Pk-yritysten uusi määritelmä
54 pages
Finnish

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Pk-yritysten uusi määritelmä

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
54 pages
Finnish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN JULKAISUT Ρ k-y ri ty sten uusi määritelmä Dpas j äyttäjän opaja ilmoitusmalli Ki Euroopan komissio Tämä opas sisältää * tietoja ja selvityksiä 1.1.2005 voimaan tulleesta pk-yritysten uudesta määritelmästä * ilmoitusmallin, jolla pk-yrityksille tarkoitettua tukea hakevat yritykset voivat osoittaa olevansa pk-yrityksiä. © European Communities, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fi.htm VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä pk-yrityksille suunnattu käyttäjän opas on tarkoitettu yrittäjille pk-yri-tysten uuden määritelmän soveltamista koskevaksi yleiseksi ohjeeksi. Sillä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä se millään tavoin sido komissiota. Komission suositus 2003/361/EY, sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 124, 20.5.2003, s. 36, on ainoa hyväksytty teksti, jossa vahvistetaan pk-yrityksen tunnusmerkkien täyttymistä koske­vat edellytykset. "Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat Euroopan talouden vetureita. Ne ovat tärkeä työllistäjä sekä yrittäjyyden ja innovoinnin lähde EU:ssa, joten ne edistävät merkittävästi kilpailukykyä ja työllisyyttä, hl.2005 voimaan tullut pk-yritysten uusi määritelmä on tärkeä askel kohti entistä parempaa pk-yritysten toimintaympäristöä, ja sen tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, sijoituksia ja kasvua.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 240
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents