Naar meer groei
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Naar meer groei

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

Europa in bewegingNaar meer groeiDe economie van de EUEuropese UnieDeze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits,Engels, Fins, Frans, Grieks,

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Europa in beweging
Europese Unie
Naar meer groei
De economie van de EU
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits,
Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees,
Spaans en Zweeds.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Pers en communicatie
Publicaties
B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in september 2003
Omslag: Laura Dwight/Van Parys Media
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2004
ISBN 92-894-6146-2
© Europese Gemeenschappen, 2004
Overneming toegestaan.
Printed in Belgium
G
EDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe lidstaten die in 2004 toetreden
Kandidaat-lidstaten
Situatie 2003
Economische en sociale vooruitgang
en voortdurende verbetering van de
levens- en arbeidsomstandigheden
zijn fundamentele doelstellingen
van de Europese Unie. De ervaring
van de afgelopen vijf decennia
toont duidelijk aan dat economi-
sche integratie (opheffing van de
belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen,
diensten, personen en kapitaal) Europa een veel grotere
kans biedt op schepping van werkgelegenheid en
duurzame groei. Er is al veel bereikt: de douane-unie,
vervolgens de interne markt en meer recent de
Economische en Monetaire Unie (EMU).
De EMU en de euro waren echter slechts tussenstappen
naar een verder doel. Er valt nog heel veel te doen. De
EU moet de resterende belemmeringen wegnemen die
wetenschappelijk onderzoek, openbare aanbestedingen
en het verstrekken van financiële diensten binnen
nationale grenzen houden. Bevordering van onderne-
merschap, innovatie en e-Europa zal leiden tot een nog
sterkere economie die behoorlijke arbeidsplaatsen kan
scheppen en de stelsels van sociale voorzieningen kan
veiligstellen.
2
1
0
1
6
N
A
-
4
7
-
0
2
-
3
5
7
-
N
L
-
C
I
S
S
N
1
0
2
2
-
8
2
6
8
NL
ISBN 92-894-6146-2
,!7IJ2I9-egbegh!