Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda en de Republiek Kenya
162 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda en de Republiek Kenya

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
162 pages
Nederlandse

Description

ASSOCIATIE tussen DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP en DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA DE REPUBLIEK OEGANDA en DE REPUBLIEK KENYA VERZAMELING VAN TEKSTEN I 1 januari 1971 - 30 juni 1971 ASSOCIATIE tussen DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP en DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA DE REPUBLIEK OEGANDA en DE REPUBLIEK KENYA VERZAMELING VAN TEKSTEN I 1 januari 1971 - 30 juni 1971 INHOUDSOPGAVE I. BESLUITEN VAN DE RAAD biz. - Reglement van orde van de Associatieraad 1 - Besluit No. 1/71 van ded betreffende definitie van het begrip "produkten van oorsprong" voor de toepassing van Titel I van de Overeenkomst, en betreffende de methoden van administratieve samenwerking 11 II. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ASSOCIATIE - Verordening (EEG) No. 652/71 van de Raad, van 30 maart 1971, betreffende de regeling voor rundvlees van oorsprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie, de Republiek Oeganda en dek Kenia 14- Verordening (EEG) No. 653/71 van de Raad, van 30 maart 1971, betreffende de regeling voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten van oor­sprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie, de Republiek Oeganda en dek Kenia 143 - Verordening (EEG) No. 654/71 van de Raad, van 30 maart 1971, betreffende de regeling voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten van oor­sprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie, de Republiek Oeganda en dek Kenia 145 - Verordening (EEG) No.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

ASSOCIATIE
tussen
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
en
DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA
DE REPUBLIEK OEGANDA
en
DE REPUBLIEK KENYA
VERZAMELING VAN TEKSTEN
I
1 januari 1971 - 30 juni 1971 ASSOCIATIE
tussen
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
en
DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA
DE REPUBLIEK OEGANDA
en
DE REPUBLIEK KENYA
VERZAMELING VAN TEKSTEN
I
1 januari 1971 - 30 juni 1971 INHOUDSOPGAVE
I. BESLUITEN VAN DE RAAD biz.
- Reglement van orde van de Associatieraad 1
- Besluit No. 1/71 van ded betreffende
definitie van het begrip "produkten van oorsprong"
voor de toepassing van Titel I van de Overeenkomst,
en betreffende de methoden van administratieve
samenwerking 11
II. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ASSOCIATIE
- Verordening (EEG) No. 652/71 van de Raad, van
30 maart 1971, betreffende de regeling voor rundvlees
van oorsprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie,
de Republiek Oeganda en dek Kenia 14
- Verordening (EEG) No. 653/71 van de Raad, van
30 maart 1971, betreffende de regeling voor op basis
van granen en rijst verwerkte produkten van oor­
sprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie, de
Republiek Oeganda en dek Kenia 143
- Verordening (EEG) No. 654/71 van de Raad, van
30 maart 1971, betreffende de regeling voor op basis
van groenten en fruit verwerkte produkten van oor­
sprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie, de
Republiek Oeganda en dek Kenia 145
- Verordening (EEG) No. 655/71 van de Raad, van
30 maart 1971, betreffende de regeling voor ruwe
tabak van oorsprong uit de Verenigde Republiek
Tanzanie, de Republiek Oeganda en dek
Kenia 147
- Verordening (EEG) No. 656/71 van de Raad, van
30 maart 1971, betreffende de regeling voor maïs
van oorsprong uit de Verenigde Republiek Tanzanie,
de Republiek Oeganda en dek Kenia 149 REGLEMENT VAN ORDE
VAN DE ASSOCIATIERAAD
Artikel 1
1. De Associatieraad komt eenmaal per jaar in gewone
vergadering bijeen. Deze zitting wordt gehouden op het
niveau van de ministers, tenzij in onderlinge overeenstemming
tussen de Partner-Staten van de Oostafrikaanse Gemeenschap,
enerzijds, en de Gemeenschap, anderzijds, anders is be­
sloten.
Voorts komt de Associatieraad in dringende gevallen,
hetzij op verzoek van de Partner-Staten van de Oost­
afrikaanse Gemeenschap, hetzij op verzoek van de Gemeenschap,
in buitengewone vergadering bijeen. Deze vergadering wordt
gehouden op het niveau van de Vertegenwoordigers van de
Leden van de Associatieraad, tenzij in onderlinge over­
eenstemming tussen de Partner-Staten van de Oostafrikaanse
Gemeenschap,enerzijds en de Gemeenschap, anderzijds, anders
is besloten.
2. De Voorzitter van de Associatieraad bepaalt de datum der
vergaderingen na raadpleging van de leden van de Raad. - 2
Artikel 2
Wanneer een lid van de Associatieraad verhinderd ie
nun een vergadering van de Raad op het niveau van de ministers
deel te nemen, stelt het de Voorzitter hiervan schriftelijk
in kennis en deelt het hem mede, welke persoon gemachtigd is
als zijn vertegenwoordiger op te)treden.
De Vertegenwoordiger van het lid van de Associatieraad
oefent alle rechten van het gewone lid uit.
Artikel 3
Wanneer de vergadering plaatsvindt op het niveau van de
ministers, dan vergadert de Associatieraad ter plaatse waar
gewoonlijk de zittingen van de Raad der Europese Gemeensohappen
worden gehouden of, wanneer hiertoe is besloten tijdene de
voorafgaande vergadering van de Associatieraad, in een stad
gelegen in een Partner-Staat van de Oostafrikaanse Gemeenschap,
Wanneer de Associatieraad vergadert op het niveau van
de vertegenwoordigers der Ministers, geschiedt zulks,
behoudens andersluidend besluit, te Brussel.
Artikel 4
Het voorzitterschap van de Associatieraad wordt bij
toerbeurt bekleed en wel als volgt :
- van 1 oktober tot en met 31 maart door een Vertegenwoordiger
van de Partner-Staten van de Oostafrikaanse Gemeenschap ¡