Yhdyselämää

Yhdyselämää

-

Finnish
81 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Yhdyselämää, by Jonas LieThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: YhdyselämääAuthor: Jonas LieTranslator: Tekla Lampén (AKA Tekla Roschier)Release Date: March 23, 2007 [EBook #20884]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YHDYSELÄMÄÄ ***Produced by Matti Järvinen, Tuija Lindholm and PG Distributed Proofreaders.Y H D Y S E L Ä M Ä ÄJonas LieSuomentanutTekla LampénEnsimmäisen kerran julkaissutWerner Söderström Osakeyhtiö 1916.Tämä kirja on pohjoismaissa Jonas Lien kaikkein rakastetuimpia.Rakastettu — minä punnitsen kyllä tarkoin tämän sanan käytön ja merkityksen. Mutta Jonas Lien teoksista ei muuta voisanoa. Hänen tovereitaan ihaillaan. Hän ja hänen teoksensa ovat rakastettuja. Monissa painoksissa, joiden suuruus niinsuppealla kielialueella kuin pohjoismaiden näyttää suorastaan satumaiselta, ovat hänen romaaninsa levinneet jok'ikisenlukevan ihmisen käsiin. Ja samalla kuin sadattuhannet henkisesti rikastuivat niistä — on melkein ihme, että Jonas Lievoitti sataintuhanten sydämet, vaikka hän loi romaanin koko muodon uudestaan, sillä tavallisesti uudestiluominen ainariistää runoilijalta joukkojen ymmärtämyksen —, ne pysyivät tuntijoistakin kokonaisen aikakauden korkeimpina jarakkaimpina ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 55
Langue Finnish
Signaler un problème
The Project GtuneebgrE oBkoo Yhf sedymälä bä,oJ y sanTeiL sihk iseBoo the foro  fu esena naoye erwhnycoo  natw dna tsomla htitsirtcoitsn  oeroever. Yns whats ypog,tim uoc yay wa rore iv aitret u dn eti-esuthe  of ermshe trebnetuG tcejorPudcline nsceLig o kono renilwta  wedh itisthBo eww.gutenberg.org
YHDYSELÄMÄÄ
Jonas Lie
Produced by Matti Järvinen, Tuija Lindholm and PG Distributed Proofreaders.
Tämä kirja on pohjoismaissa Jonas Lien kaikkein rakastetuimpia. Rakastettu — minä punnitsen kyllä tarkoin tämän sanan käytön ja merkityksen. Mutta Jonas Lien teoksista ei muuta voi sanoa. Hänen tovereitaan ihaillaan. Hän ja hänen teoksensa ovat rakastettuja. Monissa painoksissa, joiden suuruus niin suppealla kielialueella kuin pohjoismaiden näyttää suorastaan satumaiselta, ovat hänen romaaninsa levinneet jok'ikisen lukevan ihmisen käsiin. Ja samalla kuin sadattuhannet henkisesti rikastuivat niistä — on melkein ihme, että Jonas Lie voitti sataintuhanten sydämet, vaikka hän loi romaanin koko muodon uudestaan, sillä tavallisesti uudestiluominen aina riistää runoilijalta joukkojen ymmärtämyksen —, ne pysyivät tuntijoistakin kokonaisen aikakauden korkeimpina ja rakkaimpina mestariteoksina. Sill'aikaa kuin monet jäljittelivät häntä ja jotkut kenties täydellistyttivätkin hänen perustamansa kuvailevan (impressionistisen) romaanin muotoa, Jonas Lie pysyi pohjoismaisen romaanitaiteen suurmestarina, jolla ei kilpailijaa ollut. Sillä hän hallitsi sydämet — sydämensä voimalla. Totta kyllä — hänen runoutensa puhuu siitä, mikä on likinnä pohjolan mielenlaatua ja kaipuuta.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YHDYSELÄMÄÄ ***  
Suomentanut Tekla Lampén
Ensimmäisen kerran julkaissut Werner Söderström Osakeyhtiö 1916.
Title: Yhdyselämää Author: Jonas Lie Translator: Tekla Lampén (AKA Tekla Roschier) Release Date: March 23, 2007 [EBook #20884] Language: Finnish
kaisella, myrskyed nsekivu.aK uaisps otasun uuurakojhop alojal nli munoitä, eresnär Hoittavativat javav,ts toatsietelieana nsn temaromisnsiämnäh e neynkeja sssä  yöll äS eies.thiimn ieömttmäliää snevlat , ässedyemerll ä eptison tuivertamalla j ,nassover utnopisaäntkim pdeeyksvyr iä ,emtä loimlet t jauavaletneksö aj täveelä llrety, ätävo äsaotuikkisim,manotaisa  jdusaiSleäl ,p iiil .ämeri kamissä Jäsiläv asnedioillli oa,oahtaa vsära,aa knatolk hoiniin olnkui niihttänaiea lli olanoJiL sm neileikuvituksen paikk aajk to,im eiilkstuvikukajo, enjar ilo liav ajoa jola jkisanka reneattn iak alonnii kän hänmmnee äleiV .allulio-runmerinan akunkujinel leeli sthä, n neasurativttisesneoj , aktneillaanlä romaael tinlitiitm ei aJ .tavo tesianlotaoh ktiitvon knraota toak,aj ihmiden  tahstenanoJiL sov eittit aainkuie mt.heesssaa,nv ioamkklivat, uhrautumityr,lenäss apnoainmaynnysi sakenianokok out ,nähaa mänsimiihn seulss aajrenel uaannalla, meren rnolaiov nahat asolku mlaksdan ee perlla:lämähe-eavli äukalK.velimiimursujan aallttuvaas imottamaän rakasti niin apalavts,ie tt ännäätyytn ääisporem ätseoj ,h atlmanmaainka , joehe-p rets äälämullu *inun*tmeims nehiisav akkaaoitti nyt runoilamiamlna ,ähsnji tjai ekhjpoanolasnurep seeh neeajtsp larrna iek ens hän kuniinä okok äsnemädys a,nstounätötmyi mänäroajkiis» lEyään ens yritetttsyts ,äinaaise aattom ra»ssuu mhrep neenämäle-etslial h JsiakijL einosatyiy nätnnat suulla tomanekiäki  emmnälet eehylyäktnsiöiänj  auplosikoiena.Siten tullaksttäy*nn Hä. anmaehrep elliem *äälmanmaaimän -elä eakilmmaso j,soSi. ä llnetemeem san eiLtsavoJ aeidät siopetti malt nuetätt doleisläismäs,yymi ot neyylyj ,sittäaton ulappa, merm renea va,ar jaelmit set,vakules tesiomiamonudasyyseräiiken kaminasuovklpuasa  navavuknenäoul  onä hliriuuii s t ajj urttnaeeat askaritä olivS .naatseduu asnseukituvikelmimaaao odtsm oulealtuksnnisonpotahdj  aetiks nek retovasta kuvailevodou itsamortinateai uenesudantauMttni*.omni aas Jonkuinie mas Ls iutuekläv nudan iiyvkksiykvysy vuorien ryntäsiknnit,nuu muneiiie mkuliänelt,ee ,asakojutivseskko» Peikat »olivte »noävePkiaj» miä ssTäs.uuistu asseskutivukilenki luihin ja ytvsioam,nj ko autaaalistu aenaurveemhsill ,neoniaarva ei , hännutmmnäE.enh näik:niimpsisiinihsyn aj niimi nemädyskuluiausiaes,ts het ja nset, mieaj tpal hnaVammeitäv. senän  lkij ioak,ts iekiukuo pki nkaiken, ävsulevlap,nuletusursetiko, enudren elloham llodtais m douoi stkais ,asomnih nä  jase oli vainseutsA*.dot naasmpsiliel pjan aam eimonaivutiluksa uksentaanudesmäläjan er p-eheniesm nälen  näjn kaikisienimpääomsiat atm aalisaanimvousituviki ätiis iket aj hänk , maanaailimleam nito kusie-rhpen  vänämelnes nekio äkim ,ainejoonen oläviikrerenem liot,asuoujaa as la,kutnelnejonno n ne ja sen hän saatJ nosaL eit nuisiäle niukniin nämälä eätidmei toäm,äe äläTätmm.eämääaaele omsimmaj eiän ylä mmis vyttaason j nkas neo iluknih nä vasta, mme, nytlenots aatolk hokeutt su  nuvatäl nediiäh estiv jkinän  nkitea  eemdinäismllielmme läpinäkyviksR iitsidiirj tayha entekeisännnja slut iste, tapiiäa kron,nvoni, etksaunkhan vä nesimytyätnekilleen loijahiljalne ,imlettnomesiseukjan maennnse teeak oli hianossamuoditysn esälämele s liatnean, uu mankakun iuk nimmekrat iksi ja näänratkaij noakh enne äajsaunsi erun ilno iloenähj ,a akoiiiruops nähssääan.Malla lumuttaeehia ajnnillahnih ajoi n aalleethaih nänet yäytämäntavoin.Kahleukiaaattsti le ejo, a nkyttä vyi narrek isne asnsiäkävela taetasis ,heitaklhmm eiteen tahänekun apak ie .assniuKmia täelnoruijiläntyätynm iell ensa valot  neroks yjon  säntäisorp ällillimeelbi voolisnut ittatäp emdilleeouellä ee mm hjagienmmätoJ?e san eiL silmiemme eteens neokid,nj soas mtäheieola yhi ,äsnkoj m neeleiinnut ko ei tuoml meep,ääk suknii,kseent aoint aatsajhop äsnemäd.Hänustaranna pautdoäh ntt ik eoh älnenädys nemäloi uthda.tail Ssiaask.iaJk iakksä teki hänet viy näH .n isrämmein aaskääet kkäJ  aat.asosaäh ntaht ja hdutoilookksaa nojake  ikä koskalepää eio ,yäh nt nannyyenut vsan nenoruneäsdymäits  nipnoila.Rumall voiätöym nemädysaji, enämyd so,nttumellään. Sentähdneh näm öy ssosaani a tateansiekaJ .sok h akysnäa,pualuven vnainoJanre.i eän siLämyd ski. änläelämmy näHädys isrv. 1908 e kuoli tuh näne ieo lli ulnehäilma tla nääiL le nsseätäänännen källoiemnek uueknim lekamusaenidions aoj ,anakiA .neni aalpuainik säni».*      isiaave leknimuia:nsOt*»jaa nn aJ noojakei nsaL annotuotulkolle          kSe  , lotaohävysiv nook  netleilja;  yä,ärmpsyätävsnh näne ,ontuivatkki kokomli näällenää älälpeemnlhäi ksmasule ialeyskl hyteena yhtensisaudeoieln ä ämi oleenyk ,tkkiaj ,it ja olivat särk,ij toakk räisävstrivevaai k i,leis nedaah assutynyrkyt joit jatunuutoh aymtuj aj aieilattiaain romintasuurlan jikul ellesileikunmutuetutsttutuseit ;ähtaokansie vain kakunnall.notuh iaamo mutteilonn ll o jollla, kokloinesllmoiahiok aikativolt ttnaunsumliaam oämlis nakotimaata ja seniuanr nuioilaj nhdko, en Ponjoohrik llajuusi att