Nová definícia malých a stredných podnikov
54 pages
Slovak

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Nová definícia malých a stredných podnikov

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
54 pages
Slovak
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

PODNIKOVÉ A ODVETVOVÉ PUBLIKÁCIE ■ Táto príručka obsahuje: * Podrobnosti a vysvetlenia k novej definícii MSR ktorá nadobudla účinnosť 1.1. 2005. Nová definícia * Modelové vyhlásenie, ktoré môžu vyplniť samotné spoločnosti, a stredných podnik« keď sa prihlasujú do ^^ programov pomoci MSP s cieľom získať Užívateľská príručka a modelové vyhlásenia postavenie MSR Európske spoločenstva, 2006. http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index sk.htm VYHLÁSENIE: Táto užívateľská príručka o MSP slúži na všeobecnú orientáciu podnika­teľov pri uplatňovaní novej definície MSR Nemá žiadnu právnu silu a žiad­nym spôsobom Komisiu nezaväzuje. Odporúčanie Komisie 2003/361/ES, tak ako je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 124, s. 36, z 20. mája 2003, je jediným auten­tickým základom na určovanie podmienok v súvislosti s kvalifikovaním sa podnikov ako MSP. > Európske spoločenstva, 2006. http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_sk.htm VYHLÁSENIE: Táto užívateľská príručka o MSP slúži na všeobecnú orientáciu podnika­teľov pri uplatňovaní novej definície MSP. Nemá žiadnu právnu silu a žiad­nym spôsobom Komisiu nezaväzuje. Odporúčanie Komisie 2003/361/ES, tak ako je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 124, s. 36, z 20. mája 2003, je jediným auten­tickým základom na určovanie podmienok v súvislosti s kvalifikovaním sa podnikov ako MSP.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 1 451
Langue Slovak
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents