I
Ï Ï #Ï Ï nÏ Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏ B bbb nÏ ú Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏ . Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . . Ï . . . Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï . ?b ÏÏ Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏ nÏ Ï ¢ bb Ï ÏÏÏÏÏÏÏ Ïú . Ï Ï Ï Ï©ÏÏ Ï ú 11 Ï Ï nÏ ¡ bb Ï Î î & b Ï Î nÏ Î nÏ Ï Ï Ï Ï Ï cresc. . .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï #Ï Ï Ï Ï nÏ Ï ff bb ä Ï Î Ï Î Bb ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï . ff cresc. ? bb ä nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Î Ï Î ¢ b ÏÏ Ï Ï . ff
cresc.
b &b b Ï Ï ú
ä Ï nÏ J
Vln. II
b ÏÏ Ï &b b ä Ï Ï Ï Ï Ï
cresc.
Ï
© ÏÏÏÏ Ï
ú ú
ff
Vla.
Vc.
2
Vln. I
¡ b &b b î
15
Vln. II
Vla.
Vc.
?b . . . ¢ bb Ï Ï Ï Î ¡ bb & b
20
b & b b Ï nÏ Ï Ï Ï Ï .. .. Ï Ï B bbb Ï Ï
. Ï Ï Î Ï Ï Î Ï Ï .. Ï Î Ï
ff
· nÏ Î Ï Î Ï Ï Ï Ï .. .. Ï Î Ï Î Ï Ï . Ï Î Ï Î . Î
î nÏ Ï Ï .. Ï Ï Ï Ï Ï .. Ï Ï
. ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 158
Langue Vietnamese
String Quartet Op18 No4L van Beethoven Allegro ma non tanto Violin I¡cbb&b.ú ÏnÏÏÏÏ Ï Ï Ï ú Ï Ïsf. bbbpÎ Î Violin II& c .ú ú. nÏ nfÏ s BbbbÎpjÏ.Îú. c Viola.ÏÏ.Ï p sf. c Violoncello¢b?Îbb.ÏÏÏÏÏÏÏÏsfÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï p ¡4 Vln. IÏbú&bbÏnÏÏÏÏÏÏúÏÏÏÏú . sf Vln. IInÏúbbb&búÏÎÎú . n Ï sfjÏ.ÏÎú Vla.bú.bÏb.ÏBÏbÎ . sf Vc.¢ÏbbbÏÏÏÏÏÏ?ÏsfÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 ¡ÏnÏbb&bÏúÏÏÏúÏn©ÏÏÏúÏnÏJÏä Vln. IJ. bbbúÏÏ#ÏÏnÏÏÏÏÏ Vln. IIÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ& Ï Vla.Ï.ÏÏ.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏúnÏÏÏÏÏBÏbbbÏÏÏÏnÏÏÏÏ . . Ï#ÏÏÏÏ Vc.¢ÏÏÏÏÏÏÏÏ.Ï.Ï.Ï.ÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ?bbÏbÏÏ 11ÏbÏÏÏúÏ©ÏÏÏ Vln. I¡bÏÏ.bÏúÏ&nÎî cresc.ff &bbbäÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ©núÏÏÏÏÎÏÏnÏÎ Vln. IIcresc.ÏÏúÏ ff. Vla.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏbBÏÏÏäbbÏÏÏÏÏÏÏÏnÎÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏ#ÏÏ.ÎÏÏ . ff cr Vc.¢ÏÏÏbbb?ÏnÏäÏÏeÏsc.Ï#ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÎÏÎÏÏÏ.ÏÏ . ff cresc.
2ú ¡15. Vln. IÏÏÏÎîn.&bbbîÎÏÏúÏÏbÏÏÏ ff ff Ï Vln. II&ÏbnÏÏbbÏÏÏÎnÏnÏÎÎÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Î ÎffÏnÏnÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Vla.bbbB.ÏÏ.ÏÏ.ÏÎÏ.ÎÏÏ.ÎÏÏ.ÏÏ.ÏÏ.ÏÏnÏÏÏÏÏnÏÏÎÎ ff Vc.¢bb?Ï.ÏbÎúúúú.ÎÏÏ.ÏÏ.ÎÏÎÏ . . . .ff Vln. I¡20ÎÏ#.Ï.ÏÏÏÏÏÏÏbbb&ÏäÏÏÏ#ÏnÏÏÏ.Ï.Ï.Ï.ÏnÏÏäÏÏ . . Vln. IIb&bbÏÏbÏÏÏÏÏÏnÏpÏÏäÏÏÏÏÏÏÏäÏÏÏÏÏÏÏÏ f p Vla.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏäÏÏÏÏÏÏÏäÏnÏbBbbbÏÏ ÏÏfpÏÏÏ ?bbbú.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Vc.¢Ï Ï f p ¡24 Vln. IÏnÏÏÏÏbÏ.ÏÏ.Ï.Ï.Ï&.bbbÏÏÏÏÅÏÏ#ÏÅÏ#.nÏÏÏ.îÏJb.ÏäÏÏJ.Ï ff f Vln. IIäÏÏÏÏÏÏÏäÏ äÏ Ï ÏfÏÏwnî &bbbfÏsfÏÏsfÏsÏfnfÏÏÏÏÏîfpp Vla.ÏÏbäÏÏÏÏbbBäÏnÏswäÏÏÏÏÏ ?bbbÏÏÏÏÏÏÏÏÏsfÏ.ÏsfÏ.ffîÏÏÏÏfb..ÏpÏ.ÏÏ Vc.¢ .sf. p fsf ff. ¡2ÏbúJ.ÏÎn.ÏäÏÏJ Vln. I8b&bbÏÏÎîÎäÏbJÏÏäÏ.ÏÏbÏf pJÏ. Vln. II&bÏbbj.ÏäÏÏÏÎwÏÏÏÏîäÏÎjÏb ..p f Vla.ÎÏÏÏÏÏÏÏwbbbB Vc.¢b?.úÎ.ÏÏÏ.ÏÏÏ.bÏbbÏ.fw.Ï.pn.ÏÏ.Ï .
3 Vln. I¡32bb&ÏbÎÏäJÏJúÏ.ÎîÏÏÏ.Îä b Vln..Ï.ÏjnÏÏb&bbîÎÏÏÏúÏäÏjÏÏÎî II .p BbbúÏ Vla.ÏÏÏb wÏnÏÏÏÏbÏÏp.Ï.Ï.Ï.Ï...Ï.ÏÏ cresc. ?bbb.Ï.Ï.ÏnÏÏnÏÏÏú.ÎVc.¢ . ¡36ÏÏnÏ.Ï.ÏÏÏ.nÏ.Ï.ÏÏ.îäÏÎÏ.&ÏÏ.bbäb Vln. I Vln. IIbbb&ÏÏnÏúpÏbÏÏÏúÏÏÏÏú Ï Ï Vla.ÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏbbbÏbÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏB Vc.¢îÎÎbbb? ¡39ÏÏÏÏÏnÏÏÏnÏÏnÏ.ÏÏÏnÏÏÏÏÏbbÏ.b& Vln. I Vln. IIÏúÏbb&bÏcrcú.cseercs.ÏÏÏÏúÏÏÏÏnÏÏ. Vla.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏBbbbÏÏÏÏ ?cresc. Vc.¢ÏÎÏÎbÏÎbîbÏbÏÏbÏ pcresc. 43úÏúÏÏú.Ï Vln. I¡ÏÏÏ&bbbnÏÏb Ï Ï p Vln. IIÏ&bbbú ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏúÏúúÏ ú BbbbpÏúÏÏÏnÏÏÏbÏÏÏÏ Vla. p Vc.¢?bbbÏÏÏ.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ.Ïn Ï p.
4 ú Vln. I¡46b&bbÏÏÏ.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏúÏÏÏÎÏnú. cresc. Vln. IIbbb&ÏÏÏÏÏJÏÏÏÏÏäÏJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏn úÎÎä úcresc. Vla.bBbbÏÏÏäÏÏÏJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏ cresc. Vc.¢úb?bbÏÏÏÏÏnÏÏbÏúúúú ú cresc. ¡50b Vln. Ib&bÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏ Ï pcresc. Vln. IIÎÎÏnÏÏÎÏÏäÏÏÏbbÏj&bÎÏÏb Ï Vla.jÏbbbBbpÎÎÏÏÏÏäÎÏÏÏÏcresc.Î Ï Ï Ï Vc.¢bÏ?bbpÏÏÏÏÎÏäÏÏÎÏÎcresc.Î pcresc. Vln. I¡53bbb&ÏnÏúÏ.ÏbÏÏ.ÏÏÏ.Ï.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏbrÏÏÏÏÏ..Ï.Ï.Ï Ï . . sf sf Vln. IIÎbb&bfÏÏpÏ.ÏÏ.Ï.ÏîÏÏ.ÏÏ.ÏÏÏÏÏ . . fÏp sf..sf. Vla.ÏÏÏÏÏÏB.bÏbbÎÏÏîÏÏÏÏ.ÏÏ . . . . . . . . f p sf sf ?bbbÎÏî.ÏÏ..Ï.Ï.ÏÏÏÏÏ.ÏÏ..Ï.Ï.Ï Vc.¢ f p sf sf Vln. I¡57b&bbÏÏúrÏ.ÏúbÏÏ.Ï.nÏÏ.Ï...ÏÏJJÏÏÏÏÏÏÏ.Ï.ÏÏÏ.Ï.Ï.Ï . Vln. II&ÏbbbsfÏÏÏÏsffjÏ.ÏÏ.Ï.Ï.ÏsfjÏnÏÏÏ.ÏcercrÏsc..sceÏbÏÏpÏjsfÏÏÏjÏÏÏ . . Vla..ÏÏbÏÏÏBbbsÏÏÏÏ.ÏÏÏ.Ï.ÏÏ.ÏÏÏ.ÏpJ.Ïsf.Ï.jÏ.ÏÏÏ Ï . . . . . . . ú Vc.¢?bbbÏÏÏÏÏ.sfÏ.Ï.Ï..ÏÏÏsf.Ï.ÏÏ.Ï.cresc.nÏbÏpÏjsf.ÏÏJ.Ï.ÏÏÏ . sf sf p sf
5 ¡62Ï.nÏ.Ï.Ï.ÏúÏÏ.Ï.Ï.Ï.Ïbb.ÏJÏÏJÏ.ÏÏ.Ï..JÏÏJÏb.ÏÏÏ.n.Ï Vln. I& b sf sf sf sfcresc...JÏ.Ï.Ï.Ï.n.Ï.Ï.Ï.Ï.ÏÏÏÏbÏnúú Vln. IInÏ.Ï.ÏjÏÏÏjÏbbb&ÏbÏjnÏÏnÏÏ . . . sf sf sf sfcresc. nÏÏ.Ï.Ï.Ï.Ï Vla.Jb.Ï.Ï.Ï.ÏÏJnbúbBb.ÏÏ..ÏÏÏ..ÏÏ.Ï.bÏúÏ.JÏÏÏÏÏJ Vc.¢sfjsfÏÏ.ÏÏJsf.Ï.Ï.Ïsf.Ïcrúesc.búúú ?bbbjÏÏJÏÏ.Ï.Ï.ÏÏ.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï . . sf sf sf sfcresc. ÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏbÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏ ¡67b&ÏÏJ Vln. IÏnÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏnÏbÏb Vln. IIb&bb.ÏäÏ..ÏîîÏÎÏÎÎÏ Vla.ÏÏÏÏ.ÏäÎÏbbbbÏîÎBÏ.Ï. Vc.¢îÎÏÎîÏÏÏÏÏ?bbb
¡ Vln. I70b&bbfúúÙnÏÏÎÎÎÏnÏÏÏÏ.ÏÏÏÎÏÏÏÏ . . . . . . . bÏ Ï . . Ï ÏÏ Vln. IIbb&bf.ÏÏ..Ï.Ï.Ï.Ï..Ï.ÏÏÏÎÎp.pÎÎbÏÎ.ÏÏÏÏÏÏ.nÏ..ÏÏ..nÏ.ÏÏÏ.ÎÏb.ÏÎÏfÏÏ. Vla.Ï.Ï.ÏbBp.p Î. .fÏ.Ï. bb.ÏÏÏÏ.Ï...... . . f.f ?bbbÏÏÏÏÏÏÏÏ.ÏÎp.pÏ.Ï..nÏ.ÎÏÎÎÏb..ÏÏÏÏÏ.Ï. Vc.¢ . .. . f pp f ÎÎnÏÏÏ#ÏÎ#nÏÏ Ï Ï Vln. I¡75..ÏnÎÏÏ.Ï..ÏnÏÎ.Ï.Ïbb&ÏÏb1n..ÏÏ. .2.f.f . ÎnÏÏ .ÏÎÎÎÏÏ#ÏÏÏ VlnV.l IaI.Î&bbbbÏ.Bb.Î.ÏÏÏbpp.ppÏÎn..ÏnÏ..nÏ.Ï.Ï.nÏ.Ï.Ï.ÏÏ.ÏnÏÏ.Ï..ÎÎÏff.Ï.Ï.ÏÏ... ..#.Ï.ÎfÏ..Ï . . Ï . . Vc.?bbbÏ.Îp.p...ÏÎÏnÏÏ.ÎÏf. .f . ¢Ï.n..Ï.Ï.Ï.ÏÏÎ.n.ÏÏ#ÎÏ. . . pp f f
80
6 Vln. I¡b&ÏÏúbbÏ#nÏÏÏÏÏúÏÏ.nÏnúÏÏÏnÏÏÏ  Vln. IIbbbÏÏ&ÏÏÏÏÏÏÏpnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Vla.bfÏpÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏ BbbnÏ f p Ï Ï Vc.¢ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏbbb? f p ú ú ¡#ÏÏÏÏnÏÏú#bÏú Vln. I83b&bÏÏÏÏn Vln. II&bbÏbnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏnÏÏÏÏ#ÏÏnÏÏnÏÏÏ Vla.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏÏnÏbbBbÏÏÏÏÏÏÏÏ Vc.¢bbÏÏ?bÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 Vln. I¡b&bb.Ï©Ï#.JÏäÏ.nJÏÏúÏ#úÏÏúÏ n . cresc. &bbb.Ï.ÏÏÏ.Ï.Ï.Ï.ÏÏnÏÏÏÏÏÏÏäÏÏÏÏÏÏÏäÏÏÏÏÏnÏÏ Vln. II cresc. Vla.ÏbÏÏÏÏÏÏÏÏBbbÏÏÏÏÏÏäÏÏÏÏÏÏÏ#ÏÏÏÏÏÏÏÏä .Ï.Ïcresc. Vc.¢.ÏÏÏÏÏÏÏÏäÏnÏÏÏÏÏÏ#ÏÏ.Ï.Ï.bb?bÏäÏÏÏÏÏÏÏÏ cresc. Vln. I¡91úbÏbÏúÏ.Ï&.b #ÏÏÎîÎî  sf Vln. IIbbÏb&îÎÏ#ÏÏÏÏÏÏäÏÎîÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Vla.ÏÏÏÏnÏÏÏÏÏbbbBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Vc.¢ÏÏÏÏ?bÏÏbbÏÏsúfnÏÏÏÏsfÎÏÏÏÏÏnú