Målet er vækst
4 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Målet er vækst

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Danish

Description

Europa i bevægelseMålet er vækstEU og økonomienDen Europæiske UnionDenne publikation udgives på alle EU’s officielle sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk,italiensk,

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa i bevægelse
Målet er vækst EU og økonomien
Den Europæiske Union
Denne publikation udgives på alle EU’s officielle sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.
EuropaKommissionen Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation Publikationer B1049 Bruxelles
Manuskript afsluttet i september 2003 Omslag: Laura Dwight/Van Parys Media
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2004
ISBN 9289461403
© De Europæiske Fællesskaber, 2004 Eftertryk tilladt
Printed in Belgium
TRYKT PÅ IKKEKLORBLEGET PAPIR
EUmedlemslande
Nye EUmedlemslande i 2004
Ansøgerlande
Situationen: 2003
DA
Økonomisk og social fremgang og konstante forbedringer af leve og arbejdsvilkårene hører til blandt EU’s grundlæggende mål. Erfaringerne fra de sidste halvtreds år viser, at økonomisk integration (dvs. ophævelse af hindringerne for fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer) giver EU langt bedre muligheder for at skabe nye arbejdspladser og sikre en holdbar vækst. Der er allerede blevet opnået meget: først toldunionen, derpå det indre marked og senest Den Økonomiske og Mone tære Union (ØMU).
ØMU og euroen var imidlertid kun skridt på vejen, ikke endelige mål i sig selv. Der er masser af uløste opgaver tilbage. EUlandene må fjerne de barrierer, der stadig er med til at holde forskning, offentlige indkøb og finan sielle tjenesteydelser inden for nationale grænser. Ved at fremme iværksætterånden, stimulere innovationslysten og udnytte internettet bedre, kan der skabes en endnu stærkere økonomi, der giver borgerne kvalitetsjob og beskytter den sociale velfærd.
ISBN 9289461403 ,!7IJ2I9egbeaf!